Šamani a šamanky, kněží a kněžky, medicinmani a medicinmanky

21.8.2000 00:00
Sex a vztahy

Šamani představují ranou formu proroků a kněží. Jejich úkolem je vstupovat do styku s oním světem, získávat nadsmyslové poznání, žádat dobré duchy o přispění a pomoc a začarovávat zlé duchy. Jejich magické působení se vztahuje také na kouzla týkající se lovu a deště (plodnost).

Tak eskymácký Angakok podniká v extatickém vytržení cestu do hlubin moře k matce mořských zvířat, aby Eskymákům přinesla štěstí při lovu tuleňů. Do extáze se šaman dostává pomocí příručního bubínku, šamanského bubnu a roucha ověšeného zvonečky a řinčícím železem stejně jako hudbou a tancem.

Šamani, existující v Africe a Oceánii, v Asii, Americe i u sibiřských národů, jsou mužského nebo také ženského rodu. Šamanky se vyskytují především u paleosibiřských kmenů, u Jakagirů a Korjaků, Čukčů, Samojedů a Ostjaků. Mužský šaman vystupuje často v ženském obleku, protože rituální změna pohlaví prostřednictvím výměny šatů hraje velkou roli. U severoamerických Indiánů sleduje výměna oblečení doplnění mužské potence ženskou s cílem stát se bisexuální bytostí. U mužských šamanů je možno se setkat také s homosexualitou. Tak u Čukčů dochází ke kultovní proměně šamana v ženskou bytost z nařízení ducha Kaleta. V "ženu" proměněný šaman si vybírá "manžela" pro "manželství", ve kterém přebírá pohlavní úlohu ženy.

Jestliže v kultu mají rozhodující význam oběť a obětní modlitba, vystupují ve vzájemném vztahu mezi lidmi a božstvím, živými a zemřelými kněží, kteří mohou být mužského nebo i ženského pohlaví. U indonéských kněží a kněžky zastupují při všech důležitých kultických činnostech nejvyšší božský pár, boha nebes a pána horního světa Tinganga ("Zoborožec") a bohyni země a vládkyni podsvětí Tambon ("Vodní had"). Tento božský pár jako jedno androgynní božstvo zároveň představuje strom světa, ze kterého pocházejí všechny lidské děti.

V silně patrilineárně orientovaných společnostech zůstává poslání kněze vyhrazeno především mužům. Kněžské funkce zde může vykonávat také patriarcha nebo otec rodiny, náčelník nebo král.

V matrilineárně orientovaných společnostech vykonávají funkci kněze ženy jako kněžky. U Pujumů, staroindonéského etnika na Tchaj-wanu na hospodářském stupni rolníků, převažují kněžky a šamanky.

Medicinman, léčitel nebo kouzelník, stejně jako medicinmanka, léčitelka nebo kouzelnice, jsou osoby s důkladnou znalostí farmaceutických látek a se schopností léčit nemocné, jako např. u severoamerických Apačů. Znají magická kouzelná slova, zažehnávací formulky přinášející štěstí i neštěstí a prokletí. K jejich hlavní funkci náleží jak kouzelné zaříkávání, tak i léčení nemocných a přivolávání deště v obdobích sucha. Ve spojení s kultovními rituály (tance v maskách ap.) je těmto postupům propůjčována účinnost, přičemž se často používá fetiše jako předmětu, obdařeného nadpřirozenou mocí.

Medicinmani a medicinmanky existují v Africe a Austrálii, v Asii i Americe. U řady kmenů střední Afriky plní úlohu medicinmana ženy. Také v regionech, kde ženy působí jako pomocnice při porodech, je jejich funkce blízká medicinmance. Často jsou medicinmani a medicinmanky současně šamany či šamankami, kněžími nebo kněžkami. Někdy bývají medicinmani sjednoceni v tajném svazu.

Zdroj: Sexualita v náboženstvích světa - Gerhard J. Bellinger

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

asi před 3-4 lety v jednom časopise byl článek od paní z Brna,která...
alena.bernardova"seznam.cz  |  6.5.2007 18:33

nechapu nic co je napsano.
 |  6.5.2007 18:55

Nemohu neprotestovat proti nepřesnostem v textu a totálnímu opomenutí...
Brumlová  |  2.7.2009 00:35

..ani vám neposkytnou turistickou atrakci tím,že před vámi budou exhibovat.
Brumlová  |  2.7.2009 00:36

Čeká na nás všechny nesmírné štěstí. Více v máji.
Wilibald M. Bolatzky  |  17.4.2011 12:04

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *