Je svádění manipulace?

27.2.2003 00:00
Sex a vztahy

Fáze svádění má časový rozměr. Někdy trvá jediný večer, jindy se protáhne na jeden měsíc nebo i na dva roky; někdo je rychlý, jiný pomalejší. U většiny lidí jde o důležitou věc - zalíbit se. Líbí-li se někdo tomu druhému od samého počátku, zvyšuje se tím možnost navázat milostný vztah. Je tedy naprosto v pořádku, že se tento dotyčný snaží v tom druhém vyvolat příznivý dojem.

Pokud nás někdo přitahuje, přirozeně se mu chceme jevit lepší. Tím chci říci, že se chceme ukázat "lepší", ale ne "jiní". Právě v tom spočívá rozdíl mezi aktivním, normálním sváděním a taktikou manipulace. Usilovná snaha ukázat se "jiný" za účelem svedení a radikální změna postojů a chování, jakmile se ten druhý "lapí", ukazuje nesporně na manipulaci.

Fáze svádění rozehrává celý systém sociálních a kulturních kódů, které všichni známe, protože jsme si je více či méně obratně vyzkoušeli v dospívání. Takové kódy existují v každé kultuře a mohou se v různých zemích lišit.

Způsob svádění úzce souvisí s jazykem a s danou kulturou. Pravidla hry, která existují v každé zemi, nebývají jasně vyřčena. Neuplatňují se bez vědomí protagonistů hry, naopak, ti je dobře znají. Ve Francii například ten, který se o vás uchází (zřídkakdy ta), vás pozve na večeři ve dvou, aby dal najevo, že nechce zůstat jen u večeře. Jde-li však pouze o přátelský vztah, tento kód neplatí. Stejně tak žena, která vás pozve k sobě? ještě na poslední "skleničku", vysílá příjemci zprávu, z níž vyplývá, že je ochotna "zajít dál". V takovém případě se nedá hovořit o manipulaci, protože se předpokládá, že každý může zakódovanou zprávu rozšifrovat. Pochybnosti mohou v takové chvíli vyvolat u někoho vzrušení, u jiného úzkost.

Při svádění se většinou lidé snaží působit přitažlivě, třeba jen zevnějškem. Je zcela normální, že chtějí být raději štíhlí než obézní, hezky oblečení než otrhaní, že dbají na to, aby měli upravené nehty a účes, že si pečlivě vybírají parfém apod. Ke hře patří ukazovat své přednosti, aby se člověk zalíbil. Hrát takovou hru je přirozené. Dotyčný se sice tímto způsobem snaží vývoj trochu "popostrčiť" žádoucím směrem, ale zůstává autentický.

Naproti tornu manipulátor nebo manipulátorka sahá při svádění k prostředkům, které mu/jí nejsou vlastní. Předstírá například dvorné a pozorné chování k objektu své touhy, ale přitom se pod vnější slupkou nenajde ani stopa upřímné úcty. Tváří se, že má jiné sociální postavení než ve skutečnosti. Okázale dává na odiv doplňky, které svědčí o materiálním bohatství (automobil, šperky, oblečení, volba luxusní restaurace), přitom však štědře dopřává jen sám sobě. Svádí druhého tím, že mu zastírá svou pravou podstatu. jeho cílem není milovat druhého a dávat, ale nalákat ho do pasti příjemným jednáním, pozornostmi, slovy a přitažlivými doplňky, které dávají tušit slibné, ha i ideální pokračování vztahu. Jakmile dosáhne toho, že druhý je zcela podmaněn a ocitá se v okouzlení v jeho područí, manipulátor okamžitě změní chování, což nového partnera úplně destabilizuje. To "příjemné a krásné" se nadále objevuje pouze v přítomnosti dalších lidí a jen když na tom má manipulátor nějaký zájem.

Svádění založené na lži a obelhávání je tedy manipulace. Druhý je podveden, aniž si to uvědomí. Manipulátor nerespektuje žádné etické principy, přitom však dokáže na určitou dobu druhého přesvědčit, že se jako ostatní nějakých etických zásad drží.

Zdroj: Nazare-Aga: Láska a manipulace, nakladatelství Portál

Související články

Jak poznat manipulátora?

7.2.2003 00:00

Jak jste manipulováni?

15.8.2002 00:00

Narcismus - vnitřní žalář

25.7.2002 00:00

Falešná láska

22.9.2000 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Veroniko, je mi líto, že máš na to takový pohled, ale věř že to tak...
David  |  18.8.2006 15:30

má kamarádka měla milenecký vztah přes seznamku flirt s...
dagi.11  |  23.6.2007 19:44

AHA JO A KDEJETEN SEY NO ALE CELKEM TO UJDE.
JIRKA  |  2.5.2008 19:23

Je make-up manipulace? Zena ze sebe přeci také dělá něco, co není ...
Pavel  |  9.4.2010 15:47

ahoj, zkuste nekdy treba speed dating Brno - vice na www.seznamtese123.cz,...
Jaja a Paja  |  20.2.2012 17:35

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *