Jak se chránit před HIV infekcí

Virem HIV je v dnešní době nakaženo okolo 34 miliónů lidí po celém světě. Nákaza a šíření viru HIV se již několik desítek let řadí mezi globální problémy světa a boj s touto nemocí je řešen na vnitrostátní i mezinárodní úrovni.

„Podle údajů České společnosti AIDS pomoc bylo ?k letošnímu říjnu v České republice evidováno 2 567 HIV pozitivních osob, z toho 2 171 mužů a 396 žen. Tato data mluví jednoznačně v neprospěch mužů. Jen v září bylo nově diagnostikováno 25 mužů a pouze tři ženy,“ uvádí MUDr. Ladislav Bechník z Kliniky Zámeček Malvazinky, kterou provozuje společnost VAMED Mediterra.

Je nutné se před HIV chránit
Od 80. let se virem HIV nakazilo celosvětově asi 60 miliónů lidí a 25 miliónů na následky onemocnění zemřelo. Tři čtvrtiny těchto nakažených sice patří do oblasti subsaharské Afriky, ale počet nově nakažených každým rokem dramaticky narůstá také v Evropě. Největší nebezpečí spočívá v tom, že člověk nakažený HIV nemusí o své nemoci vědět celé měsíce či roky, a tím se stává nevědomým zdrojem dalšího šíření. „Vzhledem k tomu, že stále nebyl objeven lék, který by tuto chorobu dokázal definitivně vyléčit, nejúčinnější zbraní pro boj s touto infekcí zůstává prevence. Právě preventivní vyšetření jsou klíčová v boji s šířením této nemoci a je důležité, aby byla všem dostupná. V našich programech podporujeme testování na HIV ?a hepatitidu C, které jsou automaticky součástí některých našich členských programů. Jedná se o testování z ústních tekutin prováděné testy OraQuick, které májí stejnou citlivost jako laboratorní testy,“ vysvětluje MUDr. Ladislav Bechník.

Jak může k přenosu viru HIV docházet?
Pohlavním stykem.
Při půjčování injekčních stříkaček, žiletek apod.
Při používání nesterilních tetovacích a piercingových nástrojů.
Z infikované matky na plod dítěte.

Víte, jak se před nákazou chránit?
Nejčastěji doporučovanou prevenci představuje používání kondomu po celou délku pohlavního styku a při všech formách pohlavního styku. Neméně důležitý je ?i odpovědný výběr partnera. Dále je důležité vyvarovat se společnému užívání hygienických potřeb, jako jsou kartáčky na zuby či žiletky. „Obecně se také doporučuje používat řádně sterilizované nástroje při provádění některých kosmetických úkonů a drogově závislým se neustále zdůrazňuje, že je krajně nebezpečné používat injekční jehly, stříkačky i roztoky drog s jinými lidmi. Velmi citlivou kategorií jsou těhotné ženy s HIV,“ shrnuje MUDr. Ladislav Bechník. V současnosti jsou také dostupné léky, které mohou zabránit nákaze poté, co byl jedinec vystaven viru HIV. Jedná se o léky se zkratkou REP, které se musejí podat nejpozději 72 hodin po vystavení riziku. Bohužel nejsou vždy stoprocentně účinné.

Od HIV až k AIDS
Člověk nakažený virem HIV nemusí mít dlouhou dobu vůbec žádné zdravotní potíže. Podle současných znalostí nelze s naprostou jistotou říci, zda se u všech HIV nakažených osob onemocnění projeví. U velké většiny z nich dojde k rozvoji některého z příznaků HIV/AIDS obvykle za 10-15 let po infekci. Přibližně tři až osm týdnů po infekci dochází přibližně u 50 % infikovaných k příznakům akutní HIV infekce. Ta je obvykle doprovázena onemocněním, které je podobné chřipce a které spontánně odezní. Po této fázi nemocný obvykle nemívá obtíže ?a délka tohoto období se liší případ od případu. „V tomto stádiu dochází k postupným změnám imunitního systému. V poslední fázi dochází k nástupu rozsáhlých infekcí, jejichž výskyt vede k zařazení pacienta do stadia AIDS, tedy syndromu získaného selhání imunity,“ doplňuje MUDr. Ladislav Bechník.

Hlavní úlohu v rozvoji infekce HIV hraje včasná a účinná léčba
Přestože se vir HIV zcela vyléčit nedá, je zde mnoho dostupných prostředků, které mohou tento stav kontrolovat ?a zvládat. Díky novému vývoji je nyní k dispozici řada léků pro léčbu HIV. Léky používané v současnosti jsou citlivější ?a účinnější než kdy dřív, také jsou mnohem bezpečnější a nesou s sebou méně vedlejších účinků. Tato vylepšení výrazně změnila očekávanou délku života lidí žijících s HIV. Z lékařského hlediska se HIV v dnešní době klasifikuje jako zvládnutelný chronický zdravotní stav. „Nárůst poptávky po testech na HIV ze strany našich pacientů vzrůstá, a to považujeme za velmi důležité. Znamená to totiž, že lidé si konečně začínají ve větší míře uvědomovat nebezpečí pohlavních chorob,“ konstatuje MUDr. Ladislav Bechník.

Nebojte se testu a nechte se vyšetřit
Test na HIV informuje, zda člověk byl nebo nebyl infikován virem HIV. Detekují se při něm HIV protilátky nebo antigen p24 viru HIV. Pokud test zareaguje na přítomnost protilátek nebo antigenu p24, hovoří se teprve o tzv. reaktivitě a je třeba provést potvrzující test. Ten provádí Národní referenční laboratoř Státního zdravotnického ústavu v Praze, a pokud se tímto testem nákaza potvrdí, je možné hovořit o HIV pozitivitě. Až přibližně po 2-3 měsících od posledního rizikového chování lze laboratorním vyšetřením nákazu HIV spolehlivě vyloučit. „Na test na HIV se nemusíte nijak zvlášť připravovat. Před testem nevadí ani snídaně nebo menší oběd, zároveň je vhodné vypít dostatečné množství tekutin, které sníží riziko kolapsu při odběru. Testování je v současnosti běžné ve většině zdravotnických zařízení. Například zdravotnická zařízení spadající pod skupinu VAMED Mediterra podporují preventivní programy Dny zdraví pro veřejnost, kde jsou zájemci testováni zdarma neinvazivními testy z ústních tekutin - ze slin,“ říká MUDr. Ladislav Bechník.

Kdy by se měli lidé nejčastěji nechávat testovat?
Pokud se vystavují trvalému rizikovému chování.
Pokud se vystavují nahodilému rizikovému chování - vhodné je provedení HIV testu za 2-3 měsíce po rizikovém chování a po tu dobu je nutné chovat se bezpečně.
Před vytvořením nového partnerského vztahu - partneři by měli podstoupit vyšetření společně a měli by si být jisti, že se alespoň 2 měsíce před testem chovali bezpečně.
Existuje-li u nich podezření na pohlavní infekci - všechny pohlavní choroby a zejména pak infekce s vředovitými projevy velmi zvyšují riziko přenosu HIV infekce mezi sexuálními partnery.

Chraňte sebe i své partnery
Sexuální výchova se v posledním období zaměřovala častěji na prevenci HIV a onemocnění AIDS, existují však i jiná pohlavně přenosná onemocnění, která mohou organizmus ?a reprodukční zdraví člověka trvale poškodit. Proto bychom se měli věnovat i dalším pohlavně přenosným onemocněním. „Neléčené pohlavní nemoci a jejich komplikace mohou způsobit poruchy plodnosti, ovlivnit průběh těhotenství, ale mohou se přenášet i na plod. Jedná se tedy o choroby, které není radno podceňovat. Prevence nás stojí jen malé úsilí, ale může zabránit velmi vážným zdravotním i psychickým komplikacím,“ uzavírá MUDr. Ladislav Bechník.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Související články: 

Komentáře (4)

 • Obrázek uživatele Ivana
  Ivana (anonym)

  Vakcína na aids nebude a nemůže fungovat. Je to dost jinak. Virus také proniká sliznicí, takže je možné se nakazit i při líbání, u zubaře, a na dalších místech, kde to člověka ani nenapadne.

  Črv 08, 2016
 • Obrázek uživatele roshni
  roshni (anonym)

  Já jsem Devi jsem zde znovu, abych řekl velkou díky Dr.Sagbo za to, že mě udělal Kompletní žena opět byla nakažena HIV / AIDS po dobu 5 let Byli vážně modlící se k Bohu a hledali k léčbě. Přišel jsem Tady poslední měsíc hledat řešení na můj problém a viděl jsem Komentář lidí, kteří mluví o různých lékařů nejvíce zvlášť Dr. Sagbo Diba A můj duch mě vedl, abych si vybral Dr.Sagbo a já Kontaktoval s ním, poslal mi rostlinnou medicínu a řídil mě, jak já Vezme lékařství po dobu 15 dní, tak jsem udělal a prošel test Můj výsledek vypršel jako negativní. Jsem tak šťastný, že jsem sdílel slzy Štěstím a já jsem to vzal na sebe, aby vždy svědčil Jak Bůh použil Dr.Sagbo, aby mi vyřešil problém. Jsem čistá žena. Bez jakéhokoliv viru mi řekl, že také léčí onemocnění jako HIV, ARTHRITIS, DENGE, HEPATITIS, TUMOR, LUCAMIE, RAKOVINA, HERPY, NEBO JAKÉKOLI DALŠÍ NEBEZPEČNÉ Nemoci a řeší jiné problémy. Můžeš být šťastný jako já Kontakt s doktorem Sagbo a slibuji, že nebudete litovat, ale také být šťastný jako já znovu voláním a WHATSAPP HIM: +2347019642881 Jeho e-mail: drsagbo6088@gmail.com

  Pro 25, 2017
 • Obrázek uživatele sumi
  sumi (anonym)

  Nerozumíme řečí tvého kmene.

  Pro 25, 2017

Přidat komentář

Reklama

Reklama