Pozor na poruchu erekce!

Porucha erekce může být prvním klinickým projevem dosud latentního závažného onemocnění, jakým je například cukrovka, vysoký krevní tlak, nebo srdeční onemocnění.2

Žádné zdravotní obtíže by neměly být brány na lehkou váhu. Mnohdy i zdánlivě banální projevy mohou ve výsledku znamenat závažný zdravotní problém, když svému zdravotnímu stavu nevěnujeme dostatečnou pozornost. Často dáváme přednost péči o rodinu, zaměstnání a na sebe nemyslíme. Jindy si své zdravotní problémy raději nepřipouštíme nebo je dokonce přehlížíme záměrně. Toto se týká zejména choulostivějších zdravotních obtíží. Typickým příkladem takového onemocnění u mužů je právě porucha erekce neboli erektilní dysfunkce (ED).

Porucha erekce se projevuje přetrvávající neschopností dosáhnout a udržet erekci dostatečnou pro uspokojivý pohlavní styk. Tento problém má v současnosti celosvětově vzestupnou tendenci. Více než 30 milionů mužů v Evropě trpí určitým stupněm erektilní dysfunkce a předpokládá se, že v roce 2025 by se počet mohl zvýšit o dalších 13 milionů. Je tedy naprosto zřejmé, že se nejedná o problém ojedinělý. Čísla hovoří jasně. Studie uvádějí, že téměř 50 % mužů po čtyřicítce má zkušenost s poruchou erekce 1. Z výsledků průzkumu agentury STEM/MARK podle MUDr. Karla Kočího, CSc. dokonce vyplývá, že v  České republice trpí lehčí či těžší formou poruchy erekce 54 % mužů ve věku 35 - 65 let a s těžkou poruchou erekce se potýká 26 % mužů2.

Porucha erekce má ve většině případů neblahý vliv na psychiku. Ztráta sebedůvěry, partnerské konflikty, deprese, ale také neschopnost založit rodinu, mohou vést až k rozpadu partnerského vztahu. A to bohužel není jediné nebezpečí, kterým toto onemocnění hrozí. „Erekce je citlivým indikátorem mužského zdraví a její porucha může být prvním klinickým projevem dosud latentního závažného onemocnění.“ říká MUDr. Kočí.

Rizikové faktory pro vznik poruchy erekce jsou tytéž jako u kardiovaskulárních onemocnění. Lékaři zmiňují kardiovaskulární onemocnění (KVO) většinou ve spojení s onemocněním cév způsobeném ukládáním tuků v jejich stěnách. Toto onemocnění je obecně označované jako “ateroskleróza“ může vést k významnému zúžení tepen, což se projeví v nedostatečném přísunu krve do tělních tkání a orgánů. A protože cévy v penisu jsou jedny z nejužších, jsou právě problémy s erekcí jedním z prvních signálů rozvoje aterosklerózy.

Erektilní dysfunkce se vyskytuje 4x častěji u mužů s cukrovkou než v běžné populaci3 a postihuje téměř 3/4 mužů diabetiků4. Diabetes neboli cukrovka je onemocnění, při kterém je hladina cukru v krvi zvýšená. Dlouhodobě vysoká hladina cukru v krvi nepřímo vede ke zvýšenému ukládání tuku ve stěnách cév a může poškodit nervy, topořivou  tkáň a malé cévy v penisu a znemožnit tak erekci5.

Jako první krok k řešení problému s erekcí se nabízí změna životního stylu a úprava stravovacích návyků (zvýšením podílu ovoce a zeleniny v jídelníčku, zařazením stravy s vyšším obsahem polynenasycených mastných kyselin známých jako Omega-3 mastné kyseliny, cvičení zaměřené na zlepšení kondice).

Ovšem v situaci, kdy onemocnění dosáhlo stupně s jasnými klinickými projevy, je jasné, že porucha erekce sama od sebe nepřejde, přichází na řadu moderní medicína, která má naštěstí pro tyto případy účinné řešení.  Na českém trhu existuje několik léčivých přípravků, které dokážou pomoci. Všechny jsou na předpis a  návštěva lékaře je tedy nevyhnutelná. Lékař provede celkové vyšetření zdravotního stavu a navrhne optimální léčbu. Nejčastěji užívanou léčbou ED jsou tablety užívané před stykem. Na trhu jsou k dispozici tři různé produkty, které se liší některými svými  farmakokinetickými vlastnostmi , zejména délkou trvání účinku. Tyto léky doslova zahájily novou éru v terapii ED. Nabízejí jednoduchou a spolehlivou léčbu. Optimistická čísla statistiky, ze kterých vyplývá, že až 95 % případů poruchy erekce je léčitelných6,jsou toho důkazem.

Více informací a možnost objednání testeru erekce zdarma naleznete na www.lecba-erekce.cz

1 Feldman HA, Goldstein I, Hatzichristou DG, et al. Impotence and its medical and psychosocial correlates: results of the Massachusetts Male Aging Study.J Urol 1994;151: 54-61.

2
 Kočí, K.: „Poruchy Erekce ve světle poznatků 21. století“, Tisková konference, 5.10.2011, Praha.
  
3 Fonseca V et al. Diabetologia 2004;47:1914-1923

4 Metro MJ et al. Int J Imp Res 1999; 11: 87-89

5 Dey J, and Shepherd MD. Evaluation and Treatment of Erectile Dysfunction in Men With Diabetes Mellitus. Mayo Clin Proc 2002; 77: 276-82

6 Lobb-Rossini K. Erectile dysfunction and its management. Journal of Community Nursing Online 1999;13 (10):1-8.    
 

ED-2010 054 CZ

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama