Reklama

Pacienti mají právo na výběr dialyzační metody, která je pro ně nejvhodnější

Fakt, že je pacientovi diagnostikována špatná funkce ledvin ještě neznamená konec světa.
I s dialýzou se dá relativně normálně a aktivně žít.

Peritoneální (neboli domácí) dialýza - PD

Při tomto způsobu dialýzy se krev čistí uvnitř těla a to za pomocí tělu vlastní, přirozené membrány pobřišnice (peritonea). Ta je bohatě cévně zásobována a krev, která jí protéká, je očištěna přes tuto membránu. V těle pacienta (v břišní dutině) je dialyzační roztok, pomocí kterého je organismus čištěn. Škodliviny přestupují přes polopropustnou membránu (pobřišnici) z krve do tohoto roztoku. Roztok se škodlivinami se pak vypustí a je nahrazen roztokem čerstvým. Tento proces, vypuštění
a napuštění roztoku, se nazývá výměna. Naprostá většina nemocných si výměnu roztoku zvládne provádět doma sama, pokud to není možné, mohou pomoci další osoby - rodina nebo sestry
z agentur domácí péče. Dialyzační roztok je balen ve vacích, které jsou nemocným pravidelně dováženy domů. Na kontroly do nemocnice nemocní dochází cca 1x měsíčně. Před zahájením peritoneální dialýzy je třeba nejprve zavést do břicha tenkou hadičku - katétr, která se během několika dní zahojí.

Podobnou možností je takzvaná automatizovaná domácí dialýza. Při tomto druhu dialýzy je roztok
v břišní dutině vyměňován za pomocí jednoduchého přístroje. Dialýza probíhá obvykle osm hodin, přes noc, během spánku. Nemocný má pak „volno“ každý den. Výhodou je, že může docházet
do zaměstnání nebo v případě dětí do školy. Výměna se dá provádět kdekoliv v čistém prostředí, např. v práci, na chalupě apod..

Hemodialýza (dialýza v nemocnici) - HD

Reklama

Hemodialýza, je postup, kdy je krev pacienta a tím i organismus čištěna pomocí přístroje, takzvané umělé ledviny. Při hemodialýze se stejně jako při peritoneální dialýze odstraňuje nadbytečná voda
a odpadní látky, jako např. močovina, a kreatin. Provádí se v nemocnici nebo na samostatných dialyzačních střediscích. Na hemodialýzu dochází pacient třikrát týdně na dobu čtyř nebo pěti hodin.
K době dialýzy je potřebné připočíst čas na cestu do centra a zpět domů, což často znemožňuje nemocným dále pracovat. Před zahájením hemodialyzační léčby je třeba nejprve vytvořit cévní přístup (arteriovenozní spojku).

V realizovaném šetření bylo důležité sledovat důvody výběru té které metody samotnými respondenty. 44 % těch, co se léčí pomocí hemodialýzy uvádí důvod pro výběr této metody doporučení od ošetřujícího lékaře. Alarmujících 19 % respondentů uvedlo, že jim jiná metoda nebyla nabídnuta. Naopak 64 % těch, kteří využívají peritoneální dialýzu, nejčastěji uvádí jako důvod pro výběr této metody samostatnost a časovou úsporu při tomto typu léčby (36 %). Právě tyto dva aspekty jsou klíčové pro kvalitní sociální život pacienta.

Zdroj: Native PR s.r.o.

Reklama

Komentáře

Reklama