Sex a vztahy výpis článků

Patologie lásky

Patologie lásky

26.2.2001 00:00  |  Sex a vztahy

Partneři, kteří přijdou na to, že začínají pociťovat svůj vztah jako chladný a plochý, se nemusí jeden druhého ptát, proč tomu tak je; lépe bude, když si místo toho položí otázku, co od nich nastalá situace vyžaduje. Se vstupem do otupělosti mohou začít nalézat takové pravdy o svém manželství a o sobě samých, které nelze rozpoznávat v průběhu činorodého, nadšením naplněného období společného života. ... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 5.4.2009 12:29

Možné příčiny nezájmu žen o sex

Možné příčiny nezájmu žen o sex

23.2.2001 00:00  |  Sex a vztahy

Příčiny se dají se rozdělit do dvou skupin. Buď je příčinou nezájmu bolestivost při pohlavním styku nebo se u ženy projevuje nedostatečná touha.... celý článek

Komentářů: 211 | Poslední komentář: 20.12.2015 12:57

Své partnery si vybíráme čichem

Své partnery si vybíráme čichem

20.2.2001 00:00  |  Sex a vztahy

Všichni lidé (ale i jiní živočichové) vylučují z potních žláz svůj výhradní a individuální parfém, který nelze potravou nebo tělesnou hygienou překrýt. U ženy kolísá množství individuálního parfému během menstruačního cyklu. V prvé polovině cyklu je největší. Zdá se, že lidské sympatie a antipatie jsou zčásti určeny chemickým pachem, který dotyčná osoba vylučuje. Čich a chuť jsou obzvláště pevně svázány s emocemi. Novější poznatky na tomto poli jsou velmi zajímavé.... celý článek

Komentářů: 26 | Poslední komentář: 2.3.2015 12:13

Budouctnost antikoncepce - inteligentní kalhotky pro ženy

Budouctnost antikoncepce - inteligentní kalhotky pro ženy

16.2.2001 00:00  |  Sex a vztahy

Američtí vědci se blíží k vytvoření "inteligentních kalhotek" pro ženy, které svým nositelkám včas oznámí, že se blíží jejich ovulace. Ty pak budou moci být buď v pohlavním styku opatrnější, nebo pokud budou chtít otěhotnět, budou přesně vědět, že právě teď je nejvhodnější doba. ... celý článek

Komentářů: 6 | Poslední komentář: 15.8.2012 20:46

Jak pomoci partnerce dosáhnout orgasmu

Jak pomoci partnerce dosáhnout orgasmu

13.2.2001 00:00  |  Sex a vztahy

Klitoriální stimulace je klíčem k orgasmu ženy. Pokud vaše partnerka nikdy nedosáhla vyvrcholení, poraďte jí, aby zkusila masturbovat. Pomocí masturbace dokáží dosáhnout orgasmu téměř všechny ženy. Tímto způsobem se naučí i nejúčinnějším metodám stimulace svého klitorisu, které pak můžete uplatnit při milování. Nejpravděpodobněji dosáhne vyvrcholení při masturbaci, ale při souloži to pro ni bude mnohem těžší. Nejméně jedna z následujících metod jí to určitě umožní. Před použitím kterékoli z nich se nejdříve přesvědčte, že je plně vzrušená, a až pak vnikněte do pochvy.... celý článek

Komentářů: 640 | Poslední komentář: 21.9.2018 08:49

Předmanželské oběti

Předmanželské oběti

12.2.2001 00:00  |  Sex a vztahy

V Řecku patřilo každé tělo celé obci. V nejstarším římském období musela novomanželka o svatební noci dříve než s manželem spát s jeho příbuznými (agnáty). Aby získali právo na výlučné sexuální užívání určitého člověka, museli oba partneři přinášet oběti: žena tím, že souložila s jinými muži, muž tím, že to strpěl. Zvyk únosu nevěsty o svatebním dnu ženichovými přáteli a povinnost ženicha nevěstu najít a vyplatit je modifikovaným reliktem tehdejšího nazírání. ... celý článek

