Astrální síť

Existuje další prvek, který hraje důležitou roli v alchymii sexuální magie, ale který není velmi dobře chápán. Tím je metafyzická sféra, které někdy říkám "tvořivé lůno kosmu".

Touto sférou vstupujeme do univerzální dimenze, která je nekonečně tvořivá a schopná vytvářet nové reality. Je to nadosobní prostor, který reaguje na naše vize a na naše žádosti o osobní proměnu.

Eliphas Levi, jeden z nejslavnějších odborníků devatenáctého století na magii, charakterizuje tuto dimenzi jako "přirozené a božské" silové pole, materiální i duchovní, které reaguje na lidské vibrace. Levi píše: "V existenci a využití této síly spočívá velké tajemství praktické magie... Tato síla zahřívá, osvětluje, magnetizuje, přitahuje, odpuzuje, oživuje, ničí, odděluje a spojuje všechno, co je stimulováno mocnými vůlemi."
Leví poeticky nazývá tuto sílu "představivostí přírody". Dále tvrdí, že tato síla je neutrální a že její použití je otázkou osobní zodpovědnosti. "Rozumět použití této síly a nedovolit jí, aby nás ovládla, znamená šlapat po hlavě hada."

Různí kouzelníci popisují tuto sílu různými způsoby. Machig Lapdron, osvícená adeptka tibetské tantry, která se proslavila svými magickými schopnostmi, ji označuje za "prvotní základ" nebo "mateřský princip". Isaac Bonewits dává tomuto jevu modernější příchuť tím, že jej nazývá "telefonní centrálou".

Nicméně i pojmenování "telefonní centrála" zní poněkud zastarale v naší době rozsáhlých počítačových sítí, které přijímají a přenášejí nesmírné množství informací bleskovou rychlostí na velké vzdálenosti. Já sama mám pocit, že slovo síť může nejlépe označit povahu této nekonečné a neviditelné síly, která prostupuje celým vesmírem. A abych vyjádřila její univerzální rozměr, přidávám adjektiv astrální. Proto jí říkám astrální sít.

Existence astrální sítě se vymyká našim všeobecně přijatým různých představám o tom, jak funguje vesmír. Není to obyčejný mechanismus podobný velkým hodinám, které tikají podle přísných zákonů. Je to složitá, neustále vibrující síť gravitačních a elektromagnetických polí, která zahrnuje nejen všechno materiální, ale také čas a prostor. Uvnitř těchto polí není hmota něčím trvalým a pevným, ale je zaměnitelná s energií.

Biolog Rupert Sheldrake, který vychází z tohoto názoru, nabízí své vlastní pojetí morfických polí, v němž je vesmír neměnných zákonů nahrazen vesmírem návyků a tendencí. V Sheldrakově vesmíru se události nemusí dít určitým způsobem. Dějí se tak, jak se dějí, protože se v minulosti udály podobným způsobem, a tím vytvořily určitý otisk v kosmických silových polích. Jak se tyto otisky překrývaly, vytvořily morfické pole neboli energetickou strukturu, která určuje, jak se odehrávají přítomné události a jak se budou odehrávat události budoucí.
Morfická pole jsou vytvářena také lidmi. Například tibetští mniši recitovali po staletí určitou mantru - řadu posvátných zvuků nebo slov - aby dosáhli vyšších stavů vědomí. Jedna z nejznámějších manter je Om mane padme hum, která užívá obrazu "drahokamu v lotosu", jímž vyjadřuje mystický stav vědomí.
Když tisíce mnichů opakují tuto mantru dlouhá staletí, vytvoří se mocné morfické pole. Člověk, který dnes odříkává tuto mantru správným způsobem, rezonuje s vibrací tohoto morfického pole, čímž zesiluje svůj prožitek odpovídajícího stavu vědomí.

Od počátku civilizace bylo vytvořeno nespočetné množství morfických polí, která vibrují v souladu se všemi druhy zážitků a všemi stavy vědomí - včetně stavů radosti, blaženosti, štěstí, duchovního naplnění, lásky, materiálního úspěchu a hojnosti. Tato morfická pole existují uvnitř širších silových polí vesmíru a reagují sympateticky na naše touhy za předpokladu, že víme, jak promítat vize, které budou rezonovat s určitým polem.

Astrální sít si můžete představit jako mnohorozměrnou síť morfických polí vibrujících na různých frekvencích a schopných rezonovat s vizemi, které vytváříme. Protože to víme, můžeme najít způsoby, jak vytvořit mocné, kondenzované vize, které lze promítat velkou silou do astrální sítě.
To je jeden z důvodů, proč je sexuální energie tak důležitá v sexuální magii. Je totiž přirozeným energetickým zdrojem, který muže zmagnetizovat a nabít vizi, takže ji můžeme promítnout do astrální sítě dostatečnou silou, abychom vytvořili žádoucí rezonanci.

Další způsob, jak chápat astrální síť, nám nabízí Deepak Chopra, indický lékař, který se stal předním americkým obhájcem významu duchovnosti a magie a alternativních technik léčení ducha i těla.
Chopra říká: "Naše tělo se ve své podstatě skládá z energie a informací, nikoli z pevné hmoty. Tato energie a informace jsou produkty nekonečných polí energie a informací prostupujících vesmírem... Ačkoli se každý jedinec jeví jako oddělený a nezávislý, všichni jsme ve spojení se strukturami inteligence, která řídí celý vesmír. Naše tělo je součástí univerzálního těla, naše mysl je aspektem univerzální mysli."
To, čemu Chopra říká "struktury inteligence" a Sheldrake "morfická pole", odpovídá v podstatě mému pojetí astrální sítě.

Zdroj: Umění sexuální magie - Marco Anand

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (1)

  • Obrázek uživatele Václav Gerla
    Václav Gerla (anonym)

    A kdopak ze ctenaru jiz vyzkousel astralni cestovni? Je to zabava..

    Led 27, 2007

Přidat komentář

Reklama

Reklama