Reklama

Patý element

Naše kultura zapomněla, že sexuální energie je projevem energie duchovní. Ve skutečnosti touha spojit se sexuálně s druhým člověkem je odrazem hluboké duchovní potřeby prožívat jednotu a úplnou intimnost, která překoná náš pocit izolovanosti.

Je to potřeba vrátit se k původnímu zdroji stvoření, k jednotě, kterou jsme prožívali v mateřském lůně, a nakonec k jednotě duše. Sexuální spojení bez tohoto posvátného elementu - spojení, jemuž se oddáváme jen pro rozkoš - je všeobecně považováno za dostatečné k uspokojení našich potřeb. Málokdy nás však uspokojuje a při nejlepším jen přechodně. Když však přidáme posvátný element, můžeme prožívat spojení s životní energií a se svými nejhlubšími tvůrčími impulzy.

Dokud sexuální energii nechápeme jako energii duchovní nebo posvátnou, považujeme sexualitu za čistě tělesný, ínstinktivní pud, a proto ji neuctíváme. Často ji zneužíváme, neboť ji ztotožňujeme s osobní mocí a dobýváním. Je-li sexuální energie zbavena svého posvátného rozměru, pak je potlačená a nakonec se obrátí proti samotnému životu. To má za následek různé formy sexuálního násilí.

Negativní postoj naší kultury k sexualitě nevyhnutelně produkuje strach, a tento strach je předáván z generace na generaci rodiči, učiteli a církví. Většina z nás vstřebává tyto postoje již v raném dětství, aniž si to uvědomujeme. To oslabuje naši spontánnost, sexuální vitalitu a schopnost milovat druhé a vážit si jich. Strach nám říká: "Dávej si pozor - otevřít se lásce a sexualitě je škodlivé."

Strach oslabuje komunikaci v sexuálním životě. Místo aby byl sexuální styk hlubokým spojením mezi dvěma lidmi, stává se často střetnutím, v němž se oba partneři bojí vyjádřit své skutečné potřeby Například mnoho žen věří, že jediným "dospělým" způsobem jak přijímat něhu je chovat se k muži sexuálně. Tyto ženy nejsou schopné vyjádřit svou potřebu mimogenitálního styku a lásky, a nakonec mají pocit, že jsou zneužívány Poradkyně Ann Landersová se ptala svých čtenářek, zda by byly raději hýčkány a objímány nebo zda by daly přednost sexuálnímu styku. Z devadesáti tisíc žen, které jí odepsaly, dvě třetiny odpověděly, že by daly přednost hýčkání před sexuálním stykem. Pro tyto ženy není sexuální styk vyjádřením něh a intimnosti, jež hledají. A přesto mezi hýčkáním, něhou a sexuálním stykem není žádný zásadní rozpor. Pouze díky naší neinformovanosti považujeme tyto různé projevy lásky za vzájemně neslučitelné.

Reklama

Redukování sexuálního vztahu na výhradně tělesný akt posiluje názor, že sexuální styk je pouze určitým druhem výkonu "Už ses udělala?" ptá se milenec své partnerky Z toho důvodu se neustále snažíme zlepšovat svou výkonnost. Snažíme se být lepší, než ve skutečnosti jsme, a ptáme se sami sebe: "Dělám to správně?" Tato naše potřeba "dělat to správně", místo abychom důvěřovali svým bezprostředním pocitům, je příčinou neuspokojivých sexuálních styků. Naše názory omezují náš sexuální potenciál.

Zdroj: Umění sexuální extáze - Marqo Anand

Reklama

Komentáře

GINA (St, 16. 5. 2001 - 17:05)
Ešte na niečo ste zabudli. Na uponáhµanosť tohto sveta. Na egoizmus µudí, ktorý sa dá ťažko napraviť. A na to, že málokto chce tomu druhému niečo dať, a ak by to bolo ešte aj spoločne prežívané, tak toho sa muži boja. Sú to muži a existuje len málo výnimiek, ktoré by ste to mohli naučiť alebo to už vedia.
Reklama