Reklama

Ascendent v horoskopu narození a jeho význam pro partnerství

Co je to Ascendent?
Ascendent je východní bod horoskopu. Spolu s Descendentem, který byl na obzoru na západě, vytváří v grafickém znázornění horoskopu osu, která spojuje dvě protilehlá znamení. V bodě Ascendentu si uvědomujeme především sebe, v bodě Descendentu toho druhého.

Znamení na Ascendentu, případně planeta, která se v jeho blízkosti nachází, symbolizuje způsob, jak se člověk projevuje a působí na své okolí, jak se snaží najít svou identitu a s čím nebo s kým se ztotožňuje. Představuje touhu, s níž přicházíme na svět, téma, jež máme ve svém životě naplnit.

Descendent, který leží vždy v protilehlém znamení než Ascendent, vypovídá o tom, jaký druh lidí a vztahů přitahujeme. Descendent také představuje tu část naší osobnosti, kterou si sami neuvědomujeme nebo potlačujeme, ale máme tendenci vidět tyto vlastnosti u druhých, ať už jsou pozitivní nebo negativní. Představuje Ty našeho horoskopu, ukazuje cestu, kterou se ubírat, pokud chceme hledat partnera nebo zlepšovat jakýkoli vztah s druhým člověkem. Čím více se člověk hlásí k tomu, co představuje znamení na jeho Descendentu, a čím méně to bude připisovat druhému, tím lépe se spojí, shodne a sladí s partnerem.

Výpočet Ascendentu není jednoduchou záležitostí. Záleží na přesném čase a místě narození. Bez znalosti času narození nelze Ascendent spočítat, za 24 hodin projde všemi znameními. Orientačně lze říci, že kdo se narodil právě při východu Slunce, má Ascendent ve stejném znamení jako Slunce (sluneční znamení). Kdo se narodil právě při západu Slunce, má Slunce na Descendentu, Ascendent je v opačném znamení, než je jeho Sluneční znamení. Tabulky pro výpočet Ascendentu uváděné v různé literatuře příliš neposlouží, jsou velmi nepřesné, v případě překladů často sestavené úplně pro jiné časové pásmo, než je to naše, takže nepoužitelné. Nejlepší je pro výpočet použít nějaký astrologický program, ale i tak je třeba znát zeměpisné souřadnice místa narození, časové pásmo, a brát v úvahu i změny času na letní čas a podobně.

Pokud si nejste jisti, kde máte Ascendent právě vy, můžete využít této nabídky. Zašlete svůj dotaz Blance Vojáčkové na adresu [email protected], a já vám odpovím, ve kterém znamení je váš Ascendent. V dotazu je nezbytné uvést všechny tyto údaje: vaše jméno, celé datum, čas a místo narození. Předpokládám, že každý by se měl ptát jen sám na sebe a rozumí se, že vyzvídat údaje o jiných osobách není fér.

Reklama

Ascendent v Beranu - Descendent ve Vahách

Člověk s Ascendentem v Beranu se ke světu staví rozhodně. Chce být činorodý a mít sílu k prosazení svých záměrů. Chce objevovat své vlastní schopnosti, nečeká na to, co přijde zvenčí. Pokud je to introvertní povaha, chvíli to trvá, než v sobě člověk objeví Beraní průbojnost a dokáže se prosadit. Pokud se to nedaří, může se dostavit frustrace nebo záchvaty vzteku. Znamení Vah na Descendentu člověka nutí, aby zmírnil svůj agresivní styl a choval se ohleduplněji. Nejprve ale musí objevit svou sílu a odvahu k samostatnosti, potom se může učit ovládat, přizpůsobovat se a mírnit svou povahu. Postupně by si měl osvojit zdvořilost, rozvážnost a ohleduplnost vůči ostatním. Pokud máte Ascendent v Beranu, partner vám může připadat nerozhodný nebo příliš diplomatický. Pokud s ním nebudete chtít diskutovat, může zaujmout postoj pasivního odporu. Nějakou dobu s vámi vydrží, ale pokud budete sobečtí a bezohlední, může se rozhodnout k odchodu. Snažte se projevit svou mírnost a nedovolit, aby vás druhý vnímal jako výzvu nebo hrozbu.

Ascendent v Býku - Descendent ve Štíru

Člověk s Ascendentem v Býku vstupuje do života pozvolna, ale projevuje při tom vytrvalost. Nikam se nehrne, ale plánuje, buduje a pracuje systematicky na dosažení svého cíle. Je zde nebezpečí lenosti, netečnosti, nebo setrvávání v jistotě, která už nemá účel ani smysl. Descendent je ve Štíru, proto jsou vztahy těchto lidí k druhým poznamenány silnými a intenzivními emocemi. Žárlivost a majetnictví může být příčinou mnoha partnerských problémů. Znamení Štíra tohoto člověka přivádí k tomu, aby zkoumal své nitro, nacházel skryté motivy a hlubší příčiny svého chování. Nemůže se spokojit s povrchním zdáním, partnerský vztah nutí čas od času zbavit se starých přežilých návyků. Pokud máte Ascendent v Býku, partner vám může připadat příliš vášnivý nebo tajemný, se snahou vámi manipulovat. Nebojte se ho pustit pod kůži, ale nevzdávejte se svého vlivu. Pokud partnera hledáte, buďte připraveni přijmout oddanost a vzájemnou posedlost. Potíže přitáhnout druhého nespočívají ve vašem zevnějšku, ale v tom, že mylně pochybujete o své hluboké hodnotě, která se skrývá pod ním.

Ascendent v Blížencích - Descendent ve Střelci

Ascendent v Blížencích je spojen se zvídavostí a zájmem o to, jak věci fungují. Všestrannost a přizpůsobivost jsou přednosti, ale může to vést k roztříštěnosti zájmů. Tento člověk pak někdy umí všechno, ale nic pořádně. Nerad se podřizuje nutnosti volit z více možností jen jedinou. Jeho úkolem je šířit informace. Pokud má horoskop vodní nebo zemský charakter, pak tento člověk potřebuje rozvíjet analytické a objektivní myšlení. Pokud je spíš vzdušné a ohnivé povahy, mysl je velmi neklidná, pochopí vše velmi rychle, ale jen hlavou, tělo a city zůstanou netknuté. Nejlepším partnerem pro takového člověka může být ten, který má jasné názorové stanovisko a pomáhá mu udržet si směr a neztrácet se v bludišti myšlenek. Partner může Ascendentu v Blížencích ukázat celkový smysl cesty, který on sám není schopen objevit. Pokud máte ascendent v Blížencích, můžete mít pocit, že vás partner poučuje, že ví všechno jasně a nejlépe, že se na vás vyvyšuje. Vaším úkolem je nebát se projevit svou skutečnou touhu po poznání, stanovit si nějaké cíle a mít dobrosrdečné porozumění pro druhé. Dejte partnerovi možnost, aby vás naučil chápat věci v širších souvislostech, pomohl vám stát se citově vyrovnanou bytostí, nebojte se mu víc věřit.

Ascendent v Raku - Descendent v Kozorohu

S tímto Ascendentem je třeba rozvíjet a tříbit citový život. Někdo je natolik citově zranitelný, že si kolem svého nitra vytváří tvrdý krunýř. Úkolem je najít svůj způsob, jak uplatnit svou citlivost, ne jí být zahlcován. V jiném případě může tento člověk dojít k překvapení, jaké city se skrývají pod jeho klidným a chladným zevnějškem. Měl by se naučit žít v souladu se svými vnitřními a organickými proudy a rytmy. Řídí se svými pocity, nelze ho přesvědčit vysvětlováním a logickými argumenty. Chce-li si udržet partnerský vztah, měl by se naučit rozlišovat, které emoce jsou zdravé a přiměřené, a které je třeba tlumit nebo ovládnout. Vyhledává partnery, u nichž očekává zajištěnost, sílu a stabilitu. Časem by měl ale tyto vlastnosti hledat sám u sebe a nečekat, až se jim jich dostane od druhých. Pokud máte Ascendent v Raku, váš partner může být starší, dospělejší, ale může vám připadat chladný nebo vypočítavý. Musíte se vymanit ze své dětské role, učit se objektivitě, vážnosti a střízlivosti, abyste se cítili jistěji a bezpečněji. Přijměte určitá omezení vztahu a zaujměte k druhému pevný, spolehlivý postoj.

Ascendent ve Lvu - Descendent ve Vodnáři

Tento člověk potřebuje uplatňovat svou tvořivost, autoritu a moc. Vyhledává lásku, obdiv, potlesk. U někoho to vede k tomu, že se násilím dere do popředí, chová se výstředně. Obsahem usilování by mělo být stát se samostatnou svébytnou individualitou. Nebezpečím těchto lidí je pýcha. Musí nejdříve vyvinout patřičné úsilí, aby si úctu a obdiv zasloužili. Ti, kterým se nepodaří zazářit, mohou zahořknout. Zásadním obratem je, když se naučí dávat, aniž by za to něco požadovali. Pro lepší vztah je třeba zchladit ohnivou vášeň a učit se objektivnosti a spravedlnosti. Pokud máte ascendent ve Lvu, učte se být jedním z mnoha. Trocha obyčejnosti vám může přidat na zvláštnosti. Vládce, který se sklání ke svým poddaným jako jeden z nich, je daleko oblíbenější, než kdyby si udržoval povýšený odstup. Ve vašem vztahu by měl být kladen důraz na svobodu, navzdory nepředvídatelnosti. Možná si vybíráte takové partnery, kteří jsou zvláštní a svobodomyslní, aby vás vyvedli z vaší samolibosti.

Ascendent v Panně - Descendent v Rybách

Tento člověk se nejlépe rozvíjí pomocí duchovní analýzy, rozlišování a sebekritiky. Uplatňování znalostí musí být účelné, s ohledem na užitek, který to přinese, musí být prospěšné veřejnosti. Středem pozornosti je zájem o tělo a zdraví. I z mysli je třeba pečlivě selektovat negativní zkušenosti a zbavit se jich. Pozor na posedlost pořádkumilovností, přesností a dokonalostí, tím člověk ztrácí přirozenou spontánnost. Descendent v Rybách vám přináší poselství: uvolni se, ponech věcem volný průběh a občas si užij. Ve vztahu je třeba naučit se něčeho vzdát nebo naopak něco jiného přijmout. Musíte se naučit odpouštět a poskytnout druhému laskavou náruč. Pokud vám bude partner připadat neschopný, nespolehlivý a netečný, zbavte se své kritičnosti a ostražitosti, a učte se chápat, že mezi nebem a zemí je toho víc, než jen to, co se dá změřit, roztřídit a ověřit. Pokud máte pocit, že partner stále potřebuje vaši péči a dohled, je to možná proto, že ho do této role stavíte. Nechte věci plavat, uvidíte, že je daleko schopnější, než si myslíte.

Ascendent ve Vahách - Descendent v Beranu

Váhy dávají přednost akci, která je promyšlená, připravená a založená na objektivním a správném vyhodnocení situace. Snaha brát v úvahu i stanoviska druhých však může vést k ochromení, které se projevuje jako váhavost, nerozhodnost nebo oportunismus. Takový člověk bývá radši, když za něj rozhodne někdo jiný. Je důležité vytvořit si pevný systém hodnot a norem, jimiž by bylo možné se řídit, umožní to snadnější rozhodování. Ascendent ve Vahách usiluje o dokonalý vztah, o to, co je harmonické a příjemné. Pokud ale něco neodpovídá jeho představám, dokáže být kritický, může partnera nutit přijmout své stanovisko. Pokud máte Ascendent ve Vahách, Beran je na vašem Descendentu. Sebestředný a asertivní partner vás bude nutit k ústupkům. Pokud však bude partner nespravedlivý a náročný, musíte se naučit trvat na svém a požadovat, aby partner respektoval určité hodnoty, aby vztah vedl k vyváženosti. Neměli byste stále čekat, jak to dopadne, ale otevřeně říct svůj názor a být připraveni zapojit se do konfliktu. Ve vztahu se potřebujete oba považovat za plnoprávné jedince. Podporujte zdravou soutěživost mezi vámi, abyste si uvědomili své schopnosti a svou cenu.

Ascendent ve Štíru - Descendent v Býku

Lidé s Ascendentem ve znamení Štíra potřebují v životě bojovat proti nějaké temné nebo ničivé síle. U někoho se tato síla může projevit i z vlastního nitra jako žárlivost, závist nebo touha po moci. To, co je v duši temné a zasuté je třeba vynést na světlo. Třeba to promítnout do uměleckého díla. Zatímco Štír musí zápasit, útočit a měnit, Býk dokáže být trpělivý, stojí nohama pevně na zemi a má schopnost uchovávat věci. Těmto vlastnostem byste se měli snažit přiblížit, pokud máte Ascendent ve Štíru. Partnera může zpočátku přitáhnout váš sugestivní, neodolatelný styl. Později může znejistět tím, co se ve vás skrývá a zda chce být pod vaším vlivem. Naopak vaše schopnost proniknout partnerovi pod kůži a zasáhnout ho na citlivých místech ho může zatvrdit nebo dokonce zahnat na útěk. Vaše pevná skořápka a strach, abyste sami neodkryli svá citlivá místa, může vytvářet propast. Nebojte se více odkrýt své hlubiny a partnerovi důvěřovat. Potřebujete stabilní, usedlý typ vztahu, který poskytne pohodlí a uspokojí přirozené touhy a hodnoty.

Ascendent ve Střelci - Descendent v Blížencích

Jedna část přirozenosti směřuje vzhůru, k vznešeným cílům, druhá je ovládána pozemskými a animálními instinkty. Život tohoto člověka může být provázen neustálým hledáním něčeho těžko dosažitelného. Ještě než se přiblíží svému cíli, už vidí další. Člověk s Ascendentem ve Střelci je plný žáru, proto potřebuje tuto energii a nadšení uplatnit. Pokud se nebude příliš stavět do popředí, může na druhé působit inspirujícím dojmem. Skutečnost posuzuje v širších souvislostech, ve vztahu k obecným principům. Pokud máte Ascendent ve Střelci, Descendent je v Blížencích. Nejlepší je pro vás takový partner, který dokáže rozebrat a zpochybnit vaše názory a závěry, ke kterým dospějete, aby vás donutil přemýšlet důkladněji a podráždil vaši sebejistotu. Buďte vděční tomu, kdo bude ochotně dělat maličkosti, které pomohou naplnit váš velký plán. Nebuďte k partnerovi povýšení, ale snažte se naslouchat i všedním příběhům, jejichž sdílením se druhému přiblížíte.

Ascendent v Kozorohu - Descendent v Raku

Člověk s Ascendentem v Kozorohu si musí nejprve uvědomit své dvě protikladné stránky. Jednou je poslušnost a poctivé plnění povinností. S energií je třeba obezřetně hospodařit, to vyžaduje kázeň a sebeovládání. Musí dosáhnout nějakého společenského ocenění a uznání. Druhou stranou je schopnost organizovat praktické záležitosti a dosahovat svých cílů a také schopnost těšit se ze smyslových požitků. Pokud máte Ascendent v Kozorohu, Rak na Descendentu probouzí vaši něhu, citlivost a ochranitelskou péči. Oceňte partnera, který vám dětskou naivitou pomáhá nelézt cestu z vaší hroší kůže. Vy potřebujete jeho péči, proto se nebojte v sobě projevit malé dítě, které se ve vás skrývá. Uvolněte své emoce, jinak se přehrada, ve které je držíte, jednou protrhne. Možná potřebujete zjistit, že vám vyhovuje sentimentální rodinný vztah, který zná své odpovídající role, povinnosti a hranice.

