Reklama

Těžké kovy mohou způsobit alergii na spermie a neplodnost

Kovy obecně jsou považovány za biologicky výrazně aktivní látky, ovlivňující také imunitní systém. U některých vnímavějších jedinců mohou způsobit nejednu zdravotní komplikaci způsobenou aktivací příslušných protilátek (humorální), tak i buňkami zprostředkované imunity.

Lidský organismus je denně v kontaktu s různými kovy pocházejícími např. z vnějších zdrojů (životní prostředí, prů­mysl, doprava, potrava, voda, ryby, stomatologické materiály, oční preparáty, kovové implantáty, vakcíny, kosmetika a jiné). Největší podíl na expozici kovů stomatologickými materiály má stříbro, rtuť a zlato. Z těchto prvků se nejčastěji vyskytuje nežádoucí reakce na rtuť, kterou lze příznivě ovlivnit odstraněním amalgámových výplní. Vlastní ochrana proti kovům je dána přítomností nejrůznějších systémů detoxikace a eliminace. Patří mezi ně stresový protein bohatý na metalothionin - cystein, který má schopnost těžké kovy izolovat inaktivací volných radikálů. Další možností odstranění kovů je formou elementárního kovu nebo subsystémem glukuronyl- a gluthathion-S-transferázou.

Vnitřní negativní faktory, jako jsou porušené neuroendokrinně imunitní regulace a genetické predispozice, mohou vést k patologickým imunitním odpo­vědím směřujícím ke zhoršování plodnosti. Jednou z častých imunologických příčin neplodnosti je přítomnost protilátek proti spermiím v séru, seminální plazmě u mužů, nebo v séru, ovulačním hlenu, folikulární a peritoneální teku­tině u žen.

Míra vyvolaných změn imunitních funkcí závisí na druhu látky, jejím množství a způsobu podání. Existuje vztah mezi nežádoucí reakcí na kovy a přítomností autoprotilátek proti těmto kovům (vlastních protilátek). Kovy mohou působit též změny v produkci mezibuněčných imunologicky aktivních působků (cytokinů), rozpustných látek s biologickými účinky, produkovaných různými typy buněk, kterými se vzájemně tyto buňky funkčně ovlivňují. Jsou-li buněční pohlcovači (makrofágové) aktivováni, zapojují se do antibakteriálních imunitních reakcí svými buněčnými působky (cytokiny), účastní se zánětlivé reakce a jsou zod­povědní za oddálený typ přecitlivělosti-alergickou reakci IV. typu. Různé klony lymfocytů tvoří různé cytokiny. Nejvýraznější vliv na imunitní reakci mají dva typy klonů T-lymfocytů: Thl a Th2. IFN-y a IL-2 jsou produkovány aktivovaný­mi Th1 lymfocyty, indukují expresi MHC II molekul na imunokompetentních a nelymfatických buňkách, inhibují proliferaci B-lymfocytů a mohou lyzovat cílové buňky.

Některé kovy jako např. rtuť, kadmium a olovo působí imunotoxicky i v rela­tivně nízkých koncentracích. Také neplodnost u mužů byla popisována v ně­kterých studiích v souvislosti s přecitlivělostí na rtuť. V jedné z našich rozsáhlých studií provedených v úzké spolupráci se stomatology jsme se zaměřili na rozbor expozice organismu rtuti ve formě často používaného výplňového zubního materiálu - dentálního amalgámu, jehož korozí dochází k uvolňování iontů kovů v něm obsažených. Je prokázáno, že abrazí výplní se zároveň uvolňuje kovová rtuť, která je ve tkáních a v krvi rychle oxidována katalázami a peroxidem vodíku na iontovou formu. Kovové ionty mají povahu haptenů (nízkomolekulární anti- gen) s vysokými imunogenními možnostmi. Mohou se vázat na bílkoviny buněk nebo mezibuněčné hmoty a způsobit tak nežádoucí imunologickou reakci.

Reklama

Pro hodnocení nesnášenlivosti kovů jsme použili švédskou modifikaci testu na bázi blastické transformace lymfocytů - metodu Melisa(R). Naši pacienti z páru s diagnózou neplodnost reagovali v testu Melisa(R) pozi­tivně na celou řadu testovaných kovů v porovnání se skupinou kontrolních plodných osob, kde byla zaznamenána pozitivní reakce pouze na 2 testované kovy. Nejvyšší reaktivita byla u neplodných pacientů zaznamenána na anorga­nickou rtuť, dále na železo, hliník a stříbro. Kovy, na které organismus reaguje, se tak mohou podílet na vzniku autoprotilátek, tedy mohou i dále negativně ovlivňovat protilátkami podmíněnou neplodnost.

