Interupce z pohledu rodinných konstelací

Poutu se nevyhneme ani tehdy, když si myslíme, že můžeme ignorovat následky sexuality.

Nemyslím si (při konstelacích jsem také ne­viděl žádné důkazy), že každý sexuální vztah znamená automaticky vazbu. Když někdo velmi často střídá své sexuální partnery, vytváří něco jako velmi silnou vazbu - zřejmě ne na jednoho určitého part­nera, ale tak, že již není schopen připoutat se k někomu. On nebo ona jsou neschopni vazby, a to je také určitý druh vazby. Mnozí z nich to zjistí až tehdy, když si jednoho dne pevný partnerský vztah přejí a ono se to nedaří. Pouto se každopádně vytváří zplozením dítěte.

Vzpomínám si na jednu ženu, jejíž problém spočíval v tom, že její vztahy opakovaně krachovaly. Přála si dlouhodobý vztah. Když jsem se jí ptal na její dřívější vztahy, vyšlo najevo, že byla pětkrát nebo šestkrát na interrupci. Postavil jsem potracené děti a za ně jejich otce. Potom jsem ji před ně postavil, aniž bych cokoliv řekl. Dala si ruce před tvář a s pláčem padla na kolena. Dlouhou dobu se nebyla s to na děti a jejich otce podívat. Poprvé si uvědomila, co udělala, a byla přemožena pocitem viny, který dlouho potlačovala. Místo toho, abych do toho vstoupil, pomohl jsem jí na všechny se podívat. Pouze se podívat, jinak nic. Po dlouhé době se uklidnila, zvážněla a sebrala se. Podařilo sejí navázat kontakt se skutečností.

Tato skutečnost však v ní už působila předtím, samozřejmě že negativním způsobem. Její duše věděla o poutu, kterého se snažila zbavit pomocí potratů, a věděla také o její vině. Není před tím úniku. Projevuje se to například tak, že člověk už není s to navázat pev­ný vztah. Vlastní duše to nedovolí, udělá nám čáru přes rozpočet. Protože k potratům dnes dochází v mnoha rodinách, a proto jsou čas­to důležitým tématem konstelací, budu se jimi zabývat podrobněji. Nechci o tom diskutovat jako o morální nebo etické otázce, pouze navrhuji podívat se na proces jako takový.

Jedná se o to, že pár není ochoten nést následky svého jednání. Následkem jejich jednání vzniklo dítě. A oni ho nechtějí přijmout. Obětují život budoucího dítěte pro to, čemu říkají svoboda. To je podstata tohoto procesu, nehledě na to, jestli je jejich subjektivní si­tuace obtížná nebo ne, jestli jsou mladí, sami, bohatí nebo chudí.

Je důležité podívat se na to střízlivě. Téměř všechny ženy, které byly na interrupci, trpí pocitem viny a většinou se mu snaží vyhnout tím, že si pro svůj čin hledají omluvu: Byla příliš mladá nebo stará, měla již příliš mnoho dětí nebo právě chtěla dělat zkoušku, muž ji opustil a nechal ji s dítětem samotnou, manželství už nefungovalo, měla pouze krátkodobý vztah a nechtěla s tím mužem mít dítě, byla vdaná a bylo to „klopýtnutí“ v mimomanželském vztahu, nebo cokoliv jiného. Všechna ospravedlnění, která mají v mnoha případech vážné pozadí a kterým předcházely a posléze je následovaly vážné duševní konflikty, ukazují ženu jako oběť. To je ale skutečnost posta­vená na hlavu a výsměch skutečné oběti. Obětováno je dítě! Důvody proto mohou být dobré nebo špatné, závažné nebo povrchní - na skutečnosti to nic nemění. (Mluvím zde o ženách, protože jich se téma interrupce dotýká mnohem více než mužů; i když se na tom podílejí stejně a v zásadě pro ně platí totéž.)

V rámci rodinných konstelací je vidět, kdo je skutečnou obětí. Kromě toho je úplně jasné, že všechny předkládané důvody nezbaví ženu (rodiče) pocitu viny, ani neusmíří dítě. Naopak: s každým no­vým zdůvodněním, jako by bylo dítě znovu potraceno. Osoby, které jsou postaveny za potracené děti, mají všichni stejné pocity, nehledě na to, jestli se jedná o muže či ženu, věřícího křesťana nebo ateistu, jestli sami někdy absolvovali interrupci nebo ne. Jak v roli rodičů, tak potraceného dítěte se cítí špatně, dokud není vina uznána a dítě není viděno a akceptováno. Jediné řešení je uznání skutečnosti, kterou lze vyjádřit větou: „Obětovala jsem tě.“ Jestliže to není řečeno jen tak, člověk to také cítí, cítí okamžitě hlubokou lítost a hlubokou bolest. Není to sebelítost, ale bolest kvůli obětovanému dítěti. Ještě lze po­tom říci: „Mrzí mě to“ a nejdůležitější je: „Máš teď místo v mém srdci.“ Víc už ale ne. Člověk musí uznat, že už se to nedá změnit a že vina zůstává. Člověk se musí vzdát jakéhokoliv zdůvodnění a poku­su omluvit se - pak ho skutečnost zasáhne plnou silou. Dítě má klid a uklidní se i rodič - ještě jsem se nesetkal s žádnou výjimku.

Mír je dán uznáním skutečnosti, k čemuž také patří přijetí vlastní viny. Kdo přijme svou vinu - pokorně, ne s pýchou, ten se dostane do souladu s obyčejným životem a se zemí, která nás zplodila, se kterou jsme jako lidé spjati. Prostřednictvím uznání své viny a milujícím srdcem jsou rodiče trvale spojeni s potraceným dítětem. Zanechávají ho v minulosti jako dítě, které se kvůli jejich zásahu nenarodilo. Díky tomu jsou všichni svobodní, jak dítě, tak rodiče.

Existuje tam však další vazba, totiž vazba mezi mužem a že­nou, kteří dítě zplodili. Důvodem potratu je také často přání vztah vymazal. To však není možné. Vztah existoval, o tom není pochyb. Dítě vytváří pouto mezi mužem a ženou, kteří ho zplodili. Dítě je vtělením jejich aktu; spojily se v něm semeno a vajíčko, tudíž v něm budou dále existovat sjednoceni a spojeni ti, kdo ho zplodili. Nelze to zrušit žádným zásahem ani argumentem. Ani to, že jsme to nechtěli, dokonce ani to ne, že k tomu muž ženu donutil. Pouto je tady a je viditelné. Tento muž patří od této chvíle k rodině ženy a žena k mu­žově rodině.

Zdroj: Wilfried Nelles - Rodinné konstelace, nakladatelství Alternativa

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (6)

 • Obrázek uživatele Pokud dojde k otěhotnění..
  Pokud dojde k o... (anonym)

  ..při znásilnění,obětí je jednoznačně žena a v takovém případě je potrat více než vhodný ! Pochybuju že by se pak vytvořilo k dítěti pouto ! Pokud ano tak negativní !!

  Kvě 10, 2012
 • Obrázek uživatele !
  ! (anonym)

  Jo, jenže potratů z důvodů znásilnění je mizivé procento. Naprostá většina žen chodí na potrat z malicherných důvodů!

  Kvě 11, 2012
 • Obrázek uživatele kočička
  kočička (anonym)

  Snůška plků,pokrytectví a pseudomorálky,evokace viny,navíc to zřejmě pochází z náboženství,protože doufám,že je málo takových,kteří pokud si nepřejí těhotenství,tak používají antkoncepci.Snad si ani nechci představit hloupou osobu,co by šla 6 x na potrat,jak tak předpokládám důvod,může to být i spořivost,to tyto tupéovce bývají.V použití antkoncepce jim brání morální zásady a pak smaží svou duši v pekle,že šli 6 x na potrat.Glosuji zcela po zásluze!!!

  Kvě 12, 2012
 • Obrázek uživatele Milan Valo
  Milan Valo (anonym)

  Dobrý den, otázky ohledem termínu nejpozdější interupce, nebo kdy se po potratu vrátit k sexu rozebírám v samostatném článku zde — https://www.vimax.cz/sex-po-potratu/

  Srp 09, 2017
 • Obrázek uživatele To
  To (anonym)

  Jo, jenže potratů z...máš těžké.Někdo třeba tělísko nechce,antikoncepci už nemůže a co jiného zbývá? Pak jsou injekce a ty zase mají než.účinky.

  Srp 09, 2017
 • Obrázek uživatele Ano,
  Ano, (anonym)

  ..při znásilnění,obětí...neumím si představit.To dítě bych sice moc milovala,bylo by moje,ale pořád by tam bylo,co ten otec,co je to za člověka,co zdědí po něm atd.

  Srp 09, 2017

Přidat komentář

Reklama

Reklama