Verbální násilí na partnerce

Většina z nás si je vědoma toho, že nadávky a urážení patří k ver?bálnímu násilí. Když vás nazývají idiotem, hlupákem, krávou či jinými degradujícími jmény, jste verbálně zneužíváni. Nadávky jsou nejzřetelnější formou verbálního násilí a není těžké je poznat. Další formy verbálního násilí už nejsou tak evidentní.

Rozpozná­ní těchto forem zneužívání ve vztazích mezi dospělými může být velice obtížné hned z několika důvodů.

Podívejte se na následující základní důvody:

1.   Většinou je verbální násilí utajené. Obvykle jej slyší jen part­nerka agresora.

2.   Verbální násilí se časem stává intenzivnějším. Partnerka si na něj zvykne a adaptuje se.

3.   Verbální násilí má mnoho forem a přestrojení.

4.   Verbální násilí neustále otupuje partnerčino vnímání násilí.

Verbální násilí je v naší kultuře v určitém smyslu zakořeněno. Nadřazenost, ponižování, snaha o vítězství, překonání, negování, manpulace, kritizování a pokořování je mnoha lidmi považováno za férovou část hry. Když jsou tyto hry na moc ustanoveny ve vztahu a jsou pachatelem popírány, dochází k partnerčinuzmatku.

Následující zhodnocení je vytvořeno tak, aby vám pomohlo určit, zda ve vašem vztahu dochází k verbálnímu násilí.

Zaškrtněte ta tvrzení, která jsou pravdivá pro váš vztah

1.   Je na vás naštvaný nebo rozčilený několikrát týdně, přestože jste jej nechtěla rozčílit. Pokaždé vás to překvapí. (Říká, že není naštvaný, když se ho zeptáte, co jej naštvalo, nebo vám říká, že je to vaše chyba.)

2.    Když se cítíte ublíženě a zkoušíte se s ním bavit o vašich poci­tech, nezdá se vám, že by problém byl dostatečně vyřešen, takže se potom necítíte šťastně a v pohodě, ani nemáte pocit že jste se udobřili. (On říká: „Jen se snažíš vyvolat hádku!" nebo podobně vyjadřuje svou nechuť se o situaci bavit.)

3.    Často se po jeho odpovědích cítíte zmateně a frustrovaně, protože ho nedokážete přimět, aby vám rozuměl.

4.    Netrápíte se ani tak kvůli konkrétním záležitostem - kolik času spolu trávíte, kam pojedete na dovolenou atd. - jako spíše kvůli komunikaci ve vztahu: co si myslí, že jste řekla, a co ho slyšíte říkat.

5.    Někdy si říkáte: „Co je se mnou špatně?" a „Neměla bych se cítit tak hrozně."

6.    Zřídkakdy s vámi chce, jestli vůbec, sdílet vaše myšlenky nebo plány.

7.    Zdá se, že na všechno má zcela rozdílný názor než vy a neu­vádí ho slovy: „Já si myslím...", „Já věřím...", „Já cítím..." -jako by váš názor byl špatný a ten jeho jediný správný.

8.    Někdy si říkáte, jestli vás vnímá jako samostatnou osobu.

9.    Nevzpomínáte si, že byste mu řekla: „Přestaň s tím" nebo „Nech toho".

10.   Buď je naštvaný, nebo „nemá ponětí, o čem to vlastně mluví­te", když se snažíte s ním o něčem mluvit.

Pokud jste souhlasila se dvěma nebo více tvrzeními, kniha Jedovatá slova od CPressu vám pomůže rozpoznat verbální násilí. Pokud nemáte podobné zkušenosti, tato kniha vám pomůže pochopit ty, kteří je mají. Pokud si myslíte, že máte určité zkušenosti, ale nejste si jistá, čtěte dále.

Verbální násilí může být zjevné, jako třeba výbuch vzteku orien­tovaný na partnerku nebo útok slovy „Jsi přecitlivělá". Nebo může být skryté, jako v případě „Nevím, o čem to mluvíš", když to agresor moc dobře ví.

Skryté verbální násilí je zákeřné kvůli své nepřímé povaze. Jed­ná se o skrytý útok nebo útisk. Tento typ násilí je popisován jako „crazymaking“. Jedná se o „formu mezilidské komunikace, která vychází z potlačování intenzivní agrese a která vážně poškozuje schopnosti oběti rozpoznat a zacházet s mezilidskou realitou.“ (Bach a Goldberg, 1974)

Když dojde k tomuto typu násilí, nemusí partnerka dělat nic zvláštního. Musí důvěřovat své vlastní zkušenosti, a jakkoli je to bolestivé, srovnat se s faktem, že agresor ji nemiluje, nerespektuje a ani si jí neváží.

Georgie R. bach a Ronald M. Deutsch ve své knize Stop! Přivádíš mne k šílenství (Stop! You´re driving me crazy, 1980) uvádějí: Dotazník, který vám může být velice užitečný při rozpoznávání zkušenosti s verbálním násilím:

Jak rozpoznat verbální násilí

1.   Cítíte se trvale vyvedena z rovnováhy a neschopna se z toho dostat.

2.    Cítíte se zmatená a nevíte, na koho se obrátit, bezcílně pát­ráte.

3.   Jste často zaskočena.

4.    Cítíte se nejistě, zmateně, dezorientované.

5.    Cítíte se, jako by vám někdo vytrhl zpod nohou koberec.

6.    Přijímáte dvojsmyslné zprávy, ale nějak nejste schopna nebo se bojíte zeptat se na vysvětlení. (Poznámka autorky: Nebo se ptáte na vysvětlení, ale žádného se vám nedostává.)

7.    Cítíte se nepříjemně kvůli pouhé přítomnosti druhé osoby.

8.    Zjišťujete, že často dochází k mylnému hodnocení situace nebo komunikace.

9.    Cítíte se úplně nepřipravena na nesplněný slib nebo přání.

10.   Zažíváte „roztříštění" důležitého snu.

11.   Kde by jeden očekával dobrou vůli, zlá vůle většinou zvítězí.

12.   Cítíte se ovládána, bez kontroly vlastního směru.

13.   Nejste schopna vymanit se z neustálého víru myšlenek.

14.   Co vypadalo jasně, je najednou matoucí.

15.   Máte nepříjemný a divný pocit prázdnoty.

16.   Máte silnou touhu zmizet, avšak nejste schopna se hýbat, jako byste zamrzla.

17.   Jste zmatená, neschopná přijít na problém.

18.   Máte mlhavé podezření, že něco je špatně.

19.   Máte pocit, že se váš svět stal chaotickým.

Mohly jste poznat některé pocity, které jsou zde popsány. Další vám nepřipadají tak jasné. Některé partnerky verbálních agresorů, které už ze vztahu s ním odešly, poznávají, že takhle kdysi cítily.

Verbální násilí je nepřátelská agrese. Agresor není svou partner kou provokován. Ap-esor může vědomě či nevědomě popírat, co dělá V každém případě je nepravděpodobné, že by se jednoho dne probudil a řekl: „Jé, podívej, co dělám, je mi to hrozně líto, už se to nestane * Nikdo kromě partnerky to nezažívá. Pouze partnerka to obvykle může poznat. „Agresi lze poznat, protože dopad chování na oběť je zraňují cí." (Bach a Goldberg, 1974, str. 119)

Obecně leží zodpovědnost za rozpoznání verbálního násilí na part­nerce agresora, protože on není motivován ke změně. Avšak partnerka může mít potíže rozpoznat toto násilí, protože je vedena k tomu, aby zpo­chybňovala své pocity. Když se např. cítí ublíženě nebo rozrušeně kvůli tomu, co partner řekl, a vyjádří své pocity tím, že řekne „Cítila jsem se hrozně, když jsi to řekl", verbální agresor, místo toho, aby pochopil její pocity a patřičně na ně reagoval, odmítne a zneváží její pocity „Nevím, o čem mluvíš, jsi přecitlivělá". Partnerka pak zpochybňuje své vnímá­ní. Ale proč? V dětství ji (i mnoho dalších) možná učili, že její pocity se ignorují.

Pocity jsou však důležité pro naše bytí, protože jsou kritérii, pomocí nichž určujeme, že něco je špatně nebo nebezpečné.

Když může partnerka rozpoznat a potvrdit své pocity,

může začít rozpoznávat verbální násilí. Jinými slovy,

může říct:

Mám pocit ublížení, je mi ubližováno.

Mám pocit ponížení, jsem ponižována.

Mám pocit nerespektu, jsem nerespektována.

Mám pocit ignorace, jsem ignorována.

Mám pocit zesměšnění, jsem zesměšňována.

Mám pocit zlehčování, jsem zlehčována.

Mám pocit uzavřenosti, jsem uzavřená.

(Můžete vyplnit i následující atd.)

Mám pocit..., jsem...

Pokud svěřuje své pocity pachateli agrese, můžete si být úplně jis­tá, že je zneváží. Může se jí např. vysmívat sarkastickými poznámka­mi a pak, když protestuje, jí říct, že to byl vtip. Partnerka pak může pochybovat o pravdivosti svého vlastního vnímání. Avšak „dojem prav­dy by měl být vnímán nikoli z pohledu někoho jiného, ale ze svého vlastního". (Bach a Deutsch, 1980, str. 207)

Zdroj: Patricia Evans, Jedovatá slova, nakladatelství CPress

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (20)

 • Obrázek uživatele Alice
  Alice (anonym)

  Zvláštní, mám to doma taky. Ale co s tím mám jako dělat? To už se asi nedozvím.

  Říj 11, 2010
 • Obrázek uživatele Zdeněk
  Zdeněk (anonym)

  Zajímalo by mě, proč se článek jmenuje...na partnerce, a v článku je všechno v ženském rodě. Znám nejméně dvě dvojice, kde pachtelem je žena a obětí muž. Proto povžuji autorku za feministku, a tyto silně nesnáším. Je to z mojí strany agrese?

  Říj 14, 2010
 • Obrázek uživatele Monika
  Monika (anonym)

  Zajímalo by mě, proč se...Je to proto, že je to ukázka z knihy, která je psána pro ženy.

  Říj 14, 2010
 • Obrázek uživatele Lóra
  Lóra (anonym)

  Zvláštní, mám to doma...Buď partnera donutit, aby chování změnil, což je obtížné vzhledem k tomu, že většinou takový týpek nechce o problémech komunikovat nebo se zamyslet, jestli takový vztah stojí vůbec za to a nebylo by ti lépe samotné či s někým jiným.

  Říj 18, 2010
 • Obrázek uživatele Alena
  Alena (anonym)

  Je až hrůzné zjištění,že se ocitám v dotazníku na verbální násilí v 1.příčkách.7let snáším urážky,jaký jsem stupid,v opilosti pomluvy a nadávky,a protože byt není můj,tak i návod,že když se mi nelíbí,sbal se a jdi,s jeho jistotou,že nemám kam.Trochu sebevědomí se zřejmě vzepřelo a vybuchla jsem,slovně.Né,ovšem vulgárně.Závěr byl,z jeho strany,s rukou pod krkem a modřinama na paži.Nechci se smířit s tím,že muž,který je o 23let starší,je schopen tohoto.A proč?To vše před malou.Jsem vina,zasloužím si to?Článek je skvělý,že teď vím,co mám doma,ale co s tím...?

  Říj 23, 2010
 • Obrázek uživatele Alena
  Alena (anonym)

  Zajímalo by mě, proč se...A Vás to uráží proč,jste oběť,nebo proto,že se to vztahuje na Vás.Trknutý se ozve,to nevíte?Nemusí být feministka,může Vás třeba napadnout i něco jiného,třeba,že tento článek je pro ženy a jiný puoze pro muže.Tohle je spíše,z Vaší strany,vztahovačnost

  Říj 23, 2010
 • Obrázek uživatele Alena
  Alena (anonym)

  Zajímalo by mě, proč se...Nutí Vás feministky k agresi?

  Říj 23, 2010
 • Obrázek uživatele ?
  ? (anonym)

  Dobré ráno, se svou přítelkyní jsem se seznámil před rokem a půl.Vše bylo naprosto dokonalé až se to vše jednou nějak zvrátilo a ona mi začala vyprávět o tom co si dřív psala s lidma z chatu.Řekla, že byla sama o občas potřebovala něják uletět.Nikdy se s těma lidma nesešla šlo čistě jen o virtuálno.Taky říkala že od té doby co jsme spolu si s nikým nic podobného nepíše, protože má mě a nic ji nechybí, poprosil jsem ji jestli si je může smazat a ona řekla že jo.Teď je občas smutná a říká, že si občas potřebuje s někým popovídat, třeba o mě a že nemá nikoho komu by to mohla říct, jestli mi prej nebude vadit, když si bude psát s kamarádem, který je z Brna, nikdy ho neviděla, sice si sním občas než jsme se potkali psala intimní věci ale teď že se nemusím bát, že to nedopustí a bude to mít pod kontrolou.Jen, že potřebuje občas vrbu, které by se mohla vyzpovídat.Mě to docela trápí a mám strach, aby to nesklouzlo k tomu co si psali předemnou, ona má pocit že jí omezuji a nevěřím ji.Kdyby mě nechtěla, že se mnou přece není.Že toho kamaráda zná déle než mě, a kdyby ho chtěla je už dávno s ním a ne se mnou.Jen, že si občas napíšou jak se kdo má, jakou kdo má bolísku.O nic než o přátelství prý nejde.

  Říj 27, 2010
 • Obrázek uživatele Kenner
  Kenner (anonym)

  Verbální násilí konají jen muži? Není tento článek tendenční?

  Led 13, 2011
 • Obrázek uživatele xy
  xy (anonym)

  Ono se né nadarmo řiká vrána k vráně sedá, já si myslim, že v partnerských neshodách jsou v 90% dva viníci, tech zbylých 10% jsem možná i trochu nadsadil, ale vážně, když si žena najde někoho nebo spíš něco jako má např. tady Alena, tak si za to může jen a jen sama. Velmi dobře znám páry, kdy on je trochu prudší a ona trochu mrcha a jak se řiká, jen málokdy se sejdou ve vztahu dva naprosto rozdílní lidé, to je psychologicky doloženo. Já třeba bych nikdy partnerce nenadával a o jiném násilí ani nemluvě, to samé ovšem očekávám od ní, pokud bych zjistil v čerstvém vztahu, co je zač, ale většinou se to dá zjistit už předem, hned bych vycouval a vztah ukončil, to ovšem neplatí v případech kdy se sejdou dva naprosto stejné nebo podobné temperamenty.

  Led 13, 2011
 • Obrázek uživatele czech boy
  czech boy (anonym)

  Ono se né nadarmo řiká...Přesně tak, taky si myslim, že ony ty holky tu itálii vlastně k životu potřebujou, protože se slušňákem by se unudily k smrti. A že je to občas o život, to poznaj většinou až v nemocnici, pokud takovýhle vztah přežijou.

  Led 13, 2011
 • Obrázek uživatele Václav
  Václav (anonym)

  Aleno, vinna jsi ty, lítost si žádnou nezasloužíš. Žena, která se 7 let nechá slovně ponižovat a po fyzickém ataku manžela se vzmůže akorát na postěžování si na internetové diskuzi, ta je pro mne zhruba na stejně nízké úrovni jako muž-agresor.

  Led 13, 2011
 • Obrázek uživatele verbální násilí neexistuje
  verbální násilí... (anonym)

  no bóže nebuďte hned cimprlich, se snad tak moc nestane když vás občas ten váš pošle do prdele.

  Led 13, 2011
 • Obrázek uživatele Bingo
  Bingo (anonym)

  Ve vztahu je to jako všude jinde. Jeden z partnerů má vůdčí roli. Zhruba ve 2/3 to bývá muž a v 1/3 žena. A s tím je spojeno i verbální násilí. Šéf v práci ho na vás také občas použije. A mám třeba v práci kolegu, který je terčem verbálního násilí od své partnerky. Téměř denně mu volá a neustále mu ukládá nějaké úkoly. Když je neplní, seřve ho. A on si to kupodivu nechává líbit. Ještě se tomu přiblble směje. Moje názory, že bych s takovou ženou vyrazil dveře nebo se od ní odstěhoval, to v případě, že bych bydlel u ní, naprosto ignoruje. Říká mi, že tomu nerozumím. A stejným způsobem to funguje i u žen. Zřejmě některým lidem dělá dobře nechávat se ponižovat. Jak některým mužům, tak některým ženám. Komu není rady, tomu není pomoci.

  Led 13, 2011
 • Obrázek uživatele Sid
  Sid (anonym)

  Nutí Vás feministky k...Aho, feministky podněcují k agresi. Je to nehumánní hnutí, které nemá s propagací rovných práv nic společeného. Starají se jen o prosazení sebe samých a vůbec se nestarají o práva dětí nebo ponižovaných mužů. Příklad za všechny. Z neznalosti zákonitostí češtiny prosazují v přirozeném množném čísle psát například nesmyslné diváci/divačky. Nikdy je nenapadlo, že máme také střední rod - děti. Všechny jejich kroky jsou jednostranné a vlastně diskriminující.

  Zář 15, 2012
 • Obrázek uživatele ?
  ? (anonym)

  Aho, feministky podněcují k...Nebylo by feministek,kdyby nebyli rádoby nadřazení muži!!!!!!!!!!!!!!!Každý strůjcem svého štěstí pánové.

  Zář 15, 2012
 • Obrázek uživatele Sid
  Sid (anonym)

  Nebylo by feministek,kdyby...Každý strůjcem svého štěstí? Tak to jsi jen potvrdila obsah mého příspěvku. Jen bych ti rád připomněl, že nebýt slušných a vstřícných mužů, kteří se prostě nechtěli smířit s diskriminací jako takovou, nebylo by žádného pokroku ve věci ženských práv. Doufám, že ses dneska dívala na Sňatky z rozumu, když obrozenečtí muži prosazovali práva žen. Ale také dětí a ostatních ponižovaných skupin lidí. Na rozdíl od současných feministek. Osatně vždycky se musím smát, když čtu, jak feministky (a to jen některé) prosazují psaní diváci/divačky a pak píšou - feministky usilují. V té chvíli je vůbec nenapadá, že existují i feministé. Další paráda je blábolení rádobyjazykové vědkyně Valdrové, že je diskriminační, že čeština nemá mužský výraz pro slovo host. Vymyslela hostka, což při běžné výslovnosti zní jako HOSKA a při výslovnostních schopnostech genderistických moderátorek to zní jako HOUSKA. Kupodivu jí nevadí, že ostatní slova, která jsou mužského rodu pro všechny rody, například osobnost, bytost či umělecká hvězda nemají mužský tvar a mužům to vůbec nevadí. Žádný muž nemá potřebu předělávat kvůli sobě češtinu na osobnosťák, byťák či hvězd. Muži nevadí, když řekne jsem např. Jidřich a jsem ta bytost. Zato odjinud se ozve zasípání - Jsem Olga Sommerové a neříkejte mi host, jsem hostka. Prostě k popukání. Současný fenimismus nemůže normální člověk (ať muž či žena) brát vážně. Když už feministstvo nevědělo co dělat, jak na sebe upoutat, začalo se snažit mrzačit jazyk. Nejjednodušší je samozřejmě prosazovat svoje nesmysly přes ministerstvo školství. Podobně jako jiné skupiny, které se třeba snaží zakázat Kocoura Mikeše. Současný český feminismus už patří přesně do této kategorie lidí. Tedy komediantů na za okrajem společenského dění.

  Zář 16, 2012
 • Obrázek uživatele Sid
  Sid (anonym)

  Nebylo by feministek,kdyby...Odmlouvám se za faktickou chybu - místo "Kupodivu jí nevadí, že ostatní slova, která jsou mužského rodu pro všechny rody, například osobnost, bytost či umělecká hvězda..." má samozřejmě být "Kupodivu jí nevadí, že ostatní slova, která jsou ŽENSKÉHO rodu pro všechny rody, například osobnost, bytost či umělecká hvězda..."

  Zář 16, 2012
 • Obrázek uživatele Udivený
  Udivený (anonym)

  Chtěl bych zde poukázat na práci policie placené námi, která by měla fungovat v náš prospěch. Ač do restaurací chodívám zcela vyjimečně, zrovna včera jsem se s kamarádem v jedné zastavil, abychom si dali pivo po celodení práci na zahradě. Za pultem se odehrávalo hrubé násilí na servírce jejím druhem. Proto jsem ho důrazně vyzval, aby toho zanechal, načež jsem ním byl hrubě atakován. Jeho ůtok se mi podařilo odrazit a protože se dák choval hrubě jak k oné servírce, tak ke mě, zavolal jsem policii. V tu chvíli se agresor proměnil b beránka. Po příjezdu policie následoval venku, aby nebylo slyšet minutový výslech onoho beránka. Poté výslech můj asi půlhodinový. Konečný výsledek je ten, že servírka policii řekla, že se nic nestalo, protože ona má ráda když je bita. Já byl policií pokárán, že je volám zbytečně a že takové prkotiny si mám s agrasorem vyřídit osobně a obstarat si svědky, že on byl útočníkem. teprve potom prý budou něco řešit. Nevycházím z údivu, ale jsem asi dost naivní, když jsem si myslel že pomáhají a chrání.

  Zář 14, 2015
 • Obrázek uživatele havrlant pavel.
  havrlant pavel. (anonym)

  proč se v tomto článku píše jen o partnerkách. já tento článek vyhldal proto, že verbální násilí, t.j.nadávky, znevažování,ponižování,byt jen ústně,zažívám vemi často.snažím se to řešit ale marně.když partnerku přejde vztek,tvrdí,že za všechno můžu já.má velmi časté výkyvy nálad,cca 3-4 dny.když se vysoptí,má dobrou náladu a vše je v pořádku ale já se klepu dva dny než se srovnám. odejít z mého domu nechce,a já odejít nemohu protože se starám o rodiče.mé sebevědomí skoro nula.podle ní jsem sobec, lenoch ,alkoholik,okrádám své rodiče,nemyju se smrdím,jsem tlustý protože pořád jenom žeru.a spousty jiných invektiv.když se hájim přiliju tím olej do ohně.zrudne, a pak už ani neví co říká.když ji to přejde dělá jako že se nic nestalo.jsem přesvědčen,že ženy mají větší tendenci k emočnímu násilí a nás mužů obětí je mnohem víc.

  Led 24, 2020

Přidat komentář

Reklama

Reklama