Nespecifickým působením kovů na imunitní systém může docházet ke změ­ně tvorby cytokinů in vitro (vezkumavce) i in vivo (v normálním lidském organis­mu). Zaměřili jsme se proto u našich vyšetřovaných neplodných pacientů na in vitro stanovení cytokinu IFN-y v supernatantech tkáňových kultur lymfocytů periferní krve, a to bez stimulace a po stimulaci kovovou sloučeninou. Zjistili jsme, že buňky našich pacientů výrazně reagují na amalgám - HgCI2 - zvýšený­mi hladinami cytokinů (buněčných působků). V krvi nebo v ejakulátu prokazují aktivovanou buněčnou autoimunitu proti spermiím. Prokázali jsme vyšší tvorbu cytokinu IFN-y v tkáňových kulturách lymfocytů stimulovaných HgCL, v porov­nání s jeho vytvářením nestimulovanými lymfocyty. U neplodných pacientů, kteří v testu Melisa(R) na HgCI2 nereagovali zvýšenou proliferaci lymfocytů, jsme zjistili mnohonásobně vyšší tvorbu cytokinu IFN-y (jak lymfocyty stimulova­nými tímto antigenem, tak lymfocyty nestimulovanými) v porovnání s druhou skupinou pacientů, kde jsme zvýšení tvorby protilátek proti spermiím po sti­mulaci antigenem nezaznamenali. Lymfocyty těchto pacientů tedy nereagují na rtuť, dokáží antigen dobře kompenzovat, o čemž svědčí vysoká tvorba IFN-y, a tvoří málo protilátek proti spermiím. U této skupiny můžeme jednoznačně vyloučit, že by se rtuť podílela na jejich neplodnosti. Nižší tvorba IFN-y u pacien­tů, kteří v testu Melisa(R) na HgCI2 reagují zvýšenou proliferací lymfocytů, může být důsledkem zvýšené polyklonální stimulace B-lymfocytů, nižší aktivace Th1 klonů a naopak může svědčit pro vyšší aktivaci Th2 klonů lymfocytů. Přestože nedošlo k významnému vzrůstu tvorby protilátek po stimulaci antigenem, zjis­tili jsme 3x vyšší tvorbu protilátek oproti skupině nereagující v testu Melisa(R) na chlorid rtuťnatý. Neschopnost těchto osob dobře kompenzovat zátěž rtutí souvisí s vyšší tvorbou protilátek proti spermiím, a proto předpokládáme, že se u těchto pacientů může rtuť podílet zprostředkovaně na neplodnosti.

Náš předchozí výzkum tedy prokázal, že buňky zodpovědné za imunologic­kou reakci našich pacientů s protilátkami proti spermiím vytvořily pozitivní imu­nitní reakci na anorganickou rtuť, železo, hliník a stříbro a malá část z nich pak silně pozitivní reakci na nikl, hliník, kadmium a titan.  Zátěž kovy může být tedy jedním z faktorů, který ve spolupráci s genetickou predispozicí může ovlivnit i rozvoj patologické imunitní reakce s následkem vzniku protilátek proti spermi­ím. Toto poznání by však nemělo vést k masivnímu hromadnému odstraňování kovových zubních výplní. Stomatologové, kteří se detailně zabývají MELISA testem, se domnívají, že uvolňování kovů korozí amalgámových výplní může být jedním z přitěžujících faktorů, které mohou plodnost u některých pacientů negativně ovlivňovat. Proto u pacientů s prokázanou nežádoucí reakcí na rtuť doporučují výměnu amalgámových výplní za jiné, bezpečnější, jež dnešní trh nabízí. Příčinné propojení reakce na kovy a neplodnosti podmíněné protilátkami proti spermiím však může prokázat teprve komplexní kontrola všech laborator­ních výsledků minimálně půl roku po výměně amalgámových výplní.

Zdroj: Zdenka Ulčová- Gallová, Neplodnost - Útok imunity, nakladatelství Grada

Reklama

Komentáře

Petr (St, 11. 4. 2012 - 08:04)
Boj proti amalgámovým zubním výplním vedou hlavně zubaři, protože tyto výplně hradí pojišťovny (zatím). Za plastové výplně, které zdaleka nejsou tak trvanlivé jako amalgám, musí pacoš zacvakat tučnou částku na zubařovo konto. Amalgámové výplně se používají již 100 let a zatím nikdo věrohodně nedokázal, že by to mělo na pacienta nějaký nepříznivý vliv. Vždy se jedná jen o názor někoho a nikoli o vědecky podložená fakta.
vera (St, 11. 4. 2012 - 20:04)
ceska zubarka v zahranici mi prevrtala zuby, udelala rtg dutiny ustni - zubu a temer vsude kde byl amalgam tak jsem mela znova zubni kazy, misto amalgamu jsem si tam nechala dat bile plomby a zatim muzu rict, ze se citim lip jak s temi amalgamy, nevim, jak ty nove bile plomby dlouho vydrzi, a taky mi daleko lip odstranila zubni kamen jak ty nase zubarky - tz mi to odstranovaly vzdy jen okolo prednich zubu na spodni celisti, ale ta nova pani zubarka mi pomohla od zubniho kamene u kazdyho zubu dokonaleji - super, a to jsem si ty zuby cistila pravidelne kazdy den, jeji pece se neda srovant s peci zubaru zde v CR, aspon to co jsem zazila ja, aji me nestresovala bolestivou injekci do dasne, napred mi namazala stetickou dasne znecitlivujicim gelem - lokalne a pak mi dala injekci, jako diteti mi vrtani zubu nevadilo, ale clovek cim je starsi tak, pak prevrtani zubu jde hloubeji a vic to boli - takto jsem mela klid , no a ted aby mi ty zuby vydrzely zase dlouho relativne zdrave
Pavel. (Po, 24. 7. 2017 - 15:07)
Dobrý den, děkuji za skvělý článek,

