Reklama

Jak poznat manipulátora?

Pokud chcete vědět, zda máte co činit s manipulátorem, musíte zjistit, jestli odpovídá nejméně deseti charakteristickým znakům. Při nižším počtu znaků se jedná spíš o ojedinělé chování a postoje, které sice neblaze ovlivňují vývoj vašeho vztahu, ale nelze hovořit o

Manipulátor:
1. Navozuje u ostatních pocit viny a dovolává se přitom rodinných vztahů, přátelství, lásky, profesionální zodpovědnosti atd.
2. Dává druhým najevo, že nesmějí nikdy měnit názor, musí být dokonalí, všechno vědět a okamžitě reagovat na žádosti i otázky.
3. Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb (zdvořilosti, lidskosti, solidarity, laskavosti štědrosti, hodnocení ?dobrá? nebo ?špatná? matka apod.).

Manipulátor dokáže u druhého vyvolat pocit viny za pomyslná pochybení. Používá zdánlivě logická zdůvodnění a morální zásady, jimiž se ohání podle toho, jaký cíl si vytkl. Umí podivuhodně překroutit skutečnost a zcela zmást osobu, s níž hovoří. Má-li tato osoba sklon brát na sebe zodpovědnost nebo vinu za všechno možné, stává se okamžitě manipulátorovým oblíbeným cílem.

Manipulátor je mistrem v postupu zvaném ?dvojitá vazba? (double bind). Bohužel není jediný, kdo ji používá. ?Dvojitá vazba? je paradoxní komunikace, při níž jsou dvě navzájem si odporující zprávy vysloveny tak, že když vyhovíte jedné, neuposlechnete druhé. Například vám někdo vyčítá, že jste nevzdělaný, ale současně na vaši otázku (chcete se dozvědět víc o určitém tématu) odpoví: ?Jen přemýšlej!? Nebo: ?Je úplně zbytečné něco ti o tom říkat, stejně se v tom nevyznáš!? Narazili jste na typickou dvojitou vazbu ? ať uděláte cokoli, vždycky budete mít pocit, že za nic nestojíte.

4. Zpochybňuje dobré vlastnosti, schopnosti a osobnost druhých, kritizuje a soudí je a hovoří o nich s despektem.
5. Závidí, dokonce i rodičům, příbuzným nebo partnerovi.
6. Lichotí, dává dárky nebo nečekaně prokazuje drobné úsluhy, aby se zalíbil.

Reklama

Manipulátor dennodenně kritizuje. Nepřímo nebo zcela otevřeně. Obrací se přímo na vás nebo využívá prostředníky. Ačkoli někteří kritikám nakrátko uniknou, všichni kolem manipulátora, ať dělají co dělají, představují potenciální terče jeho útoků. Protože dokonalost neexistuje, je tu on, aby na to upozorňoval? druhé! Hodí se každá příležitost, zkritizuje například i kvalitu rajčat, která jste právě koupili.

Jeho psychický život je zřejmě úzce spojen se ?snižováním hodnoty druhých?, jako by si tak budoval vlastní ?zdraví?. Lze ho přirovnat k člověku, který se topí a tlačí pod vodu hlavu svého zachránce, aby sám přežil. Jako by život a vztah k druhým byl jen věčný boj. K dosažení svých cílů neváhá použít lichotek a pochval (je trpělivý, dokáže čekat dlouho, dokonce i velmi dlouho). Některé jeho pochvaly jsou upřímné, ale mohou se obrátit proti vám. Snaží se zmocnit toho, co nemůže mít ? dobrých vlastností svých bližních, nadání, úspěchů i jejich materiálních statků.

7. Dokáže ze sebe dělat oběť, aby ho ostatní litovali (přehání závažnost nemoci, stěžuje si na nesnesitelné lidi ve svém okolí, na pracovní přetížení apod.).

Manipulátor se s oblibou staví do role oběti. Štěstí se na něho nikdy neusměje, jak tvrdí. Prohlašuje, že je obětí neschopnosti, omezenosti a slabosti druhých. Onemocní-li, přehání své potíže, jako by už měl smrt na jazyku. Můžete za to vy, lékař, nebo mu zkrátka život nikdy nepřeje. Pokud onemocníte vy, žádnou pomoc od něho nečekejte. Podle něj svou nemoc jen předstíráte.

8. Snaží se vykroutit ze zodpovědnosti a svaluje ji na druhé.

Manipulátor se snaží zbavit zodpovědnosti, jestliže ztrácí kontrolu nad řešením nějakého problému. Svaluje zodpovědnost na druhé nebo na systém. Pokud se však záležitost ?obrátí k dobrému?, stále zdůrazňuje, že na tom má nehynoucí zásluhy. Někdy se stáhne do pozadí, je-li nutné učinit rozhodnutí, ale bude první, kdo vám vyčte, že jste nedospěli k očekávaným výsledkům.

9. Nesděluje jasně své žádosti, potřeby, pocity a názory.
10. Obvykle odpovídá neurčitě.
11. Neomaleně mění téma uprostřed hovoru.
12. Vyhýbá se pracovním schůzkám a poradám, utíká z nich.
13. Nechává své vzkazy vyřizovat jinými lidmi nebo se uchyluje k nepřímému sdělení (místo osobního rozhovoru telefonuje, nechává písemné vzkazy).
14. Své žádosti zakrývá logickými důvody.
15. Hlásá lež, aby se dověděl pravdu, překrucuje a interpretuje výroky druhých.
16. Nesnáší kritiku a popírá zcela zřejmá fakta.
17. Skrytě vyhrožuje nebo otevřeně vydírá.

Manipulátor hovoří, ale nekomunikuje autenticky. Nanejvýš vyjádří své sdělení ironicky a nepřipustí dialog. Překrucuje a interpretuje slova druhých, aniž by se jich zeptal a ověřil si jejich záměry a úmysly.

Uniká z diskusí, které ho nudí; buď odejde, nebo převede řeč jinam (dá jí jiný obsah i smysl) a jeho protějšek už pak nerozumí ničemu. Neformuluje svou žádost jasně, ale raději položí otázku oklikou, aby mohl na základě odpovědi druhého dojít k závěru sám. Například místo aby požádal o opravu auta: ?Mohl byste se mi dnes večer podívat na karburátor?? poznamená třeba: ?Vy jste dobrý automechanik, viďte?? Stejně tak i jeho odpovědi zdaleka nejsou jasné. Při diskusi dokáže dokonale ?mlžit? a přivolí k ní jen tehdy, pokud předem ví, že z ní vyjde vítězně. Nesnáší, abyste dělali jakékoli poznámky na jeho účet, kritizovali ho nebo mu dokonce něco odmítli. Mlčí-li, znamená to, že v sobě něco dusí a obrací to zprava zleva, nebo kalkuluje. I nejmírnější kritika v něm vyvolává silnou úzkost, kterou se pokouší zakrýt jedovatými poznámkami na vaši adresu. Cítí-li se v ohrožení a bojí se, že ke svému cíli nedospěje, sáhne někdy ke skrytému vyhrožování. V rodině nebo v partnerském vztahu se manipulátor uchyluje k vydírání nebo vyhrožuje sebevraždou, dokonce jen proto, aby z partnera vymámil vyznání lásky.

18. Zasívá nesvár, podněcuje podezíravost, rozděluje, aby mohl lépe panovat, a je schopen rozvrátit cizí manželství.
19. Mění názory, chování a pocity podle situací a osob, s nimiž je právě v kontaktu.
20. Lže.

Postupné rozštěpení pracovního týmu, rodiny nebo skupiny přátel po příchodu nového člena (manipulátora) by nás mělo přimět k zamyšlení. Manipulátorovi ?vadí? lidé kolem něj, kteří si dobře rozumějí. Dokáže tedy vyvolat podezřívavost a nedorozumění mezi jedinci z dotyčné skupiny, jinak řečeno, zasívá svár, ?rozeštvává je?. Nesoulad se projevuje poznenáhlu a většinou nikdo nedokáže určit, odkud vlastně pochází. Je manipulátor nestálý a náladový? Zcela určitě. Manipulátor dokáže měnit chování, postoje, způsob řeči, názory, a dokonce i rozhodnutí, podle toho, zda je právě s tím nebo oním člověkem. Náhle měnívá mimiku, úsměv i intonaci, ale jeho podivnou metamorfózu jsou schopni rozpoznat jen jeho blízcí. Jako by pocity a emoce v pozadí jeho neverbálních reakcí neměly žádný reálný základ. Manipulátor jeden den něco sdělí a za tři dny se lze od něho dozvědět úplný opak. Jestliže na rozpor upozorníme, je možno očekávat, že kategoricky popře, že změnil názor, a ještě nám vyčte, že jsme předtím nic nepochopili nebo se přeslechli. Nemáme-li svědky, může se nám dokonce stát, že zapochybujeme, zda nemáme vadu sluchu. Manipulátor je tedy hotový mistr v umění lhát. Zdá se, že si ani neuvědomuje, v čem všem a jak často lže a předstírá. Neznamená to ovšem, že si to nikdy neuvědomuje.

21. Sází na nedostatečné znalosti druhých a snaží se vyvolat dojem, že ?má navrch?.
22. Je egocentrický.
23. Jeho slovní projev zní logicky a koherentně, ale jeho postoje, činy a způsob života svědčí o pravém opaku.
24. Často až na poslední chvíli vysloví požadavky, dává pokyny a nutí druhé jednat.
25. Nedbá na práva, potřeby a přání druhých.
26. Nedbá na žádosti druhých (ačkoli tvrdí pravý opak).
27. V jeho přítomnosti se lidé cítí nepříjemně a nesvobodně.
28. Přiměje nás dělat věci, které bychom pravděpodobně o vlastní vůli nedělali.
29. Jde za svými cíli důsledně, ale na úkor druhých.
30. Lidé, kteří ho znají, o něm stále hovoří i v jeho nepřítomnosti.

Reklama

Komentáře

petr K (Po, 17. 2. 2003 - 21:02)
Tak jsem si precetl tenhle vytah z knihy .
Autor nebo autorka, ma samozrejme v mnoha vecech pravdu ,ale pokud ctete pozorneji tak zjistite ze se autor sam podili na manipulaci .Pouziva typicke ospravedlneni proto,ze se nedokaze vyrovnat s odpovednosti .proste se boji jakekoli autority a musi si to nejak ospravedlnit .
Dnes je na trhu opravdu spousta braku v teto oblasti a tenhle je jeden z nich .Doufam ze se najde spousta lidi kterym to poblbne hlavu a zivot .
Jsou prece lide kteri jsou opravdu odpovedni atomuhle se ve vsech bodech autorka brani .Sama ma pravdep. problemy .Nijak bych se k tomu nevyjadrovat kdybych neznal stanovisko dalsich dvou psychologu ,proste dalsi brak na poli ignorance .Stejny pripad kdy ortodoxni feministky prohlasovaly ,ze se obejdou bez muzu .tedy mile damy feministky a mila autorko, i kdyz toto neuslysite - pritlacte si klapky na oci jeste vic , at se alespon zasmeje. Jinak je to nuda .
Belzebub (Út, 18. 2. 2003 - 16:02)
Já zase naopak přesně našel svýho otčíma. Samo, že neodpovídá všemu co je tam napsaný, ale skutečně mnoho zásadního souhlasí. On je skutečně mistr manipulátor. S mojí matkou zametá, že se na to nedá koukat. Všichni se tomu diví, jen moje matka si to nedokáže (spíš nechce) přiznat. A nedokáže být tvrdší a odpovědět NE! Ona je hodně submisivní tvor, ale to, co on provádí není normální dominance, protože on sám dominantní není. Prostě s ní manipuluje tak, jak je to v článku napsaný.

Nevím, jestli to je rádobypsychologická teorie, rada nebo článek nebo jestli je to brak neb ne. Už vůbec nevím, jak moc to lze brát vážně. Faktem je, že je to napsaný přesně tak, jako by některé body byly napsané jako rysy chování mýho otčíma.
Kaja (So, 8. 2. 2003 - 05:02)
HM tak jsem se nasla
Kelly (Po, 10. 2. 2003 - 14:02)
Jo, jo, tak jsem přesně já :-)
mi (Ne, 11. 7. 2004 - 00:07)
Knizky jsou prima. Pomohly mi poznat, ze nejsem pako,
ale stresujou me manipulatori. Me totiz zere, kdyz se
deje neco nelogickeho nebo kdyz nekdo tvrdi to a pak ono.
Vsechny znaky jsem u nich poznal.
Priznejme si, kazdy k manipulaci nekdy sahne:
Hlavne deti. Snazite se vzbudit pocit viny, aby bylo po vasem? Pak to je ono.
Cetl (spis studoval) jsem knihu "Nenechte sebou manipulovat" a jeste jednu - mela slovo manipulace take v nazvu.
Musim se po kouskach naucit branit.
Eva (Čt, 12. 6. 2003 - 09:06)
Kdyz jsem odpovidala na 30 otazek z tohoto clanku, vyslo mi 25x ANO. Bohuzel se jedna o moji matku, ktera je uz skutecne stara a nemocna, ale presto predstira vsechno mnohem horsi, aby nas vsechny v okoli mohla psychicky vydirat a deptat. Je mi uz 56 let a musim priznat, ze v mem pripade se ji to docela dari. Sice uz dokonale znam vsechny jeji finty, ale snazim se aspon o povinnou uctu ke sve matce a vzdycky se necham znovu zviklat a plnim jeji nesmyslne pozadavky a prani i kdyz vim, ze za to nikdy nesklidim zadne uznani ani pochvalu.Jsem proste jina nez ona a snazim se zit svuj zivot po svem ( mimochodem mnohem uspesneji nez ona), coz mi zavidi a pri kazde prilezitosti mi moji "relativni uspesnost" neopomene znovu vycitat.Poradte mi prosim, da se s tim neco delat?
Ja (Út, 11. 2. 2003 - 12:02)
Už jsem se bála,že jsem v tom sama ...
lojza (Po, 19. 1. 2004 - 14:01)
Intriky byly v minulosti , jsou a budou součástí lidského života . Vždy se najdou lidé , kteří nemají zábrany(morální ani jiné) někoho zneužít , využít ve svůj prospěch . Intriky se dějí na různých úrovních , v běžném lidském životé i ve vysoké politice . V minulosti byly intrikány
na politické scéně např. kardinál (ryšelijé) nebo Stalin( vlastním jménem džugašvili). Příklady můžeme vidět ale i na politické scéně ČR , např. Josef Zielenec , Václav Klaus , Miroslav Kalousek a další .
Spousta lidí používá podobně metody v běžném životě , tj . pomlouvání , manipulace , vyhrožování , vydírání atd.
Ale dá se proti tomu bránit . Zajímavé knihy k tématu jsou např.
"Vyznáte se v tlačenici, úvod do štikologie " , autor Nataša Tanská,
nakl. Fenix , 1991
"asertivitou proti stresu " , J. Praško , H. Prašková , nakl. Grada ,
"Nenechte sebou manipulovat, jak rozpoznat manipulaci a jak se jí ubránit" , autor Isabelle Nazare Aga , nakl.Portál
"Jsme lepší než zvířata?přirozenost člověka a jeho naděje na přežití", Ladislav Krajina , nakl. Votobia
"Encyklopedie lži podvádění a klamání s příklady a obrana proti nim",
Emil Mleziva , nakl.Vyšehrad
"Mezinárodní dezinformace, černá propaganda aktivní opatření a tajné akce" , Ladislav Bittman , nakl. Mladá fronta (politického rázu)
"Člověk hledá člověka", Eva Bedrnová , management press


ale i různé povídky , např. edice"krimi-signál " , číslo 1/00, název trpělivost tělesného strážce , povídka " lidé se nemění "na straně 54
nebo číslo 1/02 , název pozdrav ze záhrobí , povídka"život je boj"na straně 5 ,
nebo edice "3krát krimi Stalo Se" číslo 12 , příběh " začátek konce"

Tyto a další podobné knihy a povídky(některý se daj sehnat už jen v antikvariátu) člověka mohou připravit , jak čelit manipulacím atd. , a existuje rčení"štěstí přeje připraveným","každý svého štěstí strůjcem" .
Zajímavý sou taky rady Mudr. Cimického v časopisu Rytmus života v rubrice psychologická poradna + různý příhody jako např. v č.3 2004
ze strany 20.
Ivana (So, 26. 4. 2003 - 10:04)
Přečetla jsem si to taky. Nevím, jak se k danému tématu vyjadřují jiní autoři, ale nemám pocit, že by to bylo přehnané. Chodila jsem s jedním takovým člověkem. Neříkám, že by na něho sedělo všech x bodů, ale tak 95% určitě. Je to poměrně dlouho, co jsem se s ním rozešla, ale stále mě obtěžuje. Nereaguji, ignoruji, nepomáhá to...Je to člověk, který neví co chce a nedá pokoj dokud to nedostane..Nemůžu si dovolit mít z něho strach, nenávidět ho, či litovat.
Vůči takovým lidem je jen potřeba se umět bránit. Ani svýmu největšímu oponentovi bych nepřála se s ním setkat. Autorit se nebojím, ale ani na ně nehledím jako na svatý obrázek...
simona (Út, 29. 4. 2003 - 15:04)
je to muj manžel skoro na 100%. Kromě bodu 6. To nemá zapotřebí. Chci z toho manželství již dlouho pryč, ale nejde to - manipuluje se všemi na kterých mi záleží a navíc spolu podnikáme. Úspěchy jsou jeho, neúspěchy automaticky moje. Myslím, že stále čelím jeho manipulacím, ale je to velmi těžké.
s.Milena zavin… (Čt, 1. 5. 2003 - 19:05)
Ahojky děvče,napiš mi mejl.Dekuji
Honza (Čt, 13. 2. 2003 - 07:02)
Ale podívejme se,není to zajímavé, že se zde poznávají zatím pouze ženy?:))
Míla (Po, 17. 2. 2003 - 10:02)
Že se poznávají ženy - není to tím, že jsou přece jen více sebekritické? Ruku na srdce, pánové!
Miloš (Po, 17. 5. 2004 - 18:05)
partnerka již opustila 4 partnery poté co je připravila manipulacemi o peníze. Nyní má z toho stresy, chce normální život a chce se léčit. Je to možné ? Nebo jde jen o další manipulaci z její strany ? Chtěl bych ji pomoci. Jde to ? Dík.
Alena (Út, 25. 5. 2004 - 09:05)
Přečetla jsem si hodně o manipulátorech a lidech s podobnými problémy jako má vaše partnerka. Základem je, aby chtěla ona. Pak šance skutečně je. Ale bude to její okolí stát hodně trpělivosti a nervů a nesmějí podlehnout jejím pokusům o manipulaci. Cítíte-li se na to dost silný, ....
Rozhodně si přečtěte knihu Manipulovat s sebou nenechte, aj. A samozřejmě změny lze dosáhnout jen pod odborným vedením. A i zde je riziko, že se dotyčný terapeut nechá zmanipulovat. Kamarádka psycholožka to považuje za docela normální, má-li psycholog k dispozici jen náhled jedné strany.
Pokud vám na partnerce záleží, a jí na vás, pak se obraťte na odborníka. Pokud byste však měl pocit, že vás ona balamutí, tak se na ni raději vykašlete. Třeba pak opravdu pochopí, že je třeba něco se sebou dělat.
mi (Ne, 11. 7. 2004 - 00:07)
Zeny to totiz maji v prirozenosti.
Knizky jsou dobra vec,
pomohly mi poznat, ze nejsem pako.
Ale jeste se neumim branit.
Jen ignoruju.
Mike (Ne, 16. 1. 2005 - 09:01)
to abych hlidal sve chovani.
Jana (St, 8. 10. 2003 - 13:10)
Ten článek je více než dobrý.
Dodatečně mi pomohl pochopit moji zkušenost a věřím, že už nikdy žádnému manipulátorovi nepodlehnu.

Měla jsem kamarádku.
Velmi jsem ji pomáhala, prakticky se vším, Jakmile něco potřebovala pro sebe, pro děti, už mi psala sms, volala. Dosáhlo to takové míry, že mne i kolegové v práci upozorňovali, že mne zneužívá. Když jsem odmítala něco udělat, neváhala argumentovat, že to chce pro děti, svoje nebo ve škole - je to učitelka. Věděla, že pro děti udělám cokoliv.
Žato pro mne neudělala nikdy nic.Sliby nikdy nesplnila, spolehnutí na ni nebylo. Ale bylo mi jí líti, že se jí živit nevyvedl, znaly jsme se od dětství.
Byly jsme spolužačky,obě vzdělané, kulturně i sportovně aktivní, máme společné přátele. Velice jsme si spolu rozuměly. Učila mne být nezávislou na svém muži, nepodřizovat se mu. Věřila jsem jí, a to tak, že jsem jí nabídla, aby hrála tenis s mým mužem, dokonce jsem je pouštěla spolu na dovolenou. Vždyť měla manžela, děti, a posléze milence...ale s manželem se chtěla rozejít, milenec byl ženatý a nechtěl si ji vzít. Jejímu kouzlu můj muž podlehl, a tak to hrála na obě strany - spala s milencem, a s mým mužem byli blízcí přátelé. Jak jsem posléze zjistila, on jí vyznal lásku, a údajně i nabídl společný život. Jejich vztahy byly tak blízké, že si říkali miláčku. Muž sice po čase vystřízlivěl, ale chtěl se mnou žít a s ní si užívat. A ona nás začala štvát proti sobě. Jednou se neudržela a řekla mi, že ať si nemyslím, že kdyby chtěla, tak mi ho přebere. Teprve tehdy jsem zpozorněla. A všimla si, že k ní se chová lépe než ke mně, že mne doslova terorizuje, uráží vulgárními slovy, zakazuje, přikazuje. Byla jsem s ním nešťastná, ale na mé výčitky opět jen hrubě reagoval. Náhoda tomu chtěla, že jsem se vše dozvěděla od jejího kamaráda, kterému se neváhala pochlubit.
Rozhodla jsem se,že jim nebudu bránit ve štěstí. Vyjádřila jsem pochopení svému muži, že ona je mnohem lepší, krásnější než já a nabídla mu volné manželství. Můj muž to odmítl s tím, že je to pro něj nemorální. A napsal to i jí. Ta spustila neuvěřitelnou kanonádu urážek na moji adresu. A muž opět uvěřil jí. Takže jsem mu přeposlala její sms o něm - že je sobec, žárlivec, despota a že ona by s takovým člověkěm nikdy nežila a proč. To bylo pro něj překvapení. Muž pak řekl, že se chovala jako moje sokyně, dokonce mi dal přečíst některé její sms o mně.
Tahle je přímo ukázková - její odpověď na to, od koho jsem se mohla dozvědět, že jí vyznal lásku.

Mily zlaty, tohle vsechno praskla M (pozn. autora -zena milence). Vytahl to ze mne K (pozn. autora - milenec). uz davno. Cele je to svinstvo, , hlavne od J.(pozn. autora - já) a M. Proste se na nas domluvily. J. mne včera prosila at ti napisu a donutim te s ni zit. Vase vztahy jsou intriky a podrazy. Uz v tom nejedu. Je mi z toho spatne. J. mi vzdycky vsechno sverila, tim se protrhla bariera. Mela mne jako zpovednika a pak toho zneuzila.. Poznej nepritele, pak ho muzes prelstit. Neboj, je konec se vsim.

Ano,byl. Těsně před tím, než mu tohle napsala,jsem jí do telefonu řekla, že jsem s ní skončila,a práskla jí telefonem.

A pak se mi dostaly náhodou do ruky články o manipulátorech. Spočítala jsem si její bodové ohodnocení a dostala se k neuvěřitelným 28 bodům ze třiceti. Znám ji totiž velice dobře, protože ji ani nenapadlo, že bych se někdy mohla vzepřít. A mnohokrát si už ani nebrala servítky, zvláště co se ostatních lidí týče.

S mužem se naše vztahy velmi zlepšily, ale stále tu byl její stín, nezakázala jsem mu totiž s ní hrát tenis, dokud jsem nezjistila, že mi lže, že hraje s někým jiným. Prý proto, jak jsem se tvářila, když o ní hovořil. Když jsem služebně odjela do zahraničí, okamžitě přijela na tábor, kde byl můj muž jako hlavas, a spala tam. Tohle mne rozčililo natolik, že jsem svému muži napsala, že není-li jiná cesta, jak mít od ní pokoj, budeme se muset rozejít. Byla jsem pevně odhodlaná tak učinit, ale on slíbil, že se s ní přestane stýkat, když se k němu vrátím. Takže jsem kapitulovala. On jí napsal, že už spolu nemůžou hrát, protože so nechce nechat rozbít rodinu.
A její reakce? Volala mu, aby si šel zahrát, ale muž jí řekl, že už hraje s někým jiným. a pak od ní dostal sms:

Mily ...., pochopila jsem, že sis cíleně našel jiné tenisové partnery,aby ses mne zbavil. Děkuji ti za pět let společného hraní a tímto ti dávám volnost. Sbohem.

Teď máme opravdu pěkné manželství, ale....stále máme společné přátele, takže jsem se s ní nechtěně setkala. A ona mi před svojí kamarádkou vyhrožovala, že si to se mnou vyřídí.
alena (Po, 13. 3. 2006 - 13:03)
Jednoho takového manipulátora mám doma, je to můj manžel a článek jak by popisoval jeho samého a mě se svíral žaludek.Jako jeho manželka jsem ve finále našich rozhovoru opravdu já ta hloupá, naivní a nevědomá a nejhorší, že si to v té chvíli o sobě myslím a on je ten správný člověk, který dělá všechno dobře a je ode mně nefér ho něčím obtěžovat nebo řešit nějaké problémy.Je to těžké.Je nějaká šance, že by si uvědomil, jak lidem kolem sebe ubližuje a manipuluje s nimi?Myslím, že ne.
Návštěvník (Po, 13. 3. 2006 - 13:03)
To jsem se poznal,manipulátor jsem i když v některých bodech se neztotožňuji.Nicméně jsem to já kdo podrží celou rodinu,když je v krizi anebo bez peněz.Kluk podniká ale bez mých půjček by určitě ještě někde pracoval.Manželku musím hodně zmanipulovat aby nerozfrncla všechny mnou tak pracně nestřádáné penizky.Manipuluji,manipuluji ale někdy ve prospěch rodiny.ČAU
IM_cookie=true (Po, 13. 3. 2006 - 13:03)
To jsem se poznal,manipulátor jsem i když v některých bodech se neztotožňuji.Nicméně jsem to já kdo podrží celou rodinu,když je v krizi anebo bez peněz.Kluk podniká ale bez mých půjček by určitě ještě někde pracoval.Manželku musím hodně zmanipulovat aby nerozfrncla všechny mnou tak pracně nestřádáné penizky.Manipuluji,manipuluji ale někdy ve prospěch rodiny.ČAU
exmanipulátor (Po, 20. 3. 2006 - 14:03)
To Alena: mám stejný názor jako tvůj manžel! Skutečně tě odhadl, prostě slepice jen nasypat zrní.......
yaga (Po, 20. 3. 2006 - 16:03)
to Alena - šance na nápravu je mizivá. Všichni manipulátoři jsou do sebe zahledění zabedněnci a dialog s nimi není možný. Nehledě k tomu, že manipulátorství je jen jiný název pro duševní upírství a je též častým projevem zbabělosti. K otevřenému rozhovoru o nepříjemných věcech je totiž zapotřebí odvahy a tu manipulátoři nemají.Z toho důvodu také neumí přiznat vlastní chybu. Vysvobodit manipulátora z tohoto pekla je práce pro odborníka a to na dlouhou dobu a s nejistým výsledkem. Větší šanci máš ty - v případě, že se budeš soustředit na posílení vlastních hranic a to dlouhodobě a soustavně. Nejrůznějších technik existuje dost, nechci radit, abych nezaváděla, protože tě neznám a nevím, co by bylo pro tebe nejlepší, snad jen - docela dobře se můžeš zorientovat např. pomocí enneagramu, díky kterému budeš schopna odhalit skryté motivace lidí i své vlastní a dál si už cestu najdeš sama.
Jana (Po, 1. 5. 2006 - 10:05)
ŘEKL OPELÍCHANÝ KOHOUT A HRDĚ VYPNUL HRUD´.SLEPICE V KLIDU DÁL ZOBALA ZRNÍ A TIM JEJÍM SLEPIČÍM MOZEČKEM LETĚLA SOUCITNÁ MYŠLENKA"UBOŽÁČEK,TOLIK SE SNAŽÍ,ALE POŘÁD JE JEN OPELÍCHANÝ KOHOUT".
M (Út, 13. 6. 2006 - 03:06)
Manipulator je Paroubek a jeho volici jsou slepe a hluche ovce...
x (Út, 13. 6. 2006 - 05:06)
A co Bush, netvrdi, ze chce docilit demokraciji v Iraku - a mi mu pomahame?
Mdmiraki"ameritech.net (jsou tam otresne obrazky ohledne chemickeho vzduchu)
Návštěvník (Út, 13. 6. 2006 - 05:06)
M kdo jsou potom voliči manipulátora Topolánka?
M (St, 14. 6. 2006 - 02:06)
S x souhlasim. Bush je nejvetsi zlocinec na svete a zaslouzil by atentat.A k tomu poslednimu prispevku: Volici Topolanka jsou jen lidi,kteri si nepreji vladu jenoho muze za podpory komunistu...
JANA (Ne, 16. 7. 2006 - 13:07)
BOMBA,DOBRÝ ,VÁŽNĚ DOBRÝ,TO BY SE MĚLO UČIT UŽ VE ŠKOLCE,PROTOŽE TO ČLOVĚK POTŘEBUJE CELÝ ŽIVOT
Návštěvník (Po, 24. 7. 2006 - 19:07)
paroubka by měli někde vystavit i s jeho výroky
Zvidavka (Út, 5. 9. 2006 - 12:09)
Ahoj všem - tak jsem v tomto článku poznala svého přítele:-( Chci se zeptat, zda se dá takový člověk změnit, zda existuje nějaká rada jak mu pomoci uvědomit si že se tak chová a že tím vlastně ubližuje. Miluji ho, stále jsem přesvědčená, že ho nechci ztratit,proto doufám, že nějaká rada bude. Prosím napište mi na to váš názor...
Rob (Út, 5. 9. 2006 - 14:09)
Zvídavko: rada nebude žádná, ten člověk se dobrovolně nezmění. Mám takovou matku a řada těch bodů na ni sedne úplně perfektně. Při pokusu to s ní probrat to skončí jejím konstatováním, že ji všichni ostatní lidé mají rádi, obdivují!!!, jenom já jsem ten špatný a nevděčný.
ouvej (Ne, 29. 10. 2006 - 15:10)
V článku jsem poznala svého manžela. Sama sobě se divím, že někde uvnitř jej stále mám jaksi ráda, i když už je ode mě skoro rok pryč, u jiné ženy.
ALE, a to je to, proč píšu, teprve teď, ve svých ..sáti letech poznávám, že jednání a chování mého partnera bylo nezdravé, Já ho vždy omlouvala, vždy jsem našla důvod PROČ je takový. Ale uvědomuji si, že vlastně nyní jsem bez stresu "kam položím vidličku",,,,co řeknu špatně...jestli se špatně nepodívám...kdo všechno je lepší než já a děti...a tak. Pravda - když odcházel,odcházel z důvodu: nedá se s tebou žít, kdo by tě chtěl,nemáš co nabídnout,dlouho jsem se přetvařoval... Jsem dnes ráda, že má někoho, kdo s ním bude žít, že má někoho koho chce, že mu druhá cosi nabízí,že se nemusí přetvařovat. JENŽE - jen já po 30 letech manželství vím, že se bude dále přetvařovat, protože druh jeho povahy nemí jinak.
Všem hezký den !
ouvej (Ne, 29. 10. 2006 - 15:10)
V článku jsem poznala svého manžela. Sama sobě se divím, že někde uvnitř jej stále mám jaksi ráda, i když už je ode mě skoro rok pryč, u jiné ženy.
ALE, a to je to, proč píšu, teprve teď, ve svých ..sáti letech poznávám, že jednání a chování mého partnera bylo nezdravé, Já ho vždy omlouvala, vždy jsem našla důvod PROČ je takový. Ale uvědomuji si, že vlastně nyní jsem bez stresu "kam položím vidličku",,,,co řeknu špatně...jestli se špatně nepodívám...kdo všechno je lepší než já a děti...a tak. Pravda - když odcházel,odcházel z důvodu: nedá se s tebou žít, kdo by tě chtěl,nemáš co nabídnout,dlouho jsem se přetvařoval... Jsem dnes ráda, že má někoho, kdo s ním bude žít, že má někoho koho chce, že mu druhá cosi nabízí,že se nemusí přetvařovat. JENŽE - jen já po 30 letech manželství vím, že se bude dále přetvařovat, protože druh jeho povahy nemí jinak.
Všem hezký den !
ouvej (Ne, 29. 10. 2006 - 15:10)
V článku jsem poznala svého manžela. Sama sobě se divím, že někde uvnitř jej stále mám jaksi ráda, i když už je ode mě skoro rok pryč, u jiné ženy.
ALE, a to je to, proč píšu, teprve teď, ve svých ..sáti letech poznávám, že jednání a chování mého partnera bylo nezdravé, Já ho vždy omlouvala, vždy jsem našla důvod PROČ je takový. Ale uvědomuji si, že vlastně nyní jsem bez stresu "kam položím vidličku",,,,co řeknu špatně...jestli se špatně nepodívám...kdo všechno je lepší než já a děti...a tak. Pravda - když odcházel,odcházel z důvodu: nedá se s tebou žít, kdo by tě chtěl,nemáš co nabídnout,dlouho jsem se přetvařoval... Jsem dnes ráda, že má někoho, kdo s ním bude žít, že má někoho koho chce, že mu druhá cosi nabízí,že se nemusí přetvařovat. JENŽE - jen já po 30 letech manželství vím, že se bude dále přetvařovat, protože druh jeho povahy nemí jinak.
Všem hezký den !
Rob (Ne, 29. 10. 2006 - 18:10)
ouvej: jo, jo, matka taky vždycky vydává pokyny, jak se máme tvářit, co máme říkat. A je neskutečně posraná z "autorit".
Milka (St, 1. 11. 2006 - 07:11)
Ahoj Ouvej. Buď ráda, že je pryč. Jsi ještě mladá, tak užívej života plnými doušky a neohlížej se do minulosti. Tvoje děti určitě stojí za Tebou.
Eva (So, 4. 11. 2006 - 18:11)
V clanku jsem poznala sveho expritele, po rozchodu / ktery inicioval on / jsem myslela, ze budu mit klid,ale stale neco na mne pozaduje . U konce vztahu jsem nachazela jen zlobu , kterou jsem odrazela asertivitou. Po rozhoddu me v pulrocnich intervalech atakuje/ ale jen pisemne, stretu se boji / abych mu vratila ruzne veci....( darky a pod...) Ma svou staronovou znamost, myslela jsem, ze budu mit klid.
V prvnich dvou letech jsem se domnivala, ze jsem potkala ideal- no a toto se z toho vyklubalo. Stale ho nemohu vymazat ze sveho srdce, presto, ze vse vim a take vim, ze nas svazek by nikdy nefungoval, mnoha lidem ublizil svym chovanim a dost neodpustitelne. Naprosto smetl vsechny ( z me strany ) ze sveho zivota a to jednou vterinou.Ma vubec takovy clovek svedomi?Je si vedom sveho jednani? Proc mi neda pokoj ?
Nekolikrat jsem mu rekla, ze pro nej jiz neexistuji !! Vse jsme si vyporadali, nevim, co tim sleduje .
Velmi mi ublizil / nebudu psat jak /, hlasa do sveta nazory na kvality cloveka, s takovym presvedcenim, sam je nedodrzuje a dela veci, o kterych rikal, ze jsou nemoralni...a jine , ponizoval me za maskou obetaveho a citliveho partnera. Stale jsem se bala, ze provedu neco, kvuli cemu me opusti / kdyz navstivim sve pratele, kdyz budu provozovat sve konicky - skryte vyhrozoval a citove vydiral , v posledni dobe se neumel se bavit jinaknez ironii, ironii si o vse rikal....Delala jsem veci, ktere bych nikdy nedelala, chtela jsem mu vyhovet ve vsem, aby nebyl problem.Co s tim mam delat, kdyz ho ignoruji, vola svym / zaroven i mym znamym , mozna tam i intrikuje a pomlouva - to ale nevim. Vadi mu, ze jeho znami me nezavrhli a dale jsou se mnou v kontaktu.
Snad mi k tomu nekdo napise par radek. Dekuji zdravi Eva
Tom (So, 4. 11. 2006 - 19:11)
Evi, tady je asi každá rada drahá. Pokud žijete ve stejném prostředí a máte společné známé, tak můžeš jedině doufat v jejich zdravý úsudek. Já zastávám teorii, že to mají vždy lepší agresoři, lháři a lidé podobného ražení.
Ronika (St, 13. 12. 2006 - 21:12)
Tak to je neuvěřitelný,bývalý přítel splnuje všechny body:30 ze 30.Uznávám že jsem celou dobu viděla jakej je bezohlednej , ale nějak jsem neměla prostor zbavit se ho dřív než za 3,5 roku.Stále mám na sebe vztek že jsem s ním ztrácela čas a on se velmi diví že tu nemůže otravovat.Je rád,když mi dělá ostudu:nalepí se na mně když du venku se synem,smrdí a vypadá jak asociál ale má z toho srandu a tváří se jako idiot.
Exot (Út, 30. 1. 2007 - 08:01)
No, nebudu to zapírat. Některé rysy, popisované v tom výčtu jsem mohl vztáhnout i na sebe. Přiznávám, že se teď dívám na spoustu věcí jinak. Jenom mi asi bude nějakou dobu činit potíže se vyvarovat manipulativního chování. U nás v rodině byl hlavní manipulátor moje matka. Já asi (vidíce to od ní) jsem se snažil používat stejných cest a postupů jako ona. Jenomže čas od času se objevila krize při které jsem se snařživ věci řešit - což se mi až dosud vlastně nepodařilo.
Pak jsem se snažil své problémy konzultovat a dospěl jsem k tomu, že jednak jsem manipulován svou ženou (no, tu jsem si našel sám, takže je na mě nějak tento stav řešit) a hlavně, že sám lidi manipuluju. A to bych se rád odnaučil.
Držte mi palce.
xxx (Út, 30. 1. 2007 - 10:01)
prosím vás já nevidímm začátek diskuse, tedy těch 30 bodu o kterých tu všichni mluvíte, nešlo by to nekomu nakopíírovat nakonec?
Lara (Út, 30. 1. 2007 - 11:01)
Tech tricet bodu je v clanku, ke kterme patri tato diskuze - viz. http://sex-vztahy.doktorka.cz/jak-poznat-manipulatora/
. (St, 31. 1. 2007 - 04:01)
Staci kliknou nahore na teto strance na odkaz "kde jste
xxx (St, 31. 1. 2007 - 07:01)
děkuji, chodím sem dlouho, ale že před komentáři je i članek, a kde je jsem skutečně nevěděla
Tomáš (St, 31. 1. 2007 - 14:01)
Je to vždy nahoře v hlavičce nad komentaři

