Reklama

Sex, závazky a sňatek

Téma sňatku je příliš rozsáhlé, než aby mohlo být zobecněno nějakými pevnými pravidly. Sňatek některým mužům může vyhovovat a jiným ne.

Některý muž se může oženit a může být po celý život šťasten, ale pro jeho bratra může sňatek znamenat utrpení. V Tao nemá být nikdo k ničemu nucen, hledá se soulad s přirozeností a z toho vychází trvalá rovnováha jin a jang.

Taoističtí mudrci by nikdy neřekli, že muž v celibátu je čistší či duchovně výše nežli ženatý muž. Oba dva mají stejnou příležitost, aby přizpůsobili své denní cvičení rozvíjení energie čchi podle jejich životního postavení a takto aby dosáhli spojení s Tao. Jestliže všichni duchovnu naklonění muži by měli zůstat v celibátu, společnost by mohla trpět nižší kvalitou rodičovského vedení, které je poskytováno dětem, a výsledkem toho by byla disharmonie ve světě.

Prakticky řečeno, sňatek, zvláště pak rodina s dětmi, spotřebovává obrovské množství energie a času a nemělo by se do něj vstupovat lehkovážně nebo z mylných důvodů. Chybné důvody zahrnují sňatek kvůli vnějšímu kulturnímu tlaku nebo k uspokojení touhy někoho jiného, jako například rodičů.

Rozhodnutí by mělo vzejít svobodně z vás, nebo později budete mít problémy s přijímáním odpovědnosti, která povstává z vaší volby. Mnoho mužů se žení, protože cítí emocionální nejistotu a doufají, že žena jim poskytne bezpečí a jistotu. Tato emocionální nejistota může často vést k nejistotě v sexuální roli muže.

Reklama

U mnoha amerických mužů sexualita ve skutečnosti zůstává na úrovni dítěte. Není to častokrát nic jiného nežli rozšíření aktu krmení. Je to pokus dostat se do lásky zvenčí a dětinsky požadovat jistotu a neustálé uspokojení. To nezbytně vede k žárlivé závislosti, která pustoší takové množství mileneckých vztahů. Lidé tráví celá léta pozorováním, jsou-li milováni. Tímto způsobem ničí i samotnou možnost toho, co hledají.

Tento typ destruktivní sexuality je neustálým díváním se směrem ven a hledáním jistoty. Nejistota může vyvolat negativní emoce, jako je žárlivost a vina, kterých si často nejsme vědomi, stejně jako chování, které vědomě porušuje naši integritu a které je představováno např. cizoložstvím. Jedinec přestává žít v současném okamžiku, zastavuje se tvořivost a život se stává otrockým opakování rozkoše, která přerušuje dlouhé periody nudy.

Zdroj: Rozvíjení mužské sexuální energie - Mantak Chia - Pragma

Reklama

Komentáře

Pavel (So, 28. 10. 2006 - 10:10)
Moc krásné stránky!
jana bajerová (Po, 10. 12. 2007 - 18:12)
fak sexi
Reklama