Jak volíme partnera?

30.3.2006 00:00
Sex a vztahy

Jakmile si začneme hledat partnera, pak se při prvním setkání sdělují důležité informace. Partneři zjišťují přímými dotazy, ale i čtením mezi řádky, jaký má ten druhý sociální status, původ a vztahy, zda nějak přežívají zbytky předchozích partnerství a jeho vztahu k původní rodině, zda má děti, jaké jsou jeho plány do budoucna a vyhlídky v zaměstnání. Zvláště důležitý je intuitivní odhad, jak se potenciální partner sám hodnotí.

Mám pocit, že se mu vyrovnám, nebo mě přeceňuje, či naopak podceňuje? Má to, co mohu nabídnout, přibližně stejnou hodnotu jako to, co mi může nabídnout on? Takové nabídky se mohou vztahovat k různým aspektům společného života, k sociálnímu statutu, majetku a úspěchu nebo postavení v zaměstnání. Ještě důležitější jsou povahové vlastnosti, vzhled, osobní fluidum, chování při prvním setkání, životní postoje, hodnoty a osobní cíle.

Člověk se přitom nezajímá pouze o silné a atraktivní stránky bližního, ale také o jeho slabosti a skryté nejistoty. Právě ty poslední faktory často zakládají intenzivnější vztah, protože z nich klíčí vize, že mu jeho slabosti pomohu zvládnout.

Silná přitažlivost, sebejistota a komunikační převaha mohou být příležitostí k flirtování, hezkému popovídání. Mohou nás i sexuálně vzrušovat, ale závazný vztah většinou vzniká až ze vzájemné dynamiky, která v nás vyvolává pocit, že nás partner potřebuje a že pro něj můžeme být důležití.

Jak může výběr partnera podpořit osobní vývoj
Výběr partnera může ? ale nemusí ? znamenat životní obrat. Může nám nabídnout nový začátek, ale ten se může později ukázat jako past nebo iluze. Partnerský vztah, který podnítí náš osobní vývoj, není od počátku odsouzen k selhání. Partneři u sebe vzájemně podněcují možnosti, které se dají opravdu uskutečnit. V praxi je však důležité, jestli čekáme, že nás v osobním vývoji partner podpoří, nebo zda se spoléháme, že to partner vezme na sebe, že bude kompenzovat naše nedostatky a že nám poskytne štěstí, kterého se nám dosud nedostávalo. Někteří lidé doufají, že partnera pověří řešením vlastních potíží, aby ho pak potrestali, když se mu to nepodaří.

V párové terapii má pro nás explorace výběru partnera ústřední význam, abychom pochopili aktuální párový konflikt. Otázky, které obvykle klademe, znějí:

Jaký osobní vývoj vám partner a partnerství umožnili?
Jaký osobní vývoj jste umožnili partnerovi vy?
Jakému osobnímu vývoji mohl partner nebo partnerství zabránit nebo mu překážet?
Jakým chybám v osobním vývoji se dá s tímto partnerem předejít?
Jaké osobní nedostatky může váš partner kompenzovat?
Jak působí výběr partnera na dosavadní vztahy, zvláště k původní rodině?

Strach a obranné mechanismy při výběru partnera
Při výběru partnera se můžeme velice bát, že si vybereme špatného druha a promeškáme toho správného. Zklamání v lásce nás zraní a znejistí a my se pak bojíme, že se neúspěch zopakuje. Místo toho, abychom se nějaký čas vzpamatovávali, aby se mohla vynořit nová milostná touha, pouštíme se někdy předčasně do nového vztahu, jen abychom se vyhnuli samotě. Prázdnota, kterou zanechal partner, s nímž jsme se právě rozešli, se okamžitě vyplní novým vztahem. V takovém případě často snižujeme nároky na nového partnera, a nakonec jsme s takovým výběrem nespokojeni. V párové terapii je proto důležitá otázka, jaká zranění po sobě zanechal předchozí vztah? Čemu má zabránit volba nového partnera?
Osobní rozvoj nejúčinněji podněcuje situace, kdy jsou partneři stejně silní. Je to jako u šachové hry: když má jeden zřetelnou převahu, cítí se nevyužitý, a když druhý pořád jen prohrává, přestane ho hra těšit a vzdá se.
V párové terapii se ukazuje, že se při volbě partnera každý laciný kompromis dříve nebo později vymstí. Můžeme si vybrat člověka, před nímž snadno skryjeme vlastní slabosti, v naději, že je neobjeví. Muži se cítí jistěji, když se žena chová úzkostně a opatrně. Za jejich chováním však může být strach, že je partner, o kterého budou pečovat, nakonec opustí.

Zdroj: Willi - Psychologie lásky, nakladatelství Portál

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

to bylo opravdu krsne receno myslim ze jsi to ujala dobre a kradce
adla  |  12.4.2006 18:03

Stejně silný partner se kterým je možno hrát tu šachovou partii je...
želvička  |  6.4.2010 09:20

Já si volím partnera podle toho, zda o něm může pečovat, strašně...
Svatka  |  23.4.2013 21:38

Svatko, já teď přemýšlím jak se stát tvým partnerem? Myslím, že by...
Aleš  |  23.4.2013 22:30

Proč si myslíš, že by nám to klapalo?
Svatka  |  23.4.2013 22:41

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *