Celý náš život je tvořen vztahy

6.3.2002 00:00
Sex a vztahy

Veškeré vaše vztahy - k věcem a stravě, k počasí, k dopravě i k lidem - jsou odrazem vztahu, který máte sami k sobě a který je zase silně ovlivněn vztahem, jaký jste měli v dětství k dospělým. Tehdejší reakce dospělých jsou často totožné s vaší dnešní reakcí vůči vám samým, v negativním i pozitivním smyslu.

Zamyslete se na okamžik nad slovy, kterými se káráte a obviňujete. Nejsou to stejná slova, kterými vás kárali rodiče? A jakými slovy vás chválili? Jsem si jista, že je používáte i vy.

Možná vás nechválili vůbec. V tom případě to neumíte ani vy a jste zřejmě přesvědčeni, že se nemáte za co chválit. Nedávám vinu vašim rodičům; všichni jsme oběti obětí. Rodiče vás nemohli naučit nic jiného, než co sami znali.

Podle Sondry Ray, která úspěšně pracovala v oblasti mezilidských vztahů, je každý náš významný vztah odrazem našeho vztahu k jednomu z rodičů. Dokud nevyřešíme tento prvotní vztah, ty další nikdy nebudou podle našich představ.

Naše vztahy k okolí jsou projevem naší osobnosti. To, co přitahujeme, vždy zrcadlí naše určité vlastnosti nebo naše určité přesvědčení o mezilidských vztazích - ať už se jedná o nadřízené, spolupracovníky, zaměstnance, přátele, partnery nebo děti. Nelíbí se vám na nich přesně to, co vy sami děláte nebo byste dělat chtěli nebo čemu věříte.

Nepřitahovali byste je ani by vám nezkřížili cestu, kdyby nějak nezapadali do vašeho života.

Zdroj: Louise L. Hay - Miluj svůj život, nakladatelství Pragma

Související články

Nevěra a třístranné vztahy

15.2.2002 00:00

Je (ne) snadné mít rád člověka?

21.1.2002 00:00

Jak spolu (ne)mluvíme

28.12.2001 00:00

Milujeme své děti?

4.10.2001 00:00

Karmické vztahy s dětmi

7.9.2001 00:00

Neusilujte o harmonii za každou cenu

30.5.2001 00:00

Kniha o lásce a přátelství

9.4.2001 00:00

Jak založit nespokojené manželství

27.3.2001 00:00

Patologie lásky

26.2.2001 00:00

Pouto mezi partnery

28.11.2000 00:00

Manželství je duchovní jednota

22.11.2000 00:00

Odpusťte svým rodičům

23.10.2000 00:00

Vztahy - zrcadlo naší duše

20.4.2000 00:00

Přidat komentář

 
* *