Ascendent ve Vodnáři - Descendent ve Lvu

Tento člověk se dokáže na všechno i na sebe dívat s odstupem, z neosobního hlediska. Má větší pochopení pro společenský podtext než pro osobní přístup. S životem se vyrovnává lépe s nadějí v lepší budoucnost celého lidstva. Navenek možná budí dojem, že mu nejde o to, aby byl středem pozornosti, ale velmi těžko snáší, pokud je ignorován. Descendent ve Lvu může probudit Vodnářův stín - touhu po moci a uznání. Člověk se musí naučit počítat i se svými egoistickými sklony, přestože jeho ideálem je solidarita, nestrannost, rovnost a spravedlnost pro všechny. Pokud máte Descendent ve Vodnáři, na partnerovi vám může vadit povýšenost, autoritativnost, sebechvála. Partner zas může těžko snášet vaši nezaujatost, citový odstup nebo dokonce povýšený chlad. Snažte se pochopit to, že lidské emoce jsou normální, nebojte se otevřeně a sebejistě vyjádřit partnerovi svůj osobní přístup. Váš vztah může být neobyčejný a náruživý, měl by pomoci odhalit vaše emoce, od kterých máte snahu se distancovat.

Ascendent v Rybách - Descendent v Panně

Identita člověka s Ascendentem v Rybách je zároveň součástí většího celku. Může být obětí, která se snaží různými cestami uniknout z nepříznivé skutečnosti. Může to být umělecká duše, která čerpá z bohaté fantazie a tvořivě se vyjadřuje. Nebo je to spasitel, který věnuje svůj život službě ostatním a snaží se mírnit jejich utrpení. Snaha obětovat se může vést až k zneužívání druhými lidmi. Úkolem člověka s Ascendentem v Rybách je naučit se rozlišovat, racionálně usuzovat a předem si vymezovat své hranice. Pokud máte Ascendent v Rybách, možná raději necháte partnery, aby se starali o praktické záležitosti a sami žijete duchovním životem. Pak se nedivte, že vás má partner za nespolehlivé a odevzdané. Možná jste natolik idealisticky zaměřeni, že sami partnera odmítáte, protože nesplňuje vaše nároky. Nebo žijete tím, že druhé zachraňujete nebo jim sloužíte. Partner se vám může zdát kritický a skeptický. Buďte druhému vděční za to, že vám poskytuje praktickou pomoc a oceňte jeho snahu vnést systém do vašeho chaosu. Spořádaný a přesně ohraničený vztah je pro vás to nejlepší, přestože se můžete cítit ohroženi na své svobodě. Pomůže vám nalézt bezpečné hranice.

Blanka Vojáčková
www.astro.aksos.cz

Reklama

Komentáře

Blanka Vojáčková (Po, 24. 2. 2003 - 20:02)
Obecné pravidlo to určitě není, i kdyby bylo Slunce jednoho přesně na Descendentu druhého, je to významné partnerské propojení, ale partnerské horoskopy je třeba posuzovet komnpexně.
Barbara (Pá, 21. 2. 2003 - 14:02)
Slyšela jsem, že k člověku, který má ascendent ve střelci, se nejlépe hodí partner se Sluncem v Blížencích. Je to obecné pravidlo?
Qlinda (Čt, 6. 3. 2003 - 14:03)
Snad to nemyslite vazne???
Hmm (Čt, 4. 5. 2006 - 19:05)
Zajimave
Zbyněk (Čt, 4. 5. 2006 - 20:05)
Lidé s Ascendentem ve Střelci se na svůj život dívají jako na výpravu do dalekých krajin, nebo jako na dlouhé putování. Nebezpečí tohoto ASC spočívá v tom, že může sklouznout k přehánění a výstřelkům. Záleží na tom, jak silně je u nich v nativním horoskopu zastoupen zemský živel.Tito lidé mají Descendent v Blížencích a proto zrozenci tohoto znamení, tedy ti, co mají své nativní Slunce v Blížencích, dokáží rozebrat závěry Střelce a tak ho nutí o svých názorech přemýšlet mnohem důkladněji. Blíženci tedy poskytují Střelci praktické prostředky, pomocí nichž je možné uskutečnit jeho cíle a tužby. Jinak, jak již bylo napsáno výše, je vše třeba nuto posuzovat komplexně.
Tereza (St, 9. 8. 2006 - 13:08)
Můžete mi poradit, kamarádce se v v pondělí narodila holčička v 8:41 dopoledne, jaký má ascendent?
Děkuju
Tomáš (St, 9. 8. 2006 - 14:08)
Ascendent má ve vahách.
Zbyněk (Čt, 10. 8. 2006 - 19:08)
Tomáši, zkus se na to podívat znovu. Podle mého názoru má Ascendent v Panně. Bohužel není známo místo narození.
Tina (Pá, 11. 8. 2006 - 09:08)
Terezo a ostatní, je důležité znát i místo narození. Najeďte si zde na doktorce na poradny, astrologickou a mgr. Vojáčková vám do několika dnů zpětně zašle ascentent, ale udejte i místo narození. Jinak jsou super stránky www.ceskechalupy.cz, úplně dole je horoskop a nalevo pak zadejte výpočet, ukáže vám to postavení úplně všech planet, nejen slunce, ascendent zde myslím získat nelze, ale jinak jsou tam super info o astro
KLára (Út, 10. 4. 2007 - 15:04)
Chtěla jsem se zeptat, jaký mám ascendent když jsem se narodila 21.7.1992 nevím přesně v kolik, asi okolo deváté ranní v Duchově? Moc Vám děkuji za odpověď.Mějste se hezky.
Misa (Ne, 15. 4. 2007 - 23:04)
Dobry den.Byl aby moc rada,kdyby znala svuj ascendent.Narodila jsem se 16.6 1983 v 9.30 rano v Bilovci.Moc Dekuji
lidmila (St, 2. 5. 2007 - 22:05)
jsem narozena v raku
xxcd (Čt, 3. 5. 2007 - 00:05)
Většinou skončím nechtěně u diskuse s blbečkama, kterým v jejich očích jejich "vysoké" ego nedovolí uznat to, že prostě i mladý člověk může mít svůj upevněný profil a názory na život a že se prostě může mít skvěle :-)
jjaajajajjajajja (Pá, 11. 5. 2007 - 18:05)
jak se zjistuje ascadent?...piste na boardacka"centrum.cz nebo sem
Návštěvník (So, 12. 5. 2007 - 14:05)
taky mám moudrou knihu, ale musíte znát hodinu narození, aby to bylo přesně.
jajajjajajajaja (So, 12. 5. 2007 - 16:05)
tak uz vim co je muj ascendent-střelec, znameni mam váhy-plyne z toho neco?...
Návštěvník (So, 12. 5. 2007 - 18:05)
Mám ascendent ve Štíru a dost mě to ovlivňuje.
Alena (Út, 17. 7. 2007 - 12:07)
Som Škorpión s ascendentom v Strelcovi a musím Vám všetkým zdeliť jednu vec. Čo sa týka Blížencov, tak nikto z nich čo poznám moje závery nikdy nerozoberali, vzhµadom na to, že jeden z nich je aj mojím otcom. Blíženci totiž rozoberajú večšinou len tie svoje závery alebo len závery druhých, ktoré by mohli ovplyvniť ich-Blížencov samých. Zaoberám sa astrológiou už dosť dlho vzhµadom na to, že som len v procese bádania, pozorovania a porovnávania a preto Vám môžem s radosťou oznámiť, že astrológovia sa majú stále čo učiť..:)
Návštěvník (Út, 17. 7. 2007 - 13:07)
já mám ascendent ve Štíru a partner v Raku, myslíte že nám to bude klapat?
tereza (Po, 23. 7. 2007 - 12:07)
Dobrý den,

jak mohu bez slunečních hodin zjistit v jakém znamení mám ascendent?

Děkuji Terka
Valérie (Ne, 2. 9. 2007 - 17:09)
Dobrý den:-)Jsem panna ve štíru a můj partner je býk ve lvu...můžete nám napsat jak to s námi vypadá? Děkujeme:-)
Valérie (Ne, 2. 9. 2007 - 17:09)
Já mám také ascendent ve štíru...jinak jsem panna.Docela hrozná kombinace:-/Jak Vás to přesně ovlivnuje?
Věra (Po, 3. 9. 2007 - 16:09)
Jsem zmatená co znamená ascendent ke znamení já jsem lev a manžel taky a žijeme spolu 30 let jak někdo může být panna ve štíru a býk ve lvu nějak mám ted v tom zmatek objasní mě to někdo?
petra (Út, 23. 10. 2007 - 15:10)
dobrý den,jsme s partnerem oba býci a oba ascendent v kozorohu,jak to prosím snámi vypadá?mOC DĚKUJI
Jana (Út, 30. 10. 2007 - 15:10)
www stránky pro individuální horoskopy (nutno zadat datum, místo a hodinu narození), stránky nejsou v češtině, ale v několika světových jazycích (z angličtiny celkem dobře přeložitelné):

http://www.0800-horoscope.com/birthchart.php
Návštěvník (So, 5. 1. 2008 - 15:01)
Dobře jsem 11.09.tudíž znamením jsem panna a ascendent mám ve štíru...co je na tom nepochopitelného????:-/:-)
Valérie (So, 5. 1. 2008 - 15:01)
Dobře jsem 11.09.tudíž znamením jsem panna a ascendent mám ve štíru...co je na tom nepochopitelného????:-/:-)
Vil (Ne, 2. 3. 2008 - 01:03)
Ahoj, a ja jsem byk ve lvu :).
Máca (Pá, 12. 9. 2008 - 20:09)
ahoj jsem býk v ascendentu kozoroha.Můj život je jeden velký chaos v hlavě, co stím???
Návštěvník (Pá, 12. 9. 2008 - 22:09)
Vil,ty jsi býk ve lvu a zato já jsem panna v prdeli ach jo.......
Thea (Čt, 19. 2. 2009 - 11:02)
Já jsem Lev a ascendent mám ve Střelci...a nestěžuju si:-) můj život se zatim odvíjí dobře a klidně :-)
Thea (Čt, 19. 2. 2009 - 11:02)
Já jsem Lev a ascendent mám ve Střelci...a nestěžuju si:-) můj život se zatim odvíjí dobře a klidně :-)
Thea (Čt, 19. 2. 2009 - 11:02)
Já jsem Lev a ascendent mám ve Střelci...a nestěžuju si:-) můj život se zatim odvíjí dobře a klidně :-)
karkulinka (Pá, 1. 5. 2009 - 12:05)
Já jsem Rak v Blížencích ( 28.6.1993)...ach jo...nějak to na mě nesedí nemůžu si pomoct..:-(.
Lugi (St, 3. 6. 2009 - 14:06)
a jak to znistim? jaky mam ascendent, descendent
Básník (St, 3. 6. 2009 - 20:06)
Celá astrologie je jeden velký nesmysl. I když u nás bohužel rozšířený mnohem víc než ve vyspelých státech.
Lukas (St, 17. 6. 2009 - 19:06)
Zdravim vas vsechny prosim o radu jak mam zjistit ascendent a descendent ,. Predem dekuji za odpovedi .?
dara (Ne, 9. 8. 2009 - 11:08)
lugi a lukas, musis si dat nejaku stranku napr. najdise.cz - ta je taka w pohode a tam je tabulka kde si das datum narodenia a hodinu narodenia a ono to automaticky wyhlada. wela stastia
evicka (Ne, 9. 8. 2009 - 12:08)
http://www.blesk.cz/zlaticka?action=profil&id=10968
pošlete prosím hlas do soutěže mému synovi,děkuji všem.
eva (Čt, 20. 8. 2009 - 07:08)
