Otrávený gentleman aneb Syndrom mrzutého muže

Specifickou formou popsaného stavu je póza otráveného gentlemana trousícího kolem sebe obecné pravdy a kritiky všech možných nešvarů. Všechno znají, všude byli, všechno předpovídali, všechno viděli.

Lidstvo spěje do záhuby. Zachránit by se mohlo výhradně tím, kdyby začalo naslouchat moudrým názorům postiženého. Lidstvo obvykle nemá nejmenší zájem, a tak do role posluchače bývají vmanévrováni rodinní příslušníci. Mizernou náladu pak nemají jen oni, ale i jejich okolí.

Překladatelé mohou diskutovat, zda psychický stav muže, který “má své dny“, lépe vystihuje slovo “podrážděný“ nebo “mrzutý“. Adjektivum otrávený zřejmě vystihuje kombinaci obojího. Takový muž je poněkud přecitlivělý, úzkostný, vzteklý. Trpí pocity nedocenění, ba i nedostačivosti. O nedocenění mluví rád a často. Všem by ukázal - jen kdyby mu neházeli klacky pod nohy. Snadno vybuchne a snad ani sám neví, co říká. Asertivitu nahrazuje agresivitou kombinovanou s pasivitou. K okolí je velice kritický. Rád se napije. Lehká podnapilost a zvýšená kritičnost okořeněná žárlivostí a urážlivostí má značný vliv na náladu.

Sociálně ještě problematičtější variantou než předchozí chování je zmlknutí. Jak známo, lze nemluvit, ale nelze nekomunikovat. Navíc ženy mají obvykle větší potřebu hovoru než muži. Někteří muži toho zneužívají k trestání partnerky.

Manželka jednoho ze zde popisovaných mužů vystihla vývoj následovně: “Dřív míval náladu bud'dobrou, nebo špatnou. Po padesátce má náladu buď špatnou, nebo velmi špatnou.“ Pak se zamyslela a dodala: “A také někdy lítostivou... Protivný je ale vždycky.“

Biologické vysvětlení pro mužský přechod tohoto typu spočívá v poklesu hladiny testosteronu. V podobné situaci experimentálně uskutečněné u beranů reagují tito samci podrážděností, agresí a občas i netečností. Muž “jako beran“ navíc hledá chybu a příčinu svého subjektivně nepříjemného stavu v okolí. Hormonální výkyvy hrají svoji nemalou roli. Nesporný vliv mají i vlivy sociální. Křehkost mužské identity je v moderní době příslovečná. Záchrannou brzdu v podobě péče o domácnost, eventuálně o vnuky v případě pracovního neuspokojení či nezaměstnanosti pánové obvykle nevyužívají.

Rady, jak manželovi v podobné situaci pomoci, uvedeme slovy klientky. Manžel jí připomíná malého vnuka, který na písku staví hrad a čas od času vztekle rozdupá to, co postaví. Pak ještě vezme trochu písku lopatku a hodí ho po některém z dětí, s kterými si společně hraje. Poté rozpláče, že si s ním nikdo nechce hrát. Model má něco do sebe. I když je muž vzteklý, trpí. Agresí zahání pocit neúspěchu. V jeho dnech mu příliš pomoci nejde. Snad s výjimkou toho, že se obrníme maximální tolerancí. Ve chvílích lepší nálady, kdy je s ním řeč, jej vlídně vyslechneme a podporujeme jeho relaxační aktivity. Trocha obdivu rozhodně neškodí. Máme na paměti, že kdo si hraje, nezlobí.

Zdroj: Jak s dobrou náladou překonat nepříjemné situace, nakladatelství Grada

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Související produkty na 001shop.cz: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama