Fáze svádění má časový rozměr. Někdy trvá jediný večer, jindy se protáhne na jeden měsíc nebo i na dva roky; někdo je rychlý, jiný pomalejší. U většiny lidí jde o důležitou věc - zalíbit se. Líbí-li se někdo tomu druhému od samého počátku, zvyšuje se tím možnost navázat milostný vztah. Je tedy naprosto v pořádku, že se tento dotyčný snaží v tom druhém vyvolat příznivý dojem.
Co je to Ascendent? Ascendent je východní bod horoskopu. Spolu s Descendentem, který byl na obzoru na západě, vytváří v grafickém znázornění horoskopu osu, která spojuje dvě protilehlá znamení. V bodě Ascendentu si uvědomujeme především sebe, v bodě Descendentu toho druhého.
Muži, kteří jsou vystaveni působení velkého množství olova, mohou být ve větší míře ohroženi neplodností. Mnoho mužů, jako například instalatéři, malíři, lakýrníci a tiskaři, jsou při práci vystaveni působení olova. Vysoká úroveň olova je také v krvi lidí, kteří kouří, pijí alkohol nebo se vyhýbají cvičení.
Pokud chcete vědět, zda máte co činit s manipulátorem, musíte zjistit, jestli odpovídá nejméně deseti charakteristickým znakům. Při nižším počtu znaků se jedná spíš o ojedinělé chování a postoje, které sice neblaze ovlivňují vývoj vašeho vztahu, ale nelze hovořit o
Mužský organismus vytváří spermie bez ustání, muži však ovlivňuji jejich počet, kvalitu a tím i svou plodnost tím, co jedí. Muži by proto měli jíst zdravou a vyváženou stravu, tedy potraviny bohaté na základní mastné kyseliny (například tučné ryby a polynenasycené oleje), vitaminy A, B, C a E a také zinek a hořčík. Vitamín C a zinek hrají vysoce specifickou úlohu.
Nejdůležitější rozhodnutí mnoha dvojic zní: "Kdo bude za rodinu rozhodovat?" V minulosti mnoho žen pozměnilo a nakonec opustilo své naděje a sny, že udrží v rodině soulad. Tím, že všeobecně přijímaly přání svých manželů, ženy opomíjely užívat svůj vlastní hlas.
Tvář lásky se s časem mění, tak jako se s pohybem slunce a mraků mění vzhled velké hory. Všechny tváře lásky jsou krásné na pohled, avšak každá je jiná svým vzrušením a radostí. Lidem, kteří nejsou na změnu připravení, se každý posun jeví spíše jako ztráta lásky než jako proměna.
Vaše nejlepší věno do partnerského vztahu je odpověď na tři otázky, které nemůžete obejít. Kde jsem dnes, odkud pocházím a kam se chci dostat? To jsou tři základní otázky našeho života. Zkusili jste si už někdy na ně pravdivě odpovědět? A zdůrazňujeme: Odpovědět - ne se odpovědi vyhnout výmluvou. Ten, kdo se chce vysvobodit z nadvlády své výchovy, nevyhnutelně selže, pokud si důkladně nepromyslí svůj dosavadní život z nového pohledu.
Psychologové znají mnoho nástrojů, jak dvojici pomoci, aby porozuměla svým manželským problémům a aby předpovídala těžkosti, které by se mohly vyskytnout v budoucnosti. Jedno takové cvičení, založené na "žebříčku osobních priorit", uvádí čtyři body, které obvykle motivují lidské chování. Jsou to potřeba moci, potřeba zalíbit se druhým, potřeba bezpečí a potřeba soupeřit s druhými. Motivační teorie tvrdí, že většina lidí organizuje svůj život kolem jednoho z těchto činitelů.
V životě téměř každého páru je citlivým místem sexualita, protože to, čemu říkáme sexuální podvádění a nevěra, může vztah rozbít. Takové chování samozřejmě můžeme bez velkých okolků soudit i odsoudit. Když se z něho naopak chceme něco naučit, donutí nás bezpochyby ke skutečné práci na sobě, protože rozechvěje naše základní obavy a nejistoty, a my se s nimi buď pokusíme skoncovat, nebo jim naopak podlehneme. Jde o to, abychom zůstali v úzkém kontaktu s přirozenou vnitřní zkušeností a vyhnuli se jak pocitu viny, tak i přímočarému obviňování partnera, který nás podvedl.

Stránky