Obřad pohlavní zralosti a obřízky

Rytmus života člověka je v rozhodujících životních předělech obklopen náboženskými rituály. Tyto "přechodové rituály" (francouzsky: rites de passage)4 mají v důležitých meznících lidského života, jakými jsou narození, pohlavní zralost a smrt, pomoci překlenout mezistav mezi opouštěnou dosavadní etapou života a nadcházejícím vstupem do nové a začarovat nebezpečí, hrozící na přechodech.

Rituály iniciace (z latinského: initium = "počátek, vstup") spojené s počátkem pohlavní zralosti zakončují životní etapu dětství a uvádějí nové období pohlavně zralé dospělosti. Téměř všechna kmenová náboženství oslavují tento přechod od dětství k dospělosti rituálem přechodu od smrti (konec dětství) k znovuzrození (počátek dospělého života).

U Indiánů kmene Yámana z Ohňové země existuje iniciační obřad "Ciexaus", kolektivní zasvěcení hochů a dívek v pubertálním věku, které trvá až tři měsíce a koná se ve zvláštní kopulovité chýši. Iniciační ceremoniály zasvěcení mládeže se většinou omezují - podle převahy patrilineárních nebo matrilineárních tendencí v kmenové skupině - pouze na zasvěcení jinochů, případně hochů s jejich návazností na mužskou společnost, vzácněji na zasvěcení dívek. Dívčí zasvěcení bývá zpravidla záležitostí rodiny a jeho účelem je pohlavní poučení dívky a její uvedení do manželství.

U většiny kmenů je ženám k iniciačním slavnostem dovolen přístup jen omezeně nebo vůbec ne. Průběh slavnosti iniciace, která může často trvat více roků, je rozčleněn na různé etapy. Nejdříve jsou zasvěcovaní vykázáni z dosavadního obvyklého prostředí do buše nebo lesa, pouště nebo hor, což zároveň znamená odloučení od matky. To se někdy dramaticky provádí tak, že muži v maskách přepadnou matku a dítě jí uloupí. Do světa nového života jsou kandidáti uváděni jak poučením o celé tradici kmene, mimo jiné o mýticko-religiózních tradičních hodnotách, jakož i zasvěcením do symboliky masek a sakrálních předmětů (hudebních nástrojů) kmene a ponaučením o sexuálním životě, tak i výkladem o tom, jaká role je jakožto muže a ženy kmene čeká. Je to období zkoušek a otužování postěním a strádáním, mučením a zmrzačováním (např. vyražením řezáků).

Přechod zasvěcovaných od smrti k novému zrození bývá často vyjadřován symbolem netvora, který zasvěcovaného spolkne a pak opět vyvrhne, nebo tím, že zasvěcovaný se musí proplazit úzkým otvorem, jako třeba u australských domorodců, skrze roztažené nohy mužů.


Opuštění života dětství je symbolizováno novým oděvem, pomalováním těla bílou barvou mrtvých, tetováním a pomazáním mladíků krví starých mužů. Tento krvavý rituál, např. u australských kmenů, se provádí za účelem zvýšení životní síly a plodnosti a je současně symbolem pokrevního spojení s pravěkými předky.


Nové zrození v kmenovém společenství se rovněž vyjadřuje změnou jména kandidáta. U některých kmenů bývá iniciační zasvěcení mladíka spojeno s jeho přijetím do mužského tajného svazu kmene.

Součástí iniciační slavnosti u mnoha kmenů je rovněž obřezání pohlaví. Obřízka provedená v pubertálním věku bývá pojímána jako oběť duchům plodnosti pro zajištění plodící a rodící síly.


Obřízka mladíků jako cirkumcíze (latinsky: "obřezání") znamená operativní odstranění předkožky mužského pohlavního údu. Je běžná u afrických národů jižně od Sahary a v Austrálii.


U australských domorodců mají mladíci při obřízce ztratit pokud možno co nejvíce krve, protože krev předaná chlapci při porodu matkou je pro nový, čistý úsek mužského života začínající obřízkou škodlivá.


Obřezání jako incize (latinsky: vřezání, vyřezání), zářez do předkožky, se provádí u národů v Oceánii a Indonésii a je zároveň rituálním aktem přípravy na sexuální úlohu muže a ženy.


Obřízka dívek je poměrně vzácná. Provádí se jako excize (latinsky: vyříznutí), to znamená odříznutí stydkých pysků nebo klitoridy. Poslední jako "klitoridek-tomie" znamená zmrzačení ženského genitálu, při kterém malé stydké pysky a klitoris jsou nataženy a proříznuty, což se běžně provádí třeba u kmenů ve východní Africe a v arabském světě.


V souvislosti s dívčí obřízkou v době puberty se u afrických kmenů provádí infibulace (latinsky: zašití) ženského pohlavního orgánu, čímž se tento učiní neschopným pohlavního styku jako záruka předmanželské cudnosti. Až ve vhodné chvíli před svatbou se sešité místo defibulací (latinsky: rozpárání) opět uvolní.


Pro africké Dogony se obřízka u mladíků a dívek zakládá na představě, že každý člověk vlastní bisexuální duši, to znamená kromě své vlastní také duši svého pohlavního partnera. preputiou (latinsky:předkožka) muže je nositelem ženské duše, v klitorisu (poštěváčku) spočívá duše mužská.


Zdroj: Gerhard J- Bellinger - Sexualita v náboženstvích světa, nakladatelství Academia

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (5)

 • Obrázek uživatele tomaslezal"yahoo.fr
  tomaslezal"yahoo.fr (anonym)

  Pro mě byl obřad pohlavní zralosti, když jsem ho popvý narval do matrace a vycákal jsem se

  Dub 18, 2008
 • Obrázek uživatele Nářez
  Nářez (anonym)

  http://www.youtube.com/watch?v=rjDRmF7Qyfo&feature=related

  Dub 19, 2008
 • Obrázek uživatele samantha
  samantha (anonym)

  www.vide-on.cz Extrémně šokující videa !!! --> Nehody, Porno, Army, FightClub, Bizardní, Sexy, Nechutné, online TV a online hry - denně aktualizováno

  Črv 01, 2008
 • Obrázek uživatele I tohle je šoking!
  I tohle je šoking! (anonym)

  http://www.youtube.com/watch?v=zZThCOhqu9o&feature=related

  Črv 01, 2008
 • Obrázek uživatele Fujtajbl!
  Fujtajbl! (anonym)

  http://www.youtube.com/watch?v=Aq-zg7ilGIs&feature=related

  Kvě 08, 2010

Přidat komentář

Reklama

Reklama