Reklama

Jak probíhají různé metody odběrů krve?

Je klíčové porozumět různým metodám, jak lze získat krev - tuto životně důležitou tekutinu pro diagnostické a monitorovací účely. Existuje několik typů odběrů, kterým je možné podstoupit, a možnosti jejich následného využití se rovněž různí.

  1. Odběr plné krve 

Obvykle se odebírá 470 ml krve do plastového vaku. Samotný odběr trvá přibližně 10 minut. Odebraný objem krve u dárce se nahradí během několika hodin, plazmatické bílkoviny a krevní destičky během několika dnů, červené krvinky během 2-3 týdnů. Darování plné krve je omezeno pro muže na 4 odběry ročně (výjimečně 5) a pro ženy na 3 (výjimečně 4). Dárcovství krve je přitom jedinečným darem člověka člověku, dárce "vstupuje" do léčby nemocného a umožňuje tak zachránit ohrožený život. Transfuze krve či jejích složek je potřeba nejen při úrazech a operacích, ale i při léčbě závažných onemocnění (leukémie, krvácivé poruchy, onemocnění jater, ledvin.)

  1. Odběr plazmy, plazmaferéza 

Odebírá se pouze plazma pomocí speciálních přístrojů, které samy oddělují plazmu od krvinek. Odběr trvá 45-90 minut a méně zatěžuje organizmus dárce (plazma se nahradí během 1-2 dnů). V průběhu procesu se krvinky navracejí do krevního oběhu dárce spolu s fysiologickým roztokem a protisrážlivým prostředkem. Během roku nesmí být odebráno více než 25 litrů plazmy. Krevní plazma se používá při výrobě řady životně důležitých léků. Jsou mezi nimi i takové, které pomáhají nemocným se sníženou imunitou, onkologickým onemocněním či poruchou srážlivosti krve. Pomáhá mimo jiné také při náročných chirurgických zákrocích, popáleninách a transplantacích.

  1. Odběr krevních destiček 

Odběr se provádí pomocí speciálních přístrojů (separátorů) a trvá kolem 90 minut. Odebrané krevní destičky se nahradí během 1-2 dnů. Destičky se většinou připravují pro konkrétního příjemce, tzn. že dárce je k odběru cíleně vyzván s nevelkým časovým předstihem (telefonicky). Pro odběr je nezbytný dostatečný počet krevních destiček a dobrý žilní přístup. Krevní destičky se používají zejména pro pacienty s útlumem krvetvorby po radikální protinádorové léčbě, pro pacienty v průběhu transplantací tkání a orgánů a při zvýšené spotřebě krevních destiček u pacientů při poruše krevního srážení po úrazech nebo operacích.

  1. Odběr pupečníkové krve 

Odběr pupečníkové krve se provádí ihned po narození dítěte, a to i v případě porodu císařským řezem. Proces odběru je bezbolestný pro matku i novorozence a nezasahuje do průběhu porodu. Vak s odebranou pupečníkovou krví je přepraven z porodnice do laboratoře k dalšímu zpracování. Pupečníková krev je po doručení do laboratoře zpracována a připravena k dlouhodobému skladování. Jedná se o nejširší spektrum buněk, které zároveň mají jedinečné vlastnosti – nejsou ovlivněny získanými chorobami, léčbou či stárnutím. Dítě je potom může využít v průběhu celého svého života a jejich užití je možné i pro sourozence.

Reklama

MK

 

Reklama

Komentáře

Reklama