Komentářů: 0

Špatný partnerský vztah láme ženám srdce

Špatný partnerský vztah láme ženám srdce

7.2.2001 00:00  |  Sex a vztahy

Zdravý selský rozum napovídá, že nevydařené manželství se může stát příčinou hlubokého žalu a zlomit srdce. Podle nejnovějších poznatků švédských vědců hrozí ženám se srdečními chorobami žijícím ve stresujícím partnerském vztahu trojnásobně vyšší nebezpečí recidivy srdečních problémů.... celý článek

Komentářů: 7 | Poslední komentář: 7.12.2006 11:21

Mužský a ženský přístup k řešení problémů v manželství

Mužský a ženský přístup k řešení problémů v manželství

11.12.2000 00:00  |  Sex a vztahy

Běžnou chybou v manželství je to, že muž hned po sňatku věnuje veškerou energii dobývání vrcholů a příliš se nestará o základní tábor (manželství). Právě tak častým zdrojem problémů v manželství je opačný přístup, který je typicky ženský. Nejedna žena má totiž v okamžiku sňatku pocit, že svého životního cíle už dosáhla. Základní tábor je pro ni vrcholem.... celý článek

Komentářů: 7 | Poslední komentář: 1.9.2008 14:36

Láska mezi partnery

Láska mezi partnery

5.12.2000 00:00  |  Sex a vztahy

Láska mezi partnery od obou vyžaduje, aby se zřekli své první a nejdůvěrnější lásky, to jest lásky ke svým rodičům. Chlapec se může stát mužem a dát svou lásku ženě, teprve když se stane nezávislým na matce. Dívka se může stát ženou a dát svou lásku muži, teprve když se stane nezávislou na otci. Nutným předpokladem úspěšného partnerského vztahu je obětování a transformace našich vztahů k rodičům.... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 31.8.2006 23:09

Pouto mezi partnery

Pouto mezi partnery

28.11.2000 00:00  |  Sex a vztahy

Vztah mezi mužem a ženou vyžaduje, aby muž chtěl ženu jako ženu a aby žena chtěla muže jako muže. Jejich vztah se nikdy plně nevyvine, pokud chce jeden druhého z jiných důvodů: například proto, že jeden z nich je bohatý nebo chudý, katolík nebo protestant, žid nebo muslim, hinduista nebo buddhista; nebo proto, že jeden chce druhého dobýt, chránit nebo polepšit; nebo proto, že žena chce, aby muž byl otcem jejích dětí, a muž chce, aby žena byla matkou jeho dětí.... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 25.4.2008 11:39

Héra: bohyně žárlivosti

Héra: bohyně žárlivosti

23.11.2000 00:00  |  Sex a vztahy

Všichni bohové a bohyně jsou schopni siláckého hněvu, ale nejpřednější z nich je v žárlivosti Héra, žena Diova. Vždy byla připravena propuknout v záchvat vzteku nad svým manželem, skutečným arcizáletníkem. Během historie byl Zeus kritizován jako velký bůh, který je však zároveň nevěrným milencem. Mytologie však není přesným portrétem lidských vlastností a slabostí, třebaže se vyjadřuje v obrazech ze života smrtelníků. Do mýtu musíme nahlížet hlouběji, abychom rozeznali jeho nezbytnost a tajemství.... celý článek

Komentářů: 7 | Poslední komentář: 26.5.2009 17:09

Manželství je duchovní jednota

Manželství je duchovní jednota

22.11.2000 00:00  |  Sex a vztahy

Když zažíváme opravdové vztahy s jinými lidmi, rozšíříme tím obvyklé hranice svého já. Dáme najevo, že obsah našeho já nemusí být osamocená a izolovaná skořápka. Mytolog Joseph Campbell jednou řekl, že správně chápané manželství je uznání duchovní jednoty. Sňatkem s tou pravou osobou nebo přijetím závazku vytváříte potenciál pro větší celek. V případě konfliktu se každý z partnerů musí naučit obětovat své já, aby vztah zůstal zachován. Nejde o moje potřeby versus tvoje potřeby, ale o to, co je dobré pro manželství.... celý článek

Komentářů: 0

Patý element

Patý element

10.11.2000 00:00  |  Sex a vztahy

Naše kultura zapomněla, že sexuální energie je projevem energie duchovní. Ve skutečnosti touha spojit se sexuálně s druhým člověkem je odrazem hluboké duchovní potřeby prožívat jednotu a úplnou intimnost, která překoná náš pocit izolovanosti.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 18.2.2006 19:52

