V životě téměř každého páru je citlivým místem sexualita, protože to, čemu říkáme sexuální podvádění a nevěra, může vztah rozbít. Takové chování samozřejmě můžeme bez velkých okolků soudit i odsoudit. Když se z něho naopak chceme něco naučit, donutí nás bezpochyby ke skutečné práci na sobě, protože rozechvěje naše základní obavy a nejistoty, a my se s nimi buď pokusíme skoncovat, nebo jim naopak podlehneme. Jde o to, abychom zůstali v úzkém kontaktu s přirozenou vnitřní zkušeností a vyhnuli se jak pocitu viny, tak i přímočarému obviňování partnera, který nás podvedl.
Na utváření naší sexuality se od samého začátku podílí každý z rodičů v závislosti na svém pohlaví jiným způsobem. Obecně řečeno, rodič téhož pohlaví hraje při vytváření naší sexuální identity základní roli. Rodič opačného pohlaví potom poslouží k sexuální diferenciaci. Jeho očima se na sebe začneme dívat jako na muže nebo na ženu.
Nebezpečí incestu nás staví před otázku, jaká by měla být správná vzdálenost mezi otcem a dcerou. Incest totiž nemusí být pouze sexuální záležitostí, ale může se odehrávat i v emoční rovině. Otec parazituje na citovém životě své dcery a není schopen nechat ji žít vlastním životem. 0 takových zážitcích se svým otcem mi vyprávěla mladá, asi dvacetiletá žena.
Protějškem senzitivního bodu G u žen je mužská žláza prostata. Tato jako kaštan velká žláza se nachází pod močovým měchýřem a podílí se na produkci ejakulačního sekretu. Jelikož nejlepší způsob stimulace prostaty je přes konečník, měli by partneři dodržovat hygienická pravidla.
Jestliže rodič stejného pohlaví výrazně ovlivňuje náš ženský či mužský způsob chování, bude zase obraz muže nebo ženy, který nosíme v sobě, silně poznamenán osobností rodiče opačného pohlaví. Je to prostě proto, že jde o prvního muže nebo první ženu, které jsme důvěrně poznali. Jelikož je utváření obrazu anima a animy výrazně ovlivněno postavami našich rodičů, často se zamilujeme do osoby, jejíž povahové vlastnosti nám připomínají otce nebo matku.
Zdrojem rozporů při jinak bezporuchovém průběhu sexuálního styku a normální sexuální funkci obou partnerů bývají odlišné požadavky partnerů na frekvenci styku, na jeho místo, čas, formy a variace. Uplatňuje se rozdílná apetence, vzrušivost a orgastická schopnost i potřeby a možnosti týkající se trvání styku, jeho přípravy a dohry.
Milostný cit je motivován potřebou jednoty, o niž se snažíme spojen s jiným člověkem. Přejeme si, aby zmizely rozdíly a konflikty, aby se konečně vytratil drtivý pocit samoty a odloučenosti. Nevědomky se pokoušíme napravit narcistické trauma spojené se skutečností, že každý z nás je pouze mužem nebo pouze ženou. Snažíme se vyrovnat s neúplností naší podstaty tím, že se přimkneme k někomu druhému.
Sezdané páry nesdílejí jen společný domov či peníze, ale někdy také některé zdravotní neduhy. Jestliže například jeden z manželů trpí astmatem, depresemi, žaludečními vředy, vysokým tlakem či zvýšenou hladinou cholesterolu, pak je velká pravděpodobnost, že obdobnou chorobou bude trpět i jeho protějšek.
Téměř každý člověk se někdy v životě zamiloval a prožil to vroucí a zaujaté vytržení, kdy měl pocit, že létá. Jste-li zamilovaní, myslíte na milovanou bytost neustále. Nemůžete se nasytit její společnosti a nezbavíte se toho ani ve spánku. Zdá se, že objekt vašich citů je božské stvoření, které nemůže udělat nic špatného. Dochází ke zvláštnímu druhu projekce, odkud pramení pro moderního člověka obrovská nespokojenost a zklamání.

Stránky