Význam snů o sexu

Sex je symbol, kterému lidé asi ze všech symbolů objevujících se ve snech nejméně rozumějí. Je to proto, že podstata sexu je velice složitá, ať z individuálního nebo kulturního hlediska.

Zdá-li se vám o sexu, je nevyhnutelné, abyste odsunuli své vlastní reakce na sex a sexualitu jako takovou stranou, jen tak to­tiž dokážete přesně interpretovat sen, který obsahuje sexuální prv­ky.

Mít odstup od úvah a pocitů, jež mohou vyvolat osoby účast­nící se sexu ve vašem snu, je dokonce ještě důležitější pro proces, v němž se na interpretaci připravujete. Pro spoustu lidí to obnáší velmi složitý průzkum, který není snadné dokončit.

Sex ve snu hodně lidí opravdu mimořádně zajímá. Zatímco někte­ré sny lidé považují za radostné a erotické zážitky, daleko častěji lidé hovoří o tom, že se jim zdálo o problematických sexuálních střetech, a to kvůli povaze sexuálního aktu nebo kvůli sexuálnímu protějšku, s nímž měli ve snu styk. Prověříte-li však sex řečí symbolů, ztratí na své pověstné síle a atraktivitě, avšak o to víc o nás prozradí.

Pokud jde o sex dvou lidí na té nejzákladnější úrovni, snaží se tito lidé co nejvíce, jak to jen lze, přiblížit jeden druhému. Sexuální styk symbolicky definujeme jako dvě rozdílné energie, které touží po spo­jení do jednoho celku. Proto je sex symbolem sjednocovacího proce­su. Pokud se dokážete zbavit jakékoli osobní projekce, jež vám oka­mžitě vytane na mysli v souvislosti se sexem a s tím, co a jak probíhalo ve snu, přes všechny možné rozpaky či stud vám zcela určitě vyvstane pravý význam tohoto symbolu, který zúročíte ve výkladu svého snu. Týká se to i těch sexuálních styků, jež lidé obvykle považují za tabu, jak jim to už dávno přisoudila společnost, což se týká třeba incestních vztahů nebo nezákonných praktik, a vzkazy vyplývající z těchto zaká­zaných témat lidé někdy přijímají jen velice obtížně.

Ať je to kdokoli, s kým ve snu pohlavně obcujete, znázorňuje vaši osobnostní stránku, skrze niž vás nevědomí upozorňuje na to, co máte začlenit do své osobnosti. Jste-li svědky sexuálního styku, asi budete muset pochopit, která vaše osobnostní stránka se odráží v li­dech provozujících sex ve vašem snu nebo jakou vaši vlastnost vyja­dřují. Nezapomeňte, že jde stále o symbol spojení, ale v tomto případě jde spíše o ty součásti vaší osobnosti, které potřebují spojit síly. Mož­ná vaše životní situace žádá, abyste dali dohromady naprosto různé schopnosti a tím spojením posílili efektivitu svého snažení tam, kde vám dosud chybí.

Tento symbol však má tak mnohostrannou škálu vyznění, že si za­slouží uvést nějaký příklad, který by vám pomohl osvětlit ten pravý způsob, jak sexuálně laděné sny interpretovat. Jeden z nejčastějších snů, jenž lidem, jimž se zdá o sexu, zpravidla vadí, se soustřeďuje na spolupracovníky. Proto uvádím příklad snu, který ilustruje, jak od­straněním rozrušení či bolesti, jež scény ze snu mohou způsobit, lze najít pravý význam výkladu.

Zdálo se mi, že jsem měla styk s kolegou a šéf nás pozoroval. Vzbudilo to ve mně hrůzu, protože podle mého je šéf velice oplzlý. Ale ještě horší bylo, že jsem si to v tom snu užívala. Byli jsme v soukromé prosklené kabině na tribuně, zatímco na hřišti pod námi probíhal baseballový zápas. Vypadalo to tam přepychově, nosili nám jídlo a tak... Těsně před vyvrcholením pálkař najednou odpálil „home run“. Šéf vstal, přešel k oknu, aby viděl na hráče, a hned začal skvělému pálkaři rozjařené fandit.

Ta mladá žena se cítila tak svázaná, jako by si jí nikdo skutečně nevážil. Vlastně i potvrdila, že většina jejích kolegů ani neví, co ve firmě dělá. Často hovořila o tom, že by chtěla být povýšena, ale myslí si, že k tomu nikdy nedojde. Zatímco kolega, o němž se jí zdálo, vůbec nebyl její po­tenciální sexuální partner, byl to sebejistý a vstřícný muž, kterému ne­činí potíže slovně vyjádřit důvěru ve své schopnosti před ostatními.

Sen však ve skutečnosti není o sexuálním styku s tímto mužem; je to symbolický popis potřeby té ženy objevit své vlastní vnitřní zdro­je, jak je vystihuje osobnostní stránka v postavě sebejistého kolegy. Jakmile určité jeho vlastnosti přijme a efektivněji je začlení do své osobnosti, bude mít daleko větší šance odpálit home run ve svém za­městnání. A kdyby se nedokázala osvobodit od rozpaků a rozrušení ze sexuálních představ s nepřitažlivým kolegou ve snu, přišla by o ten pravý vzkaz, který jí sen měl předat.

Zdroj:  Michael Lennox - Řeč snů, nakladatelství NOXI

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama