Proč přitažliví lidé vyvolávají strach?

18.10.2007 00:00
Sex a vztahy

Přitažliví lidé vyvolávají strach z mnoha důvodů. Za prvé, čím víc je pro vás někdo přitažlivější, tím víc je možné, že se stanete jeho otrokem - z toho máte strach. Půvab, magnetizmus a okouzlení vás ovládnou a přemění na otroka.

Přitažliví lidé vás přitahují, a přesto ve vás vzbuzují strach. Jsou krásní, chtěli byste s nimi navázat vztah, avšak navázat s nimi vztah znamená, že ztratíte svobodu. Mít vztah s přitažlivým člověkem znamená, že přestanete být sami sebou. A protože jsou přitažliví, nebudete je schopni opustit. Budete na nich lpět. Znáte své sklony - čím víc přitažlivější člověk je, tím více na něm lpíte. Stanete se závislejší a závislejší. Toho se bojíte.

Nikdo si nepřeje, aby byl závislý. Svoboda je nejvyšší hodnota. Dokonce ani láska nestojí výše než svoboda. Svoboda je nejvyšší hodnota, láska se nachází hned za ní. Mezi láskou a svobodou probíhá neustálý boj. Láska se pokouší o to, stát se nejvyšší hodnotou. Není jí. Láska se snaží svobodu zničit - jen tak se bude moci stát nejvyšší hodnotou. Lidé, kteří milují svobodu, dostanou z lásky strach.

Láska znamená, že jste přitahováni k přitažlivému člověku. A čím je tento člověk přitažlivější, čím více vás přitahuje, tím více se bojíte. Pouštíte se totiž do něčeho, z čeho nebude snadné utéct. Od obyčejného člověka, který není tak krásný, lze utéct snáze. Je-li člověk ošklivý, jste svobodní, nemusíte se stát přespříliš závislými.

Jen to pochopte: je-li člověk ošklivý, můžete ho vlastnit. Ošklivý člověk na vás bude závislý. Je-li člověk krásný, budete vy jeho vlastnictví. Krása je moc, nesmírná moc.

Nehezký člověk se stane otrokem, služebníkem. Škaredý člověk se všemi možnými způsoby bude snažit nahradit krásu, která mu chybí. Ošklivá žena bude lepší manželka než krásná žena - bude jí muset být. Bude se o vás více starat, bude o vás lépe pečovat. Ví totiž, že jí schází půvab a že místo něj musí nabídnout něco jiného. Bude na vás velmi hodná. Nikdy vás nebude sekýrovat, nikdy se s vámi nebude hádat, nikdy se s vámi nebude přít - nemůže si to dovolit.

Krásní lidé jsou nebezpeční. Mohou si dovolit hádku. Toto jsou tedy důvody vašeho strachu.

Ptáte se mě: "Proč ve mně přitažliví lidé vyvolávají strach?"
Protože jej vyvolávají. Dokud to nepochopíte, dokud si to neuvědomíte, budete tento strach mít. Přitažlivost a strach jsou dva aspekty téhož fenoménu. Člověk, který ve vás vzbuzuje veliký strach, vás vždy přitahuje. Strach znamená, že budete vedlejší.Lidé vlastně chtějí nemožné. Žena touží po muži, po nejkrásnějším, nejmocnějším muži na světe a současně si přeje, aby měl zájem pouze o ni. To je ale nemožný požadavek. je zákonité, že se nejkrásnější a nejmocnější člověk bude zajímat o mnoho lidí. A mnohem více lidi se bude zajímat o něho. Muž si přeje, aby získal tu nejpůvabnější ženu na světě, avšak chce také, aby mu byla věrná a oddaná. To je obtížné, to je žádání nemožného.

Zapamatujte si, že pokud vám nějaká žena připadá krásná, jednoduše to poukazuje na to, že vy sami příliš krásní nejste. Také máte strach - jestliže vám tato žena připadá nádherná, jak to vnímá ona? Co když vy jí tak krásní nepřipadáte? Máte strach- může vás opustit. Zakoušíte všechny tyto potíže. Tyto problémy však vznikají jen tehdy, není-li vaše láska skutečně láska, ale hra. Opravdová láska totiž nikdy nemyslí na budoucnost, a ta tak nevyvolává žádné problémy. Skutečná láska neví, co je zítřek, skutečná láska neví, co je čas.

Milujete-li člověka, milujete člověka. Kdo se stará o to, co se stane zítra? Dnešek znamená tak moc, přítomný okamžik je věčnost. Co se stane zítra, uvidíme... až přijde zítřek. A zítřek nikdy nenastane. Skutečná láska je láska v přítomnosti.

Stále mějte na paměti, že vše, co je skutečné, musí být součástí vědomí, součástí přítomnosti, součástí meditace. Potom žádný problém neexistuje a přitažlivost ani strach nepřicházejí v úvahu.

Skutečná láska sdílí. Nezneužívá druhého člověka, neexistuje proto, aby vlastnila. Chcete-li druhého člověka vlastnit, nastává potíž: ten druhý může vlastnit vás. A je-li mocnější, přitažlivější, pak přirozeně budete otrokem vy. Jestliže se chcete stát pánem druhého, máte strach, že byste mohli být zredukováni na otroka. Pokud po přivlastnění druhého člověka netoužíte, nikdy se nebudete obávat, že by si ten druhý mohl přisvojit vás. Láska nikdy nevlastní.

Láska nikdy nevlastní a lásku nelze nikdy vlastnit. Skutečná láska vás osvobozuje. Svoboda je nejvyšší vrchol, nejvyšší hodnota. Láska je svobodě nejblíže, svoboda se nachází o krok před láskou. Láska není se svobodou v rozporu, je odrazovým můstkem k ní. To vám objasní vědomí: lásku je nutno využít jako odrazový můstek ke svobodě. Jestliže druhého milujete, dáváte mu svobodu. A dáváte-li mu svobodu, udílí ji on vám.

Láska je sdílení, a nikoli vykořisťování. Láska vlastně o ošklivosti ani kráse nikdy nepřemýšlí. Tato skutečnost vás překvapí: láska o nehezkosti ani o půvabu nikdy neuvažuje. Láska pouze jedná, rozjímá a medituje - nikdy nepřemýšlí. Ano, někdy se stane, že se s někým k sobě hodíte, a najednou je vše harmonické. Není to otázka krásy nebo ošklivosti. Je to záležitost harmonie, rytmu.

Kdosi se ptal na to, co říkával Georgij Gurdžijev - že ke každému muži existuje někde na světě odpovídající žena a že ke každé ženě existuje někde na světě odpovídající muž. Všichni se narodí se svým protějškem. Pokud se vám podaří toho druhého najít, vše se okamžitě uvede do harmonie. Všechna vaše centra pracují v souladu - to je láska. Je to velmi vzácný úkaz. Jen zřídkakdy se vám podaří najít pár, který jde skutečně dohromady. V naší společnosti existuje takové množství tabu a zábran, že najít skutečného partnera, opravdového přítele je téměř nemožné.

Východní mytologie zachycuje jeden příběh, nádherný mýtus, který vypráví, že na počátku, když byl stvořen svět, se žádné dítě nerodilo samotné, ale ve dvojici: stejné matce se společně narodil jeden chlapec a jedna dívka. Byla to dvojčata, jež se k sobě totálně hodila - to byl onen pár. Ladila spolu v každém aspektu. Potom člověk upadl v ne-milost - podobně jako při prvotním hříchu - a za trest se tyto páry přestaly rodit stejné matce. Rodí se však nadále! Gurdžijev má pravdu - i já jsem si toho všiml. Ke každému člověku někde existuje božský partner. Je však velmi obtížné ho najít, protože můžete být bílý a váš protějšek černý. Můžete být hinduista a vaše partnerka muslimka. Můžete být Číňan a váš protipól Němka.

V lepším světě budou lidé hledat a nacházet - a dokud se vám nepodaří skutečně nalézt člověka, který by se k vám hodil, budete stále zakoušet určité napětí a sklíčenost. Jestliže jste sami, prožíváte muka. Potkáte-li někoho jiného, prožíváte úzkost, protože co když k vám ten druhý nebude pasovat anebo jen v určité míře. Toto je i výsledek vědeckého výzkumu: existují lidé, kteří se k sobě hodí, a lidé, již k sobě nesedí. Nyní si lze setkání zajistit vědecky - člověk může veřejně vyhlásit svá centra, svůj horoskop, svůj rytmus. V současnosti máte velikou šanci, že člověka, který se k vám přesně hodí, naleznete. Svět se velmi zmenšil a jakmile druhého naleznete... o krásu a ošklivost vůbec nejde.

Nikdo ošklivý ani krásný ve skutečnosti neexistuje. Nehezký člověk se může k někomu hodit a potom je pro něho krásný. Krása je stín harmonie. Není to tak, že byste se zamilovali do krásného člověka. Je to přesně naopak. Pokud se do někoho zamilujete, připadá vám nádherný. Láska vyvolává zdání krásy, není to naopak.

Lidé by měli mít možnost setkávat se a stýkat, aby nalezli jeden druhého. Neměli by se hnát do svatby. Spěch je nebezpečný - jeho výsledkem jsou pouze rozvody nebo životy naplněné utrpením.

To, kdo se k vám hodí, a kdo ne, zjistíte jen tehdy, poznáte-li mnoho mužů a žen. Není to otázkou dlouhého nosu ani krásné tváře. Někdo, kdo má nádherný obličej, vás může přitahovat, může vás přitahovat někdo, kdo má krásné a veliké oči, a ta barva vlasů... na tom však nezáleží! Budete-li žít společně, po dvou dnech si barvy vlasů ani nevšimnete, po třech dnech si nevšimnete, jak dlouhý má ten druhý nos. Po třech týdnech na fyziologii druhého zcela zapomenete. Nyní se vás bude dotýkat realita. To, co bude skutečné, bude duchovní harmonie.

Zdroj: Osho - Důvěrnost, nakladatelství Eugenika

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

no tak to pak asi ze zoufalství?
hmm  |  8.11.2017 14:12

Proč ze zoufalství? Jaký zoufalství? Zapíchaj si spolu proto, že to...
Honza  |  9.11.2017 12:59

No tak alespoň elementární přitažlivost by tam být měla, láska ne, to...
Waltr  |  9.11.2017 13:30

Atraktivni lidi maji vyhody i nevyhody. Rozhodne z nich ale nikdo nemusi mit...
Michal  |  9.11.2017 19:34

jj,, tak jsem to myslela,, bud někoho miluju nebo mě sexuálně přitahuje...
hmm  |  9.11.2017 21:11

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *