Internetová příručka o bezpečnosti při prostituci

Pomoci šířit zásady bezpečného sexu při prostituci má nový internetový nástroj Světové zdravotnické organizace (WHO). Organizace umístila na celosvětové počítačové síti "balíček" studií, výzkumů a rad týkajících se zdravotních a bezpečnostních zásad při prostituci.

Lze jej najít na adrese www.who.int/hiv/toolkit/sw a je určen
hlavně nevládním organizacím a sociálním pracovníkům, kteří s
prostitutkami pracují.


Sbírka obsahuje na 130 dokumentů, příruček, zpráv a studií.
Její autoři úmyslně vynechali obrázky, grafiky a podobné náročné
datové soubory. "Chtěli jsme, aby i v zemích, kde je přístup na
internet obtížnější, bylo možné texty rychle a snadno
zpřístupnit," vysvětlila novinářům Manuela Möllerová z WHO.


Organizace tvrdí, že jen 16 procent prostitutek na celém
světě má přístup k prevenčním programům a bezpečnostním opatřením
při své práci. Internetový nástroj má pomoci zabránit dalšímu
šíření viru HIV a ušetřit chyby a váhání nevládním organizacím a
dalším institucím, které se snaží připravovat a provádět projekty
na ochranu "sexuálních pracovnic".


"Ve světě se zvyšuje počet žen nakažených virem HIV,"
vysvětlil dnes Thomas Kirsch-Woik z německé poradenské
společnosti gtz, která s WHO spolupracovala. "Nazývá se to
'feminizace' HIV. Předloženou on-line příručkou lze efektivně
podpořit výměnu informací Severu s Jihem a Východu se Západem,"
dodal. Příručka ale nejen shrnuje dokumenty, projekty a studie v
této oblasti, nýbrž se také snaží poskytnout návod sociálním
pracovníkům a nevládním organizacím, jak lze v této oblasti
připravovat prevenční projekty, provádět je a vyhodnocovat.


"V této oblasti stále chybí dostatek studijního a výzkumného
materiálu a je velmi roztroušený. Spousta informací o prevenci
HIV u prostitutek dosud nebyla zveřejněna," vysvětlila Möllerová.


Balíček obsahuje například i studie o hlavních problémech
prostitutek v Asii, v Africe nebo v zemích bývalého Sovětského
svazu, kde se zatím podle Moniky Ciupageaové, pracovnice další
nevládní organizace, na bezpečnost dbá jen velmi málo.


Zdroj: ČTK

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama