Láká vás jiný vztah? Máte milence, milenku?

11.5.2009 00:00
Sex a vztahy

Přitahuje vás někdo jiný? Chtěli byste to alespoň zkusit? Byli jste nevěrní a zvažujete, zda nevěru přiznat? Máte někoho a váháte mezi ním a manželským partnerem? Chcete některý ze vztahů ukončit a nevíte jak, obáváte se reakce toho opouštěného?


Ať už se nám to líbí, nebo nelíbí, monogamie je stále v našich kulturních podmínkách jedinou oficiálně uznávanou formou soužití muže a ženy. Pokusy vzepřít se těmto zvyklostem narážejí na bariéry sociální i psychologické. Přesto však patří nevěry mezi nejčastější z problémů párového soužití. Členíme je na nahodilé kontakty (krátkodobé, bez silnější citové vazby, které Němci s humorem jim tak vlastním nazývají ?Seitensprung? neboli ?odskočení si stranou?), dobrodružství (delší vztah, s určitou citovou vazbou, ale bez patrné tendence takový vztah legalizovat) a na mimomanželské vztahy (dlouhodobé, se silnou citovou nebo alespoň sexuální vazbou, často spojené s úvahami o společném soužití). Vždy je ovšem přinejmenším věcí slušnosti chránit v první řadě manželského partnera a děti. Jak před zbytečně zraňujícími informacemi, tak před společenskými skandály (někdy i před nákazou). Tendence svěřovat se mu s našimi milostnými avantýrami je projevem opravdu značné neomalenosti.


I to zpočátku nejnevinnější ?odskočení si stranou? se nám však může ?vymknout z rukou?. Předem nikdy nevíme, jak zareaguje ?externí? partner, jak my sami, nikdy nelze zcela vyloučit ani to, že se manželský partner o naší nevěře dozví. Váhání mezi manželským a mimomanželským vztahem je často nápadně podobné situaci Buridanova osla z Ezopových bajek. Tak dlouho se nemůže rozhodnout mezi dvěma kupkami píce, která z nich je šťavnatější, přebíhá od jedné k druhé, až nakonec kdesi na této cestě zmírá vyčerpáním a hlady. Taková situace již nemá bezbolestné řešení. Ať se rozhodneme jakkoli, vždy to pro nás bude znamenat ne jen zisk, ale také ztrátu. Rozchod s mimomanželským partnerem prožíváme zpravidla intenzivněji (nejsilněji, když nás postihne ve fázi ?bezhlavé? zamilovanosti), rychleji se s ním však vyrovnáváme. Odchod od rodiny mívá dlouhodobější důsledky. Zvláště jsou-li v ní děti, nelze vztah zpravidla zcela zpřetrhat, připomíná se nám i po letech.


Rozvod přináší často i výrazné narušení vztahů v širších rodinách, se společnými přáteli, změnu zaběhaných stereotypů, životního stylu, v neposlední řadě mnohdy i existenční potíže.


Užitečnou pomůckou pro váhavce může být jakási ?osa života?. Úsečka a na ní označené vše, co nás ještě v životě čeká a s vysokou pravděpodobností nemine (dospívání dětí, jejich maturita, případná další studia, jejich svatba, narození vnoučat, naše choroby, odchod do důchodu, starost o rodiče, úmrtí v rodině?). Pak je docela užitečné představit si, jak budeme tyto situace prožívat, pokud zůstaneme se stávajícím partnerem, a jak, budeme-li žít s tím novým.


Odborná pomoc může představovat účinnou prevenci případných nepřiměřených reakcí opouštěného, zvláště hrozí-li různými ?katastrofickými scénáři?. Nejen to! Může také nastavit zrcadlo i nám samotným včetně posouzení perspektiv případného soužití s mimomanželským partnerem. Může pochopitelně (a často především) napomoci i k úpravě narušených manželských vztahů. Tu návštěvu poradny bychom si opravdu ještě dopřát měli. Kvůli partnerovi, dětem, ale především kvůli sobě samým. Nevěry a zbytečné kolapsy manželství až příliš zvyšují počet nešťastných jedinců na kilometr čtvereční.

Zapamatujte si:

  • Nikdy si nemůžete být zcela jisti, že ?máte vše pod kontrolou?.
  • Rozhodování mezi mimomanželským a manželským partnerem nemá bezbolestné řešení, rozchod s tím prvním bolí zpravidla více, s tím druhým déle.
  • Odchod od rodiny není nejlepším vkladem do nového vztahu.

Zdroj: Petr Šmolka, Jan Mach - Manželská a rodinná trápení, nakladatelství Portál

Související články

Krize v manželství a děti

28.4.2009 00:00

Jak ukončit vztah

15.4.2009 00:00

Význam otce

5.3.2009 00:00

Nevěra jako šance

13.10.2008 00:00

Nevěra - SPECIÁL

21.1.2008 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Nemam!!!!!!!!!!!!Asi zacnu hledat.Zn:Chcete me?
gabriela  |  1.7.2009 20:08

Nemám, ale nevím jak douho vydržím. Dělám v jedne pražské komerčce...
Lukino Luk  |  3.7.2009 18:29

Holky, mám "vzah" - hluboký citový...10 let. A jen platonický. A oba to...
Kiki  |  21.7.2009 13:14

Co asi...!? Česky se to nazývá soulož či pohlavní styk. :-))
Thomas  |  21.7.2009 13:21

Mě to taky láká, vím i s kým, ale nevím jak to říct, abych nevypadala...
Sisi  |  10.9.2009 14:39

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *