Problémy s erekcí - je to i váš případ?

PR článek: Vyplňte si dotazník sexuálního zdraví muže. Porucha erekce může být prvním klinickým projevem dosud latentního závažného onemocnění, nicméně její původ může mít i psychologický podklad.

Porucha erekce, odborně nazývána erektilní dysfunkce  (ED), je onemocnění projevující se přetrvávající neschopností dosáhnout a udržet erekci dostatečnou pro uspokojivý pohlavní styk. Tento problém má v současnosti celosvětově vzestupnou tendenci. Dle statistik v současnosti trpí určitým stupněm ED více než 30 milionů mužů v Evropě. Prognózy dokonce uvádějí, že v roce 2025 by se jejich počet mohl zvýšit o dalších 13 milionů. Ani v České republice se nejedná o problém ojedinělý. Podle provedených studií téměř 50 % mužů po čtyřicítce má zkušenost s poruchou erekce 1. Z výsledků průzkumu agentury STEM/MARK podle MUDr. Karla Kočího, CSc. dokonce vyplývá, že v  České republice trpí lehčí či těžší formou poruchy erekce 54 % mužů ve věku 35 - 65 let a s těžkou poruchou erekce se potýká 26 % mužů2.

Problémy s erekcí nelze brát na lehkou váhu. „Erekce je citlivým indikátorem mužského zdraví a její porucha může být prvním klinickým projevem dosud latentního závažného onemocnění.“ říká MUDr. Karel Kočí.

Jedním takovým onemocněním je například diabetes. Diabetes nebo-li cukrovka, je onemocnění , při kterém je hladina cukru v krvi zvýšená. Dlouhodobě vysoká hladina cukru v krvi nepřímo vede ke zvýšenému ukládání tuku ve stěnách cév a může poškodit nervy, topořivou  tkáň a malé cévy v penisu a znemožnit tak fyziologickou erekci3. Erektilní dysfunkce se vyskytuje 4x častěji u mužů s cukrovkou než v běžné populaci4 a postihuje téměř 3/4 mužů diabetiků5.

Rizikové faktory pro vznik poruchy erekce jsou tytéž jako u kardiovaskulárních onemocnění.

MUDr. Michal Vrablík z 3. interní kliniky, 1. LF UK a VFN konstatuje: „Bez správné funkce kardiovaskulárního aparátu, nemůže fungovat prakticky nic, natož tak velmi komplikovaný děj, jako je správný průběh pohlavního aktu. Erektilní porucha může signalizovat latentní problém. Ale pacienti s kardiovaskulárním onemocněním budou mít častěji erektilní dysfunkce (a to až ve 2/3 případů, dle některých studií dokonce, až ve 3/4 případů), které jsou průvodním znakem postižení tepen6.“ A dodává: „Každý muž má právo selhat a nemusí se jednat o žádné riziko cévního postižení. Pokud se však erektilní dysfunkce dostaví opakovaně, je na místě pomocí definovaných dotazníkových metod určit vážnost postižení. Tyto dotazníky viz. test dotazník

jsou volně k dispozici na internetu i v ordinacích lékaře. Pokud pacient zjistí, že trpí jistou formou erektilní dysfunkce, ať již lehčí či těžší, je zcela na místě interní vyšetření6.“

Vyplňte si dotazník sexuálního zdraví muže

Zhodnoťte období uplynulých 6 měsíců, u každé otázky zvolte jednu odpověď a na závěr sečtěte bodové hodnoty vybraných odpovědí.

Pokud je výsledný součet bodů 21 a méně, mohlo by se jednat o určitý stupeň poruchy erekce.

Obraťte se na svého lékaře.

Sexuolog MUDr. Zlatko Pastor současně upozorňuje i na možnost vzniku sexuálních dysfunkcí na psychologickém podkladě, způsobených špatnou informovaností týkající se daného tématu: „Výchova, morálka a společnost formulují naše představy o sexu. Rad, jak uspokojit partnera či partnerku existuje mnoho. Společnost je v jistém slova smyslu přesexualizována říkankami a nesmysly, které nekorelují s realitou a mohou tedy způsobit dysfunkce. Jsme-li dlouhodobě opakovaně a špatně informováni o fyziologických předpokladech, kterých nedosahujeme, tj. udělá-li se z hypersexuální akce norma, mnoho těch, kteří ji nejsou schopni dosáhnout, se s touto situací jen těžko vyrovnávají7.“

Změna životního stylu a úprava stravovacích návyků (zvýšení podílu ovoce a zeleniny v jídelníčku, zařazení stravy s vyšším obsahem polynenasycených mastných kyselin známých jako Omega-3 mastné kyseliny, cvičení zaměřené na zlepšení kondice) může být řešením v počáteční fázi onemocnění. Pokud však onemocnění dosáhne stupně s jasnými klinickými projevy, nepomůže nic jiného, než klinická léčba. Po již zmíněném interním vyšetření navrhne lékař optimální léčbu. V současnosti nejčastěji praktikovaná léčba je cílená medikamentózní léčba ve formě tablet užívaných před pohlavním stykem, které se odlišují zejména délkou působení. Optimistickou zprávou určitě je, že až 95 % poruch erekce je v současnosti medikamentózní léčbou léčitelných.

Více informací a možnost objednání testeru erekce zdarma naleznete na www.lecba-erekce.cz

1 Feldman HA, Goldstein I, Hatzichristou DG, et al. Impotence and its medical and psychosocial correlates: results of the Massachusetts Male Aging Study.J Urol 1994;151: 54-61.

2Kočí, K.: „Poruchy Erekce ve světle poznatků 21. století“, Tisková konference, 5. 10. 2010, Praha.
  

3 Dey J, and Shepherd MD. Evaluation and Treatment of Erectile Dysfunction in Men With Diabetes Mellitus. Mayo Clin Proc 2002; 77: 276-82

4 Fonseca V et al. Diabetologia 2004;47:1914-1923

5 Metro MJ et al. Int J Imp Res 1999; 11: 87-89

6Vrablík, M: Sexuální dysfunkce, televizní pořad ČT Sama doma, 29. 9. 2010  
7Pastor, Z.: Sexuální dysfunkce,  televizní pořad ČT Sama doma, 27. 9. 2010
   
  

ED-2010 060 CZ

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama