Reklama

Sex napříč světem

Nejspokojenější sexuální život vedou Indové, Mexičané a Brazilci. Naopak nejméně spokojení jsou lidé v Japonsku, Jižní Koreji a Hongkongu.

Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu společnosti Tenga, kterého se zúčastnilo 13 000 lidí z 18 zemí světa. Ze studie dále plyne, že 78 % lidí holduje masturbaci. Nejrozšířenější je sebeukájení ve Velké Británii, Britové ze všech dotázaných národů také nejčastěji používají erotické pomůcky.

Nejspokojenější s kvalitou a frekvencí sexu, orgasmem a masturbací jsou lidé v Indii (86 na stupnici 1 až 100), za nimi následují Mexičané (82) a Brazilci (81). Z evropských zemí jsou na tom v tomto ohledu nejlépe lidé ve Velké Británii (67). Nejmenší spokojenost pak panuje u Japonců (38) a lidí z Jižní Koreje (41) a Hongkongu (52). Vyplývá to z nového průzkumu japonské společnosti Tenga, která se specializuje na moderní, designové masturbační pomůcky. Průzkumu se zúčastnilo 13 000 dotázaných z 18 zemí světa a byl zaměřen na názory a postoje lidí k masturbaci, sexu a sexualitě.

Masturbace je široce rozšířená, třetina lidí o ní však někdy lhala
Sebeukájení se věnuje drtivá většina dotázaných - celých 78 %. Nejrozšířenější je masturbace ve Velké Británii, kde se jí věnuje 96 % mužů a 78 % žen. Stejné procento mužů bylo zaznamenáno též v Jižní Koreji a Spojených státech. Co se žen týče, po Britkách jsou v masturbaci nejaktivnější Němky a Američanky (shodně 76 %). Většina lidí se navíc shoduje, že je pro ně masturbace zdravá - to si myslí nejvíce lidí ve Spojených státech (59 %), oproti tomu v Japonsku je to jen něco málo přes čtvrtinu (27 %). Ovšem i přesto, že je masturbace rozšířená, téměř třetina dotázaných (30 %) přiznává, že ji již někdy lživě popřela. 
„Sebeukájení bylo po dlouhou dobu lidských dějin poměrně tabuizovaným tématem. I dnes se mnohdy setkáváme s představami o tom, že muži a ženy provozující masturbaci jsou zoufalí jedinci, kteří si nedokážou najít k sexu partnera. Masturbace je však zcela přirozená a prospěšná. Pomáhá lidem poznávat své tělo a budovat zdravé sexuální sebevědomí,“ říká Adam Durčák ze sexshopu Ruzovyslon.cz, který testuje, prodává erotické pomůcky a zabývá se zdravou sexualitou. Podle něj bývají ti lidé, u kterých je masturbace otevřenějším tématem, se svým sexuálním životem mnohem spokojenější.

Erotické hračky nejvíce používají v Británii, nejméně v Hongkongu
Průzkum dále přinesl náhled i na používání sexuálních pomůcek. Ty jsou nejrozšířenější mezi Brity (28 %), dále pak Američany (27 %), Němci (26 %) a Australany (24 %). Nejméně je naopak využívají lidé v Hongkongu (12 %), Japonsku (13 %) a Indii (15 %). Češi však v používání erotických hraček nezaostávají. “Z nedávného průzkumu vyplývá, že erotické hračky nakupuje ve věkové kategorii 35 až 59 let celkem 35 % Češek a 41 % Čechů,“ prozrazuje Adam Durčák.

Reklama

Ideální muž je poctivý a důvěryhodný
Studie společnosti Tenga se na závěr dotkla i netělesné roviny erotiky. V otázce, který aspekt jejich sexuálního života je pro ně nejdůležitější, se všichni dotázaní shodli na totožné odpovědi, a to na emocionálním spojení s partnerem. Zmíněny byly i vlastnosti ideálního muže, přičemž pro většinu lidí je v tomto ohledu nejdůležitější poctivost, na dalších příčkách se pak umístily kupříkladu důvěryhodnost a inteligence.

Reklama

Komentáře

Jiřina (Pá, 4. 1. 2019 - 12:01)
Lepší než nevěra a hračky hodně používáme i společně s manželem.
Mareri (Čt, 3. 1. 2019 - 16:01)
když je přítel pracovně mimo domov, občas sáhnu pro hračkách a vůbec se za to nestydím
Reklama