nesmysl je říkat, že astrologie rozšířená jen tady, tudíž ve vyspělích státech se takovými věcmi neřidí. Pravda, je ta, že procento lidí, kteří astrologii věři je tu nižší, než ve vyspělých státech jako jsou například spojené státy.
eva (Čt, 20. 8. 2009 - 07:08)
nesmysl je říkat, že astrologie rozšířená jen tady, tudíž ve vyspělích státech se takovými věcmi neřidí. Pravda, je ta, že procento lidí, kteří astrologii věři je tu nižší, než ve vyspělých státech jako jsou například spojené státy.
Magdalena B. (Út, 11. 11. 2014 - 00:11)
Slyšela jsem, že k...Špatně pochopeno, ne že hodí, ale měla by jsis najít partnera s blíženeckými vlastnostmi, aby Tě doplnil, jako když jednu půlku ořechu dáš k druhému, Descendent v Blížencích pouze poukazuje na to, co hledáš, co třeba Tobě samotné v povaze schází. Co by jsis měla hledat a zároveň rozvinout u sebe.
žena (Po, 13. 4. 2015 - 14:04)
když to tak pročítám tzn. vhodnost partnerů podle data narození a zvěrokruhů, jsem přesvědčena o tom, že se s manželem k sobě hodíme. No aby ne, když už jsme spolu tolik let manželé. Přesto, že máme absolutně rozdílné povahy a vlastnosti, a jsme každý v jiném znamení zvěrokruhu, neseme si oba z našeho dětství určitou totožnou zátěž. A to je možná i naše výhoda. Někdo říká, že se k sobě absolutně hodí lidé narozeni ve stejném znamení. Tak to nevím jak by žena narozená ve stejném znamení jako můj manžel s ním mohla žít. I když možné je všechno, ale silně o tom pochybuji. Tam by chyběla jiskra, odvaha k různým akcím, velká aktivita a šmrc. Ono se říká o protikladech, že se přitahují. Tak to je náš případ. Takže pročíst si to, ano, zamyslet se nad tím, ano, ale vnímat především sebe a člověka, se kterým žiju. Jeho potřeby, zájmy, touhy i když z jeho strany si o to musím říkat, a to už nyní umím.
nejhorší zname… (Po, 13. 4. 2015 - 15:04)
je blíženec. Nejlepší naopak rak. A to platí pro ženský i pro chlapy. Můj první manžel blíženec nevěděl kterou ženskou. Takže rozvod. Můj druhý manžel rak a jen si lebedím. Alis
Alis (Po, 13. 4. 2015 - 15:04)
nevím nevím, ale já mám s rakem dost nepříjemnou zkušenost. Takže za mě raka ne.
není rak jako rak (Po, 13. 4. 2015 - 19:04)
nevím nevím, ale já mám s...za mě raka ano. I když to netrvalo jak jsem si přála. Ale zlatíčko. Bohužel jsme se rozešli. Pavla
! (Po, 13. 4. 2015 - 20:04)
Obecně platí, že magor k magorovi sedá a rovný rovného si hledá.
Don Juan (Pá, 26. 6. 2015 - 22:06)
Za mě: Nejlepší jsou ženy v Beranu, v Býku, v Blížencích, v Raku, ve Lvu, v Panně, ve Vahách, ve Štíru, ve Střelci, v Kozorohu, ve Vodnáři, v Rybách.
Sylva (Ne, 9. 4. 2017 - 13:04)
pomohlo to někomu nebo naopak?
Sue (Čt, 7. 9. 2017 - 19:09)
Prosim o pomoc jsem stir(žena) s Asc v kozorohu rizena vahami a muj objekt zajmu(muž)je lev s Asc v raku,co to znamena je to dobre nebo spatne jako pro partnerstvi..??? Moc dekuji za odpoved na email:[email protected]
Reklama