rád bych se zde podělil s osobní zkušeností, která vše potvrzuje. V r. 2007 jsem absolvoval vyšetření, kde mi potvrdili, že prakticky nemám šanci mít děti. Tato skutečnost byla mimo jiné příčinou rozvodu s bývalou manželkou. Nebyl jsem jediný, ani poslední případ v této souvislosti, bylo to drsné, ale takový je život a v současné době jsem rád, že se tak stalo, protože jsem nakonec potkal současnou přítelkyni, která mi je oporou. Tehdy mi ale nezbývalo nic jiného, než se s realitou smířit nebo začít pátrat po příčinách... Co mohlo způsobovat můj problém, když jsem žil zdravě (nekouřil, pil velmi sporadicky, jedl jsem vyváženě - spíše zdravě, pravidelně sportoval, neměl nadváhu, neměl stres, bydlel skoro v přírodě apod...)? ...Po několika letech mě napadlo, že právě amalgámové plomby, potažmo rtuť, má podstatná část obyvatel ve svých ústech. Začal jsem pátrat po tomto spojení a narazil na podobné články, jako je tento. Samozřejmě jsem tomu až tolik nevěřil, protože jsem nedoufal, že by mohl být takový stomatologický materiál povolen a přehlížen jeho negativní účinek takovou dobu. Nicméně jsem se cca před 6 lety rozhodl postupně odstraňovat svých 22 !! amalgámových plomb. Proč jsem měl tak zkažené zuby? Čistil jsem si je špatně, což ale také bylo způsobené špatnou osvětou, které tu v minulosti byla. V úspěch zlepšení mého stavu jsem moc nedoufal, spíše jsem bral jako hlavní benefit estetický efekt, navíc dalších pár let jsem o dětech stejně ani nepřemýšlel.

Cca 3 roky nazpět jsem se seznámil se současnou přítelkyní, v té době jsem již měl jen asi 12 amalgámových plomb... Děti jsme neřešili, nicméně to, že mám pravděpodobný problém s plodností, přítelkyně věděla a velmi si vážím toho, jak moc mě podpořila. Nedávno jsem se postupnou výměnou výplní dostal na počet 6ti plomb a přítelkyně mi oznámila, že je těhotná... Jsme samozřejmě neuvěřitelně šťastní, už proto, že jsme dítě nemusely řešit umělým oplodněním. Jsem 100% přesvědčený, že příčina mého problému souvisela s amalgámovými výplněmi. Jako důkaz bude samozřejmě výsledek opětovného vyšetření.

Možná mi budete oponovat, že v minulosti lidé měly amalgámové plomby také, nicméně problémy s neplodností nebyly takového rázu, takže příčina může být jinde... Jedna důležitá věc...dříve byl průměrný věk rodičů mnohem nižší, tudíž je zde i velký předpoklad, že v mládí neměly až tak zkažené zuby. Navíc mladý organismus si s podobnými problémy poradí o něco lépe, než u čtyřicátníka, jako jsem já.

Další efekt, který jsem si uvědomil, bylo téměř vymizení problémů se zažíváním, zlepšení alergie na pyly a záněty krku, na které jsem vždy trpěl.

Chtěl bych zdůraznit, že právě stát (ne zubaři) nese velkou vinu na tom, že tento materiál povolil a dodnes neřeší toxicitu amalgámu, která tráví půlku národa. Jsem velmi mírně řečeno "naštvaný" a pracuji na zveřejnění ve sdělovacích prostředcích, aby bylo v povědomí, že příčina některých problémů by se měla hledat i v této souvislosti.

Dále bych chtěl podtrhnout důležitou věc, že je třeba amalgámu se zbavovat postupně, protože právě odvrtáváním těchto plomb samozřejmě dochází k dalšímu pravděpodobnému uvolňování rtuti během odstraňování. Velmi záleží na tom, jak odborně je amalgám odstraňován, tzn. zda zubař používá nástroje, které eliminují polykání amalgámu během odstraňování (tj. rychlost odvrtávání, odsávání, použití kofferdamu, který maxiálně izoluje operovaný zub od ústní dutiny apod.).

Právě díky této osobní zkušenosti jsem hluboce přesvědčený, že právě amalgám je v současné době jeden z nejvíce přehlížených problémů, který fatálně poškozuje zdraví.

Pavel.
Pavel. (Po, 24. 7. 2017 - 16:07)
Doporučuji ještě tento článek !!!
http://www.rizena-detoxikace.cz/zubni-plomby/
Reklama