Tvář lásky se s časem mění, tak jako se s pohybem slunce a mraků mění vzhled velké hory. Všechny tváře lásky jsou krásné na pohled, avšak každá je jiná svým vzrušením a radostí. Lidem, kteří nejsou na změnu připravení, se každý posun jeví spíše jako ztráta lásky než jako proměna.
Vaše nejlepší věno do partnerského vztahu je odpověď na tři otázky, které nemůžete obejít. Kde jsem dnes, odkud pocházím a kam se chci dostat? To jsou tři základní otázky našeho života. Zkusili jste si už někdy na ně pravdivě odpovědět? A zdůrazňujeme: Odpovědět - ne se odpovědi vyhnout výmluvou. Ten, kdo se chce vysvobodit z nadvlády své výchovy, nevyhnutelně selže, pokud si důkladně nepromyslí svůj dosavadní život z nového pohledu.
Psychologové znají mnoho nástrojů, jak dvojici pomoci, aby porozuměla svým manželským problémům a aby předpovídala těžkosti, které by se mohly vyskytnout v budoucnosti. Jedno takové cvičení, založené na "žebříčku osobních priorit", uvádí čtyři body, které obvykle motivují lidské chování. Jsou to potřeba moci, potřeba zalíbit se druhým, potřeba bezpečí a potřeba soupeřit s druhými. Motivační teorie tvrdí, že většina lidí organizuje svůj život kolem jednoho z těchto činitelů.
V životě téměř každého páru je citlivým místem sexualita, protože to, čemu říkáme sexuální podvádění a nevěra, může vztah rozbít. Takové chování samozřejmě můžeme bez velkých okolků soudit i odsoudit. Když se z něho naopak chceme něco naučit, donutí nás bezpochyby ke skutečné práci na sobě, protože rozechvěje naše základní obavy a nejistoty, a my se s nimi buď pokusíme skoncovat, nebo jim naopak podlehneme. Jde o to, abychom zůstali v úzkém kontaktu s přirozenou vnitřní zkušeností a vyhnuli se jak pocitu viny, tak i přímočarému obviňování partnera, který nás podvedl.
Na utváření naší sexuality se od samého začátku podílí každý z rodičů v závislosti na svém pohlaví jiným způsobem. Obecně řečeno, rodič téhož pohlaví hraje při vytváření naší sexuální identity základní roli. Rodič opačného pohlaví potom poslouží k sexuální diferenciaci. Jeho očima se na sebe začneme dívat jako na muže nebo na ženu.
Nebezpečí incestu nás staví před otázku, jaká by měla být správná vzdálenost mezi otcem a dcerou. Incest totiž nemusí být pouze sexuální záležitostí, ale může se odehrávat i v emoční rovině. Otec parazituje na citovém životě své dcery a není schopen nechat ji žít vlastním životem. 0 takových zážitcích se svým otcem mi vyprávěla mladá, asi dvacetiletá žena.
Protějškem senzitivního bodu G u žen je mužská žláza prostata. Tato jako kaštan velká žláza se nachází pod močovým měchýřem a podílí se na produkci ejakulačního sekretu. Jelikož nejlepší způsob stimulace prostaty je přes konečník, měli by partneři dodržovat hygienická pravidla.
Jestliže rodič stejného pohlaví výrazně ovlivňuje náš ženský či mužský způsob chování, bude zase obraz muže nebo ženy, který nosíme v sobě, silně poznamenán osobností rodiče opačného pohlaví. Je to prostě proto, že jde o prvního muže nebo první ženu, které jsme důvěrně poznali. Jelikož je utváření obrazu anima a animy výrazně ovlivněno postavami našich rodičů, často se zamilujeme do osoby, jejíž povahové vlastnosti nám připomínají otce nebo matku.
Zdrojem rozporů při jinak bezporuchovém průběhu sexuálního styku a normální sexuální funkci obou partnerů bývají odlišné požadavky partnerů na frekvenci styku, na jeho místo, čas, formy a variace. Uplatňuje se rozdílná apetence, vzrušivost a orgastická schopnost i potřeby a možnosti týkající se trvání styku, jeho přípravy a dohry.
Milostný cit je motivován potřebou jednoty, o niž se snažíme spojen s jiným člověkem. Přejeme si, aby zmizely rozdíly a konflikty, aby se konečně vytratil drtivý pocit samoty a odloučenosti. Nevědomky se pokoušíme napravit narcistické trauma spojené se skutečností, že každý z nás je pouze mužem nebo pouze ženou. Snažíme se vyrovnat s neúplností naší podstaty tím, že se přimkneme k někomu druhému.

Stránky