Reklama

Dobrý sex

Přestože dobrý sex často definujeme v termínech těla a chování, opravdu důležité jsou pocity. Platí to pro muže i pro ženy.

Ačkoli muži většinou hovoří o aktivitě - "Chtěl bych ji ojet (milovat se s ní) "Chtěl bych, aby mi ho přeblafla." - zdá se, že to, oč doopravdy běží, jsou pocity těmito aktivitami produkované. To ony dodávají pocit atraktivity, uspokojení, mužnosti a síly.

Dobrý sex není otázkou velikosti a způsobu využití konkrétní tělesné části, naplnění konkrétního scénáře ani žádné předem stanovené konkrétní činnosti. Je spíše otázkou emocí generovaných tím, co chcete s partnerem dělat a děláte. Nejlepší definice, jakou jsem kdy slyšel, pochází z pera kalifornské sexuoložky Carol Ellisonové:   ,,Odobrém sexu můžeme hovořit ve chvíli, kdy máte dobrý pocit ze sebe, z partnera i z toho, co společně děláte. Když se později ohlédnete a stále se cítíte dobře, stále máte dobrý pocit ze sebe, z partnera i ze společné aktivity, můžete si říct (a víte), že to byl dobrý sexuální zážitek." Není třeba, aby součástí této aktivity byla soulož nebo jiná konkrétní činnost (či sled činností), není třeba dosáhnout orgasmu a aktivita může trvat libovolně dlouho - od vteřin po hodiny.

Nicméně některé aktivity přeceněny jsou - například nátlak. Jestliže se objeví fyzický nebo psychický nátlak, je jasné, že minimálně jeden z parterů se nebude cítit dobře. Totéž platí o podvádění. Dám vám příklad, ve kterém jsou potřeby a hodnoty jednoho z partnerů opomíjeny: představte si, že se bojíte nechtěného těhotenství a přesto neuděláte nic, abyste se před ním chránili - z čehož máte následně dost špatný pocit. Tomu se rozhodně dobrý sex říkat nedá.

Vezměme si příklad z jiné oblasti - řízení automobilu. Věříte televizním programům, které tvrdí, že dobrá jízda znamená nepřetržitě přeřazovat a jet stodevadesátkou. Při současném stavu silničního provozu je pak trošku záhada, kde tento druh jízdy realizovat. Na většině městských komunikací se musíte spokojit s maximálně padesátkou. Většina lidí ale televizní fantazii opravdu přijme a donekonečna hledá místo, kde by to konečně mohli „rozbalit“.

Reklama

I kdybychom přistoupili na to, že jet bezpečně sto devadesát lze, i tak je to jen jedna z možností, jak si dobře zařídit. Představte si, že jedete pomaloučku krajinou, kocháte se okolím a užíváte si vítr ve vlasech a okolní vůně. Mohlo by to být příjemné? Nebo si představte, že jedete s kamarádem a výborně si povídáte. Byla by v takovém případě cesta příjemná? A zkazilo by vám náladu, kdybyste cestou přišli na zajímavý nápad, zamysleli se nad něčím, zafantazírovali si nebo si pustili rádio? A co prázdná, suchá a dobře sjízdná silnice, po které můžete jet  bez zdržení a přímo dojet až do cíle? Je to dobrá jízda? Jde si udělat prima výlet i tak, že auto bude řídit někdo jiný, než vy? A co autobus? Můžete jet na výlet autobusem? Nebo můžete místo motorového vozidla jet na kole, že? Byl by to na kole dobrý výlet?

Stejně tak, jako máme mnoho možností, jak si udělat prima výlet, mnoho možností v jídle, v četbě, v hudbě, zkrátka mnoho možností, jak si dělat radost, máme mnoho možností i v sexu.

Zdroj: Bernie Zilbergeld- Mužská sexualita, nakladatelství Computer Press

Reklama

Komentáře

Dveda (Po, 17. 1. 2022 - 12:01)
dobrý sex je ten, po kterém jsou oba spokojení a dosáhnou orgasmu, jsou nejen spokojení, ale i uspokojení :)
budliki hudliky (Po, 14. 2. 2022 - 21:02)
Co z těla odchází, rozkoš provází. Když si dobře zamrdáš, vysereš, vybliješ vždycky následuje rozkoš
Reklama