Co může způsobovat impotenci

Co může způsobovat impotenci

8.11.2000 00:00  |  Sex a vztahy

Impotence je noční můrou mnoha mužů. Avšak stejně jako jiné zdravotní potíže, má i imopotence své příčiny. Často je důsledkem nezdravého životního stylu či jiného onemocnění. Pokud jsou rizikové faktory známy, není problém jejich působení omezit. Čím dřív, tím líp.... celý článek

Komentářů: 10 | Poslední komentář: 19.1.2016 16:14

Lidé žijící dlouhodobě v celibátu mohou mít zdravotní problémy

Lidé žijící dlouhodobě v celibátu mohou mít zdravotní problémy

27.10.2000 00:00  |  Sex a vztahy

Ať jste kdokoliv, sexuální energie se neustále vytváří a ukládá v oblasti pohlavních orgánů. Byly nalezeny negativní důkazy o zdravotním stavu těch, kdo žijí v celibátu, na základě studií o kněžích a jeptiškách, kteří používají pouze sílu vůle na potlačení sexuálního ohně ve svém nitru. Zjistilo se, že celibát u žen vedl v konečném důsledku k poškození pohlavních orgánů, způsobeném dlouhodobým tlakem ve vaječnících nebo v prsou, což následně ovlivnilo vnitřní orgány.... celý článek

Komentářů: 22 | Poslední komentář: 29.5.2017 15:26

Představivost a sexuální neúspěch

Představivost a sexuální neúspěch

11.10.2000 00:00  |  Sex a vztahy

Ve starověkém Římě lidé věřili, že Priapos, bůh sexuální síly a vitality, byl také původcem mužské impotence. Obě tyto stránky sexu - vitálnost a impotence - jsou stejně legitimní a stejně důležité. Obě mají božskou podporu. Snažíme-li se dosáhnout jedné z nich tak, že zaujmeme obranný postoj vůči té druhé, nikdy nepoznáme úplné sexuální potěšení. Jestliže se chceme přiblížit sexu natolik, aby poskytoval potravu duši, je potřeba přiznat právo na existenci nejen sexuální přitažlivosti a odpírání, ale také sexuálním selháním.... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 11.4.2009 22:00

Falešná láska

Falešná láska

22.9.2000 00:00  |  Sex a vztahy

Láska muže a ženy by měla být osvobozující a měla by přispívat k osobnímu dozrávání a dovršení životní zkušenosti dospělé osoby. Avšak opravdového sjednocení, z něhož vychází požehnání, není snadné dosáhnout. Španělský existencialistický filozof Ortega y Gasset popisuje tři odlišné podoby falešné lásky, které mohou existovat mezi mužem a ženou. Falešná podoba lásky spíše člověka deformuje, než aby přispívala k rozvoji lidské osobnosti.... celý článek

Komentářů: 12 | Poslední komentář: 8.6.2017 15:25

Problematická historie kondomů v USA

Problematická historie kondomů v USA

14.9.2000 00:00  |  Sex a vztahy

Kondom (také nazývaný prezervativ, guma, pánská ochrana) je tenké ochranné pouzdro z přírodního latexu nebo jehněčí blány, které se přetáhne přes ztopořený penis a zabrání tak spermiím, aby během pohlavního styku pronikly do pochvy.... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 28.11.2008 02:17

Masáž s rozkoší

Masáž s rozkoší

2.9.2000 00:00  |  Sex a vztahy

Desítky, stovky, ba tisíce thajských žen poskytují thajskou masáž kdekoliv, na pláži i na trávníku v parku... celý článek

Komentářů: 6 | Poslední komentář: 21.9.2018 09:28

Šamani a šamanky, kněží a kněžky, medicinmani a medicinmanky

Šamani a šamanky, kněží a kněžky, medicinmani a medicinmanky

21.8.2000 00:00  |  Sex a vztahy

Šamani představují ranou formu proroků a kněží. Jejich úkolem je vstupovat do styku s oním světem, získávat nadsmyslové poznání, žádat dobré duchy o přispění a pomoc a začarovávat zlé duchy. Jejich magické působení se vztahuje také na kouzla týkající se lovu a deště (plodnost).... celý článek

Komentářů: 9 | Poslední komentář: 17.4.2011 12:04