Jak poznat manipulátora? - komentáře
Kde jste: Hlavní stránka >> Sex a vztahy > Jak poznat manipulátora?

Když na to klikneš, tak se hned dostaneš na článek.
bb (St, 31. 1. 2007 - 14:01)
Konečně jsem pochopila příčinu problémů se svým šéfem.Stále mám pocit,když dojde k nedorozumění,že je vše moje chyba.Chová se tak,že všem dává najevo ,jak mu ubližují.Je to pro mě hodně psych.náročné,protože už dva měsíce spolu komunikujeme na nejnutnější úrovni.Asi čeká ,že zase přilezu a budu se mu omlouvat.
Marie (Po, 26. 3. 2007 - 07:03)
Tato kniha mi otevřela oči. Téměř 20 let jsem žila s manipulátorem, vyšla jsem z tohoto vztahu téměř jako troska a vzpamatovávám se z toho dodnes. Moc bych potřebovala probrat související problémy s psychologem, většina jich na toto téma nereaguje. Máte někdo podobné zkušenosti?
Jitka (Po, 26. 3. 2007 - 09:03)
Já mám zkušenosti s manipulátorem na pracovišti a můžu Ti říct,že v naší republice jsou vztahy /hlavně ty pracovní/ založeny pouze na manipulaci. Poradím Ti knihu perfektních psychologů :T.a P.Kopřivovi :Respektovat a být respektován.Oni nyní pouze píší knihy, ale přes tuto oblast mají perfektní přehled.Dá se to koupit i přes internet a opravdu se tam najde snad každý.Jinak se s tím nedá nic dělat - jen odejít ze vztahu, jak doma tak i na pracovišti. Jinak se z toho člověk úplně zblázní a manipulátor přežije.
Návštěvník (Ne, 1. 4. 2007 - 14:04)
Ahoj, jsem v 2,5 letém vztahu a poslední dobou si začínám uvědomovat častou manipulaci z strany partnerky. Je to pro mne zásadní věc, která do vztahu nepatří a vážně přemýšlím o rozchodu. Ale, na druhou stranu, svět není černobílý a ani já nejsem ideální.Stále přemýšlím, jestli prapůvodní příčinou mého špatného pocitu z manipulace není hlavně moje chyba (např. moje sobectví, tím se partnerka "musí" uchýlit k manipulaci, aby dosáhla toho na co má nárok). Přemýšleli jste někdo o tom z této strany? Je možné napravit manipulátora vlastním zlepšením a příkladem? Nebo jsem opravdu jenom velmi šikovně zmanipulován? Díky.
Reklama