Láska mezi partnery

5.12.2000 00:00
Sex a vztahy

Láska mezi partnery od obou vyžaduje, aby se zřekli své první a nejdůvěrnější lásky, to jest lásky ke svým rodičům. Chlapec se může stát mužem a dát svou lásku ženě, teprve když se stane nezávislým na matce. Dívka se může stát ženou a dát svou lásku muži, teprve když se stane nezávislou na otci. Nutným předpokladem úspěšného partnerského vztahu je obětování a transformace našich vztahů k rodičům.

Chlapec prožívá své dětství především ve sféře matčina vlivu. Když v této sféře zůstane, matčin vliv zaplaví jeho duši a chlapec považuje ženské prvky za všemocné. Pod vlivem své matky se může stát dovedným svůdníkem a milencem, ale nestane se mužem, který si váží žen a je schopen žít v trvalém partnerském vztahu. Nestane se silným a oddaným otcem. Chce-li se stát mužem, schopným žít v rovnocenném partnerském vztahu, musí se vzdát své první a nejdůvěrnější lásky matky - a musí vstoupit do sféry otcova vlivu.

Tento obtížný přechod byl v minulosti společensky strukturalizovan a podporován obřady uvádění do dospělosti. Jakmile chlapec absolvoval tradiční obřady, získal si pevné místo ve světě otce a už nikdy nemohl žít jako dítě v matčině domě. V naší společnosti tyto obře zanikly, takže přechod z matčiny do otcovy sféry je často velmi obtížný.

I dívka přichází na svět ve sféře matčina vlivu, ale prožívá ženskost a přitažlivost k mužskému světu jinak než její bratr. Otec ji zbožňuje a ona se v bezpečí jeho lásky může cvičit v umění přitahovat muže. Zůstane-li však ve sféře otcova vlivu, stane se "tatínkovou holčičkou". Sice se může stát něčí milenkou, ale nikdy úplně nedospěje. Bude mít potíže stát se rovnocennou partnerkou a štědrou matkou. Chce-li dívka stát ženou, musí opustit prvního muže ve svém životě - otce a vrátit se ke své matce.

Zdroj: Skrytá symetrie lásky - Bert Hellinger, nakladatelství Pragma

Související články

Pouto mezi partnery

28.11.2000 00:00

Héra: bohyně žárlivosti

23.11.2000 00:00

Odpusťte svým rodičům

23.10.2000 00:00

O lásce

26.6.2000 00:00

Osvoboďte se od minulosti!

20.5.2000 00:00

Vztahy - zrcadlo naší duše

20.4.2000 00:00

Negativní tendence v sexuálních vztazích

13.2.2000 00:00

Nutnost léčení sexuálních ran

9.2.2000 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Co rozumie autor pod vyznamom "vzdat sa lasky" otca/matky? Ved rodicov...
Sara  |  4.10.2001 13:16

Co když v matce vidíte přesně to, čím být nechcete? Co když všechno,...
Martina  |  31.8.2006 23:09

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *