Lékaři se učí hovořit o sexu

9.9.2010 00:00
Sex a vztahy

Sexualita je nedílnou součástí našich životů a významně ovlivňuje naše sebepojetí, prožívání vztahů. Bez ohledu na pohlaví nebo věk. Výzkumy přesto opakovaně prokázaly, že právě intimní život je často v komunikaci lékaře s pacientem opomíjeným tématem.

Jednou z příčin je prostý fakt, že sami lékaři neví jak začít, jak rozhovor vést, jak být dostatečně srozumitelný, aniž by vyvolali u pacientů pocit trapnosti nebo vulgárnosti. Právě o tomto tématu přijel do Prahy hovořit prof. Ronny Shtarkshall.    

Profesor Ronny Shtarkshall byl do Prahy hostem odborné konference International Academy of Sex Research, která probíhala v Praze od 25. 7. do 28. 7., a která se věnovala reflexi současného stavu výzkumu v oblasti sexuologie. Fakt, že konference se konala v Praze, je potvrzením významného postavení české sexuologie ve světovém měřítku.

Hlavní organizátor konference prof. PhDr. Petr Weiss, PhD. K tomu říká: “V Praze se sešlo 130 nejvýznačnějších odborníků světové sexuologie, kteří jsou sdruženi v této prestižní vědecké organizaci. Členství je možné získat pouze na základě doporučení.“.

Ronny Shtarkshall se dlouhodobě věnuje tématu komunikace o sexualitě a výzkumu postojů k intimním tématům „Jedná se o celosvětový problém, o kterém je potřeba mluvit a diskutovat s odbornou veřejností, a tak se aktivně zapojit do zlepšování komunikace,“ řekl prof. Shtarkshall, který přijal pozvání také do Psychiatrické léčebny v Bohnicích, kde bude vést dvoudenní seminář pro lékaře a psychology. Jeho cesta do Prahy se uskutečnila díky finanční podpoře firmy Pfizer.

U příležitosti konání konference vystoupil izraelský sexuolog rovněž na setkání s novináři v Psychiatrické léčebně Bohnice. Ředitel léčebny MUDr. Martin Hollý setkání shrnul: „I o tuto citlivou tematiku je třeba se podělit s veřejností a jsem rád, že právě toto setkání mohlo proběhnout v prostorách naší léčebny v Bohnicích. Věřím, že workshop podpoří naše dovednosti v komunikaci v zájmu zlepšení péče o naše pacienty.

Sexuální zdraví  je jednoznačným barometrem celkového zdravotního stavu každého jedince a jeho poruchy mohou signalizovat celou řadu jiných nemocí, například příznaky selhání kardiovaskulárního systému.  Různé druhy poruch také narušují psychickou pohodu člověka, která posléze vznik některých poruch může způsobit. Debata mezi pacientem a lékařem je proto důležitá nejen pro léčbu, ale i pro prevenci řady onemocnění.  

Lékařům brání v hovorech o sexu několik faktorů, jak dokazují izraelské studie .Domnívají, že tak projevují respekt k pacientovu soukromí, neví, jak s hovorem začít a jak na dotazy odpovídat. Právě z toho důvodu zahájili v Izraeli výuku efektivní komunikace lékařů také na lékařských fakultách. Právě Psychiatrická léčebna v Bohnicích zaštítila projekt vzdělávání odborníků v České republice.


Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Přečti!
josef morávek  |  25.12.2010 00:32

Přečti!
axiku123  |  25.12.2010 00:32

Přečti!
Tony  |  25.12.2010 00:35

Jsem Rita :) Chce se se mnou někdo seznámit?
mé jméno je Rita  |  28.5.2012 23:46

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *