Reklama

V čem nalézají české ženy pocit štěstí a spokojenosti

V čem spočívá spokojenost a pocit štěstí českých žen ? to bylo předmětem kvalitativního výzkumu, který provedla pro společnost Ženy s.r.o. agentura GfK Czech. Odlišné vnímání pocitů spokojenosti a štěstí se projevuje u různých kategorií, do kterých byly ženy v rámci výzkumu zařazeny.

Metodika výzkumu

Jako základní metoda posloužily deníčky, které ženy ze všech koutů republiky vyplňovaly
na denní bázi. Následovaly dva FGs skupinové dvouhodinové rozhovory, které se konaly v Praze a v Brně. Pro získání co nejdetailnějšího pohledu na problematiku byly při diskusích použity projektivní techniky: neúplné věty, koláže a asociační test. „Ženy byly po důkladné úvaze rozděleny nikoliv do věkových kategorií, ale do kategorií vystihujících fázi života,
ve které se nacházejí,“
přibližuje pozadí výzkumu Ondřej Herink, Qualitative Services Manager GfK. Byly tak sledovány ženy kategorie singles - míněno bezdětné a svobodné bez ohledu na to, zda mají partnera - dále pak ženy s dětmi a ženy již bezdětné (free again). Výzkumu se zúčastnilo padesát čtyři žen po dobu jednoho měsíce.

„Průzkum by měl mít kontinuitu, abychom mohli jeho výsledky interpretovat i v delším časovém období,“ říká Eva Vašková Čejková, zakladatelka společnosti ŽENY s.r.o. „Proto plánujeme jeho každoroční opakování s případným rozšířením či s porovnáním s dalšími zeměmi.“  

Výsledky výzkumu

Reklama

Všechny sledované kategorie považují za předpoklad štěstí zdraví, a to fyzické i duševní. Dále si uvědomují, že značnou měrou ovlivňují své štěstí (být vyrovnaná se svým životem, sama se sebou, slevit z nároků na sebe, vyrovnat se s nedostatky). K pocitu štěstí přispívá práce a rodina. Potenciální zdroje štěstí, které nemohou příliš ovlivnit, pramení
ze společenské situace. 

1. kategorie - SINGLES - studovat, cestovat, užívat si, dělat kariéru, založit rodinu

Sebevědomé mladé ženy považují za zdroj štěstí a spokojenosti momenty úspěchu posunující život kupředu - do jiné etapy, vyššího stadia, k osamostatnění, dále pak stavy zamilovanosti a chvíle relaxace. Čelí však jevu zvanému overchoice /Definice Alvina Tofflera: v důsledku růstu alternativních voleb je člověk ochromen ve schopnosti rozhodovat se, a to ve všech oblastech života - spotřeba, produkce, vzdělání, umění, kultura).

Psycholožka PhDr. Martina Trojanová vidí problém této skupiny právě v širokém výběru možností.  „Neustálá potřeba vybírat a o něčem rozhodovat vede k přílišnému zapojování rozumu, je však třeba vybírat také srdcem. Racionální posouzení situace a činností je nezbytné, ale pokud „nedopřejeme sluchu“ také svým pocitům, pak se snadno dostaneme
do zajetí zvažování stále dalších a dalších možností, které nás následně mohou velmi snadno zcela zahltit,“
říká.  Z výzkumu mimo jiné vyplynulo, že dnešní mladé ženy mají větší sebevědomí, než měla generace jejich matek.  

Tabulka 1 - ŽENY SINGLES

Faktory sytící pocit štěstí a spokojenosti

 

Partnerství a Zamilovanost (pochvala, překvapení od partnera), Práce (seberealizace, úspěch), Vztahy (přítelkyně
i rodina), Pocit užitečnosti, Spokojenost se svým zevnějškem, Spokojenost
s budováním vlastního hnízda, Spokojenost s překonáváním sebe sama
a strachu (např. řízení auta), Spokojenost s dobře zvládnutými domácími pracemi. Pohyb, relaxace, počasí.

Faktory bránící v pocitu štěstí a spokojenosti

Pocit ujíždějícího vlaku (partner, práce), obava z budoucnosti (rozhodování a jeho správnost), zdraví a příliš mnoho povinností.

Zajímavosti

Sex není považován za základní faktor štěstí.

Ženy jsou často nespokojené samy se sebou, pomoc ale rovněž hledají samy v sobě (odpovědnost za vlastní život, usilování o splnění vytčených cílů).

2. kategorie - ŽENY S DĚTMI - mateřské štěstí válcují každodenní starosti

Kategorie žen s dětmi se ztotožňuje s mnoha faktory, které jsou důležité pro ženu single. Díky rodinnému životu přidávají k faktorům štěstí ještě svatbu, těšení se na děti a jejich narození.

„Cítí-li se plně vytížená žena spokojená a šťastná, když zvládá své povinnosti, je to pochopitelné, zvládání čehokoli motivuje všechny kategorie žen. Co je alarmující - je jejich pocit provinění, když se to nedaří nebo když si místo povinností neplánovaně zalenoší,“ konstatuje Martina Trojanová, jejíž psychologickou pomoc často vyhledávají ženy, pro které je množství povinností a následný pocit provinění nezvladatelný. „Tady je třeba něco změnit a začít musí ženy samy u sebe. Vysoké nároky, často až přehnané požadavky na sebe sama a následné rozčarování, když se nepodaří vše naplnit „do puntíku“, dokonale, to jsou „mantinely“, které si většinou nastavují ženy samy, vznikají v jejich hlavě a tam je potřeba je také začít řešit,“ dodává. 

Tabulka 2 - ŽENY S DĚTMI

Faktory sytící pocit štěstí a spokojenosti

(odlišné od kategorie Singles)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřství, Uspokojení z péče o rodinu („vše jsem stihla“), Setkávání s blízkými, přáteli

(výrazná schopnost udržovat široké sociální vztahy), Zvládání nestandardních úkolů (zvyšují pocit sebevědomí, mnohdy krátkodobě), Partner (spíše jako partner
pro plnění úkolů), Zaměstnání (více u žen s prací duševního/tvůrčího typu), Práce
na zahradě, čas pro sebe (relax, péče
o zevnějšek, požitky, pohyb, aktivity navozující příjemné emocionální stavy), Souznění s přírodou (uvolnění, posílení identity), Dárky a odměňování (mnohdy odměňují samy sebe), Vykročení za hranici všedních dnů, pohyb, relaxace, počasí.

Faktory bránící v pocitu štěstí a spokojenosti

 

Společenské bariéry (nedostatek času, nezvládání, vyčerpání - práce a rodina, ekonomická nejistota a situace
ve společnosti). Osobní bariéry - zklamání z mužů, vlastní nejistota a strach, nedostatek peněz na rozvoj.

Zajímavosti

Imperativ „stihnout co nejvíce práce“ jim neumožňuje sebereflexi.

Protiváhu stresujícímu civilizačnímu spěchu nacházejí v činnostech připomínajících prapůvodní archetyp ženy pěstitelky, sběračky,
(zůstávají samy se sebou)

3. kategorie - ŽENY FREE AGAIN - svobodné a vyrovnané

Kategorie žen, kterým děti vylétly z hnízda, přidává k základním faktorům štěstí předchozí kategorie (Ženy s dětmi) jedno specifické přání - prožít vše, co bylo faktorem štěstí v předchozí etapě jejich života, ještě jednou s dětmi a vnoučaty.  

 „Jinými slovy, ať jsou podmínky společenské či jiné jakékoliv, vždy je pro ženu - a nejen
pro ni - důležité najít vnitřní rovnováhu, ztotožnit se s rozhodnutími, která činí,
i s povinnostmi, které si na sebe nedobrovolně i dobrovolně bere, a v tom všem si najít čas pro sebe. To, co přesahuje hranici únosnosti a vede k pocitu nespokojenosti, je třeba přehodnotit ještě dříve, než dojde k syndromu vyhoření nebo zdravotním komplikacím. Hranice mezi spokojeností ze splněných cílů a problémy z vlastní nedostatečnosti a přepracovanosti, je velmi křehká,“
vysvětluje Martina Trojanová.

Tabulka 3 - ŽENY „FREE AGAIN“

Faktory sytící pocit štěstí a spokojenosti

(odlišné od kategorie Ženy s dětmi)

 

 

Zdraví (více o něj pečují), Dobrý pocit
ze splněných úkolů, Péče o domácnost, Uznání v rodině (radost z úspěchů dětí, láska vnoučat, pocit potřebnosti, kontinuita rodu), Sex bez obav, Láska domácích mazlíčků, Vztahy s přítelkyněmi, Zahradničení, Volný čas (sport, internet, rukodělné práce), Pohoda a relaxace, Vzpomínky na mládí, Umění stárnout s partnerem.

 

Faktory bránící v pocitu štěstí a spokojenosti

Nemoc, Úmrtí, Rozpad rodiny (vlastní nebo dětí), Finanční nejistota, Pocit nepotřebnosti, Kritika blízkých.

Zajímavosti

Pestřejší sexuální život( souznění)
a vyrovnanost (schopnost radovat se
i z maličkostí).

Reklama

Komentáře

tady není- (St, 30. 11. 2011 - 20:11)
spokojená žádná žena a žena už vůbec ne,je na ni kladen nátlak silnějšího,žena je vždy podřízena volu...nic jiného zde není!
spokojená žena (St, 30. 11. 2011 - 21:11)
spokojená žádná žena a...když si vola veme, ať si klidně naříká. Nikdo jí nenutil.
!! (Čt, 1. 12. 2011 - 14:12)
V plné mužově šrajtofly !! To potom ani nekouká na vzhled! Hlavně že má ptáka a plnou nebo velký konto.Když ji svěří kreditku, tak to ona se již o ní postará aby ji vypucovala!
Blbečku (So, 3. 12. 2011 - 07:12)
V plné mužově šrajtofly...nauč se aspon psát. My nepotřebujeme vaše poloprázdné šrajtofle a tlusté pupky.Kreditky máme vlastní.A ptáků je všude hodně.
!! (So, 3. 12. 2011 - 10:12)
Potrefená Husa se ozvala! Tak co nám tady ještě zakejháš? Vás, těch zlatokopek je snad málo? Když to bereš z kraje tak každá druhá a když po zpátku tak každá!!
David (Út, 3. 9. 2013 - 14:09)
České ženy chtějí jako všechny ženy všechno.
Eliška (Út, 3. 9. 2013 - 14:09)
Všechno chtít mohou, ale je otázka, co dostávají. Občas taky nějakou pod oko. V Česku je hodně týraných žen, vím, co mluvím, pracuji s nimi. Mnoho se o tom nemluví. Jasně, v arabských zemích je žena totálně rovna kusu dobytka. Je smutné, kolik však i dnes žije tady chlapů, kteří v ní vidí totéž.
Jana (Út, 3. 9. 2013 - 15:09)
Potrefená Husa se ozvala!...Pro !!, myslím, že potrefenej jsi Ty. Asi Tě nějaká pěkně vypekla, co? Nojo, to je těžký, podepsat se neumíš, pravopis neumíš, tím pádem se s Tebou ani kecat nedá, dle vyjadřování jsi agresivní, myslíš si, že jsi vtipnej, ale jsi jen trapnej........ tak aspoň ty prachy. Co můžeš jinýho ženský nabídnout s Tvými "kvalitami"?
Judy Matrace (Út, 3. 9. 2013 - 16:09)
V posteli.Tam se cítí nejlépe.Nejlepší se tam snídá,spí,lenoší i plodí.
majitel pořádn… (St, 4. 9. 2013 - 00:09)
Z čeho asi? Přece z mrdu s pořádným klackem!!!! To ostatní jsou jen kecy!!!
Jana (Út, 1. 5. 2018 - 20:05)
ze zahrady, z toho, že jsem ráda tam, kde jsem a tím čím jsem.
upřímně (St, 2. 5. 2018 - 16:05)
Z partnerovi plné peněženky.
Martina (St, 2. 5. 2018 - 17:05)
Z pocitu bezpečí - doma, v náruči partnera, na zahradě, na výletech,...
sardanapal* (St, 2. 5. 2018 - 17:05)
ze zahrady, z toho, že jsem...Jsi Víla ?
sardanapal* (St, 2. 5. 2018 - 17:05)
Z pocitu bezpečí - doma, v...Fandím Vašemu vztahu ...
Martina (St, 2. 5. 2018 - 18:05)
Fandím Vašemu vztahu ...Jestli to myslíš vážně, děkuji.

Nevím, proč si muži myslí, že je vše o penězích. Mám hodně kamarádek, ale nevím o jediné zlatokopce. Jsou šťastné když je doma pohoda, klid, bezpečí. Když mají práci, která je baví. Jsou šťastné, když mohou pracovat třeba právě na zahradě, jít na procházku se psem, jet se projet na kole s manželem, stavit se na zahrádce na pivo..úplně obyčejné věci.
Záměrně jsem vynechala děti a sex, protože si myslím, že ženy nalézají potěšení i jinde, než jen s dětmi či v sexu.
sardanapal* (St, 2. 5. 2018 - 18:05)
Jestli to myslíš vážně,...Já sem jen obyčejné borec ...
sardanapal* (St, 2. 5. 2018 - 18:05)
Já sem jen obyčejné borec...Občas pohladím , občas plácnu ...
Martina (St, 2. 5. 2018 - 18:05)
Já sem jen obyčejné borec...Většina z nás, co tu diskutujeme, jsme obyčejní lidi...jen někteří zbytečně blbnou a musí za každou cenu hledat konflikt.
Ouha (St, 2. 5. 2018 - 19:05)
Láska, děti nebo dítě, zázemí. Zdraví všech, které milujeme
sardanapal* (St, 2. 5. 2018 - 19:05)
Láska, děti nebo dítě,...Co více ?...
když (St, 2. 5. 2018 - 22:05)
Co více ?...jsme všichni doma, mám je na dohled, vím o nich - jsou zdraví, jsou v bezpečí domova. Pak jsem šťastná a spokojená.
Jojo (Čt, 3. 5. 2018 - 02:05)
Že zdravím do ČB
Česká žena (Čt, 3. 5. 2018 - 21:05)
Já nalézám pocit štěstí v plné peněžence a v luxusním autě a ve velké vile. Jsem typická zlatokopka a nestydím se za to.
Michal (Čt, 3. 5. 2018 - 21:05)
Já nalézám pocit štěstí...Tak predpokladam ze krasnej kluk v posteli prinese zene jeste vetsi pocit stesti nez plna penezenka a luxusni auto.
Ale ne (Čt, 3. 5. 2018 - 21:05)
Tak predpokladam ze krasnej...O kráse ani peněžence to stopro není
Michal (Čt, 3. 5. 2018 - 21:05)
O kráse ani peněžence to...O cem teda je to? Myslim, ze podcenujes slasti telesnyho razu.
Česká žena (Pá, 4. 5. 2018 - 01:05)
Tak predpokladam ze krasnej... krásnýho kocourka v pelíšku bych taky chtěla.
jedině (Pá, 4. 5. 2018 - 14:05)
Prachy, provdat se a pak oškubat tak je to ok.
Martina (Pá, 4. 5. 2018 - 14:05)
Prachy, provdat se a pak...A jak dál budeš žít? Milenci nebo jak?
Joooo (Pá, 4. 5. 2018 - 14:05)
.dnes už to nestihne...
vždycky (Pá, 4. 5. 2018 - 15:05)
Se najde nějakej trouba, stačí se správně natřásat.
Martina (Pá, 4. 5. 2018 - 19:05)
Se najde nějakej trouba,...Dobře, ale snad každý má nějakou mez.
jasně (Pá, 4. 5. 2018 - 20:05)
Dobře, ale snad každý má...Že má a až nemá, tak je třeba se zavrtět jinde.
Jojo (So, 5. 5. 2018 - 17:05)
I ti dříve narození vedi,že nebyla chyba jako chyba.? Chyba např. u bojového utvaru mohla představovat vazne ohrožení bezpečnosti státu ....Pokud by se ev.nasel vinik s tímto úmyslem hrozil by mu poměrné hodně vysoký trest.......
? Chyba ...úmysl. ..
Cože ...ještě jednou ,zamyslím se...,
Neee (So, 5. 5. 2018 - 17:05)
Na naší straně,myslím VN je všechno v pořádku ,to je na vaši straně. .....
a hele ....
A (So, 5. 5. 2018 - 17:05)
Proc ...ten důraz ,vždyť dříve pro nás i tuto část zajišťovali. ....
nebo venkovní site obstaral někdo jiný. ..???
A (So, 5. 5. 2018 - 17:05)
S kym,že on měl ten konflikt,který nakonec vyustil v soudní řízení a porušování TŘ.soudem.
Je to možné. ...
???
A ja...co...přemýšlím. ..
Je to možné. ..
..
Já myslím, (So, 5. 5. 2018 - 18:05)
že spoustě žen stačí ke štěstí když je k dispozici pořádnej velkej a tvrdej penis. To ostatní už je jenom omáčka.
A (So, 5. 5. 2018 - 18:05)
Nebylo by na miste spis vysvětlení.

Vis (So, 5. 5. 2018 - 18:05)
Rika se ...Myslet znamena hovno vedet...Každý jsme jiný ..někomu staci jak říkáš ty,vztah pouze v te živočišné podobě,jako jeskyní muži když dopadli ženy z cizího kmene...,

Já myslim (So, 5. 5. 2018 - 18:05)
Že 100 000000 by také prineslo reseni.....,ženy také potřebují peníze. ...
Tak (So, 5. 5. 2018 - 18:05)
Co.....?????
A (So, 5. 5. 2018 - 18:05)
Ev.Vendeta...
to jsme ale potom jinde...
Je to.mozne...
Steve (Čt, 3. 5. 2018 - 21:05)
O kráse ani peněžence to...Ale joo, je ... bohužel.
3.5. (Čt, 3. 5. 2018 - 21:05)
Ale joo, je ... bohužel.Bohužel musím se Steve souhlasit,víme